Πέμπτη, Δεκεμβρίου 20, 2007

...Καλές Γιορτές...

Επιτρέψτε μου να κάνω δυο - τρεις παρατηρήσεις :

1. Έχουν αυξηθεί πολύ τα σχόλια και αυτό κάνει αρκετά δύσκολο το να δίνω χωριστές απαντήσεις σε όλους. Από όσους δεν δίνω ξεχωριστή απάντηση, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δε διάβασα ή δεν πρόσεξα τις παρατηρήσεις τους που τις ενσωματώνω στα γενικά μου σχόλια και σίγουρα στον προβληματισμό μου.

2. Ευχαριστώ όσους έκαναν σχόλια για την ομιλία μου στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Στα σχόλια που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και το μέλλον του δεν απαντώ. Τοποθετούμαι μέσα από τη δημόσια πολιτική μου στάση ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

3. Ο διάλογος για τους μετανάστες είναι -όπως βλέπουμε όλοι - πάρα πολύ έντονος με αντιφατικές συγκρουόμενες και συχνά συγκρουσιακές απόψεις. Δεν φταίνε πάντως οι μετανάστες ούτε για τα προβλήματα της χώρας ούτε για την μακροχρόνια έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής. Θα επανέλθω μετά τις γιορτές με συγκεκριμένες προτάσεις.

4. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλές γιορτές. Υγεία και αντοχή. Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος.

Τρίτη, Δεκεμβρίου 18, 2007

Προϋπολογισμός 2008...

Η ομιλία μου κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2008 στη Βουλή βρίσκεται εδώ για όποιον ενδιαφέρεται. Παρατηρήσεις και σχόλια ευπρόσδεκτα...

Απάντηση του ΥΠΕΣ για τα παιδιά των μεταναστών

Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έδωσε δυστυχώς την εξής τυπική και γραφειοκρατική απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή για το νομικό καθεστώς των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς.
Επισυνάπτεται η απάντηση

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 2360/23-11-2007 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, η οποία κατετέθη στη Βουλή από τον Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας και το νομικό καθεστώς των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, τα εν λόγω τέκνα δύνανται να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτούν με τη γέννησή τους την αλλοδαπή Ιθαγένεια των γονέων τους ή είναι άγνωστης Ιθαγένειας. Στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης υπάγονται και οι περιπτώσεις των τέκνων γεννηθέντων από ανιθαγενείς γονείς. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται, εφόσον αυτά ενηλικιωθούν, να υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης ακολουθώντας την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία παρέχει όλες οι νόμιμες διευκολύνσεις στα τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και ζουν στη χώρα μας, προκειμένου να επιτύχει την ομαλή ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, εξασφαλίζοντας τους όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους (υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση).

Σχετικά δε με τη διατυπούμενη στην εν λόγω ερώτηση επισήμανση περί νομικής "ανυπαρξίας" τους, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ληξιαρχικό νόμο, άρθρο 5 του Ν.344/1976, υφίσταται υποχρέωση δήλωσης ενώπιον του αρμόδιου ληξίαρχου του γεγονότος της γεννήσεώς τους, που έχει λάβει χώρα στην Περιφέρεια αυτού, προκειμένου να συνταχθεί οικεία ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, η οποία φέρει την αποδεικτική ισχύ δημοσίου εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αναφορικά δε με το καθεστώς νομιμότητας παραμονής τους, εφόσον αυτά δεν έχουν συμπληρώσει το 14o έτος της ηλικίας τους, ακολουθούν τις διατάξεις που ισχύουν για τους γονείς τους σχετικά με τη χορήγηση αδειών παραμονής, αφού καλύπτονται από το άτομο που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Όσον αφορά, τέλος, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η Υπηρεσία μας κρίνει ότι είναι επαρκές και συνάδει με τις γενικές αρχές και διακηρύξεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων και θεσμών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει οποιαδήποτε ουσιαστική πρόταση τροποποίησης, η οποία θα μελετηθεί με τη δέουσα προσοχή, Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι ήδη λειτουργεί τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο σχετικό μητρώο αλλοδαπών μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο έκδοσης της άδειας παραμονής τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Νάκος

Τετάρτη, Νοεμβρίου 28, 2007

...και πάλι για τα παιδιά των μεταναστών

Ευχαριστώ όσους σχολίασαν θετικά την ανάρτηση μου για τα παιδιά των μεταναστών και τη σχετική ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή.

Θεωρώ εύλογη την παρατήρηση που έγινε από ορισμένους για την ευθύνη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ζήτημα αυτό έπρεπε να έχει ρυθμιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έτυχε όμως να έλθω αντιμέτωπος με το ζήτημα αυτό ως αρμόδιος υπουργός, ούτε μου το είχε θέσει κάποια ομάδα ενδιαφερομένων. Αυτό έγινε για πρώτη φορά τώρα και βρίσκω το αίτημα αυτονόητο.

[Υπήρξαν και ένα-δύο σχόλια σχετικά με την ιθαγένεια των μελών της πρώην βασιλικής οικογένειας. Το ζήτημα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους μετανάστες. Συνδέεται με τη δήλωση αποδοχής του δημοκρατικού πολιτεύματος και με την εγγραφή στα δημοτολόγια όπως συμβαίνει με όλους Έλληνες πολίτες που καταγράφονται με το ονοματεπώνυμο τους και όχι με τίτλο ευγενείας. Αυτό επιβάλλει η ισότητα των πολιτών. Όταν υπήρχε βασιλεία, ο βασιλιάς δεν ήταν Έλληνας ως πολίτης γιατί δεν ήταν ένας πολίτης ίσος με τους άλλους, αλλά ως βασιλιάς, με βάση ένα τελείως ιδιαίτερο νομικό καθεστώς σε σχέση με την ιθαγένεια, την ενηλικίωση, την κληρονομική διαδοχή κοκ.]

Ας γυρίσουμε όμως στο κεντρικό και κρίσιμο ζήτημα: Απαιτείται πραγματικά να χαραχθεί μία ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, ένα κεφάλαιο της οποίας είναι και τα κριτήρια απονομής της ελληνικής ιθαγένειας. Υπάρχουν δοκιμασμένα σχήματα που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε άλλες χώρες υποδοχής μεταναστών. Ελπίζω σύντομα να είμαι σε θέση να παρουσιάσω μία πιο συγκεκριμένη και συστηματική πρόταση. Αν υπάρχουν ιδέες και εμπειρίες, είναι ευπρόσδεκτες.

Είδα, τέλος, ότι υπάρχουν πάντα κάποια ανοικτά ζητήματα σε σχέση με τους Βορειοηπειρώτες (παρότι ισχύουν πλέον νέες ρυθμίσεις για την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας) και ορισμένες κατηγορίες παλιννοστούντων. Θα ερευνήσω -όσο μπορώ- τα θέματα που τέθηκαν και θα επανέλθω μόλις έχω να πω κάτι καινούργιο. Αυτό αφορά και την υπόθεση των παλιννοστούντων της Φαρκαδώνας Τρικάλων. Ελπίζω να μπορέσω να έλθω σε επαφή μαζί τους για να μάθω λεπτομέρειες.

Παρασκευή, Νοεμβρίου 23, 2007

Για τα παιδιά των μεταναστών...

Προχθές με επισκέφθηκαν στο γραφείο μου ο Μανώλης, ο Νίκος και ο Μιχάλης, τρία νεαρά παιδιά που γεννήθηκαν από νιγηριανούς γονείς οι οποίοι βρέθηκαν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα για σπουδές.
Ο Μανώλης, ο Νίκος και ο Μιχάλης μιλούν ελληνικά ως μητρική γλώσσα, μεγάλωσαν και σπούδασαν στην Ελλάδα, αποφοίτησαν από το ελληνικό λύκειο, φοιτούν σε ΤΕΙ και έχουν ως βασική χώρα αναφοράς και ως πραγματική πατρίδα την Ελλάδα. Εν τούτοις δεν μπορούν να πάρουν ελληνική ιθαγένεια, με μεγάλη δυσκολία παίρνουν άδεια νόμιμης παραμονής, δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην αγορά εργασίας, στις σπουδές τους και γενικά στη νομική τους κατάσταση.
Για το θέμα αυτό υπέβαλα ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών την οποία και παραθέτω.

Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Το νομικό καθεστώς παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς

Το ζήτημα της νομικής κατάστασης των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, είτε αυτά είναι ακόμη ανήλικα και βρίσκονται στην προσχολική ηλικία, είτε είναι ανήλικα και φοιτούν στο ελληνικό σχολικό σύστημα, είτε έχουν ενηλικιωθεί και φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε δομές μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είτε έχουν ενηλικιωθεί και αναζητούν θέση στην αγορά εργασίας, εξακολουθεί δυστυχώς να εκκρεμεί και να εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προ πολλού επισημάνει το ζήτημα προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση.
Είναι παράλογο και απάνθρωπο άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και έχουν περάσει στη χώρα μας όλη την έως τώρα ζωή τους, άνθρωποι που θεωρούν την Ελλάδα πατρίδα τους, μιλούν ελληνικά ως μητρική γλώσσα, έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία και είναι απολύτως ενσωματωμένοι στο ελληνικό κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον όχι μόνον να μην μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά να δυσκολεύονται να αποκτήσουν άδεια νόμιμης διαμονής ως μετανάστες, πολλές φορές δε να δυσκολεύονται να αποκτήσουν ακόμη και ένα απλό πιστοποιητικό γέννησης, ενώ κάποιοι από αυτούς είναι νομικά «ανύπαρκτοι» καθώς δεν έχουν καταγραφεί με ληξιαρχική πράξη γέννησης ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην χώρα προέλευσης των γονέων τους.

Ερωτάται συνεπώς ο κ. Υπουργός

1. Πώς και πότε προγραμματίζει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό;
2. Θα τροποποιηθεί ο Κώδικας Ιθαγένειας ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στις περιπτώσεις αυτές;
3. Θα γίνουν αποδεκτές οι συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, έτσι ώστε τουλάχιστον η ληξιαρχική πράξη γέννησης στις περιπτώσεις αυτές να γίνεται δεκτή ως έγγραφο ισοδύναμο προς το πιστοποιητικό γέννησης και να δημιουργηθεί ειδικό δημοτικό μητρώο αλλοδαπών μονίμων κατοίκων με προϋποθέσεις εγγραφής που λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν εδώ και δεκαετίες τα πρόσωπα αυτά και οι γονείς τους;
4. Θα συμμορφωθεί η χώρα μας προς τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, αλλά και τις γενικές αρχές που διέπουν τον ευρωπαϊκό νομικό και πολιτικό πολιτισμό, όπως αυτές έχουν κατά καιρούς καταγραφεί σε αποφάσεις και διακηρύξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης;


Ο ερωτών βουλευτής
Ευάγγελος Βενιζέλος

Δευτέρα, Νοεμβρίου 12, 2007

Για τις εκλογές...

Χαιρετίζω την μεγάλη συμμετοχή στην σημερινή διαδικασία. Ευχαριστώ από καρδιάς όλα τα μέλη και όλους τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν. Όλοι όσοι μετείχαν σήμερα στην διαδικασία, θέλουν, θέλουμε, ένα ΠΑΣΟΚ θεσμικό, συλλογικό, δημοκρατικό, συγκροτημένο.
Η πλειοψηφία επέλεξε και πάλι ως Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον Γιώργο Παπανδρέου. Τον συγχαίρω και του εύχομαι καλή επιτυχία στην αποστολή που επωμίζεται για δεύτερη φορά.
Απευθύνω θερμό χαιρετισμό σε όλες εκείνες και όλους εκείνους που στήριξαν σε όλη τη χώρα, αυθόρμητα, την προσπάθειά μας.
Συγκροτήθηκε ένα μεγάλο, δυναμικό, ριζοσπαστικό, αισιόδοξο ρεύμα. Νιώθω πραγματικά μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη, γιατί ένα τέτοιο ρεύμα εκφράζεται μέσα από την υποψηφιότητά μου.
Αντίπαλός μας ήταν και είναι η συντήρηση, η Δεξιά και η κυβέρνησή της. Όλοι όσοι μετείχαμε στην σημερινή διαδικασία, έχουμε έναν κοινό στόχο: Τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτή την νίκη, θ' αγωνιστούμε όλοι μαζί.
Σας ευχαριστώ.

Παρασκευή, Νοεμβρίου 09, 2007

Για τη συνάντηση της Πέμπτης...

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους προσήλθαν χθες το βράδυ στο Μουσείο Μπενάκη για να συζητήσουμε χαλαρά και χωρίς ατζέντα. Χάρηκα ειλικρινά που σας γνώρισα από κοντά και ελπίζω η συνάντηση αυτή να επαναληφθεί σύντομα και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
Η χθεσινή εμπειρία ήταν όντως εποικοδομητική για μένα και ελπίζω και για εσάς.

Δευτέρα, Οκτωβρίου 15, 2007

Blog Action Day 2007

Παγκόσμια ημέρα των bloggers για το περιβάλλον

Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα των bloggers για το περιβάλλον (Blog Action Day 2007) και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αναφερθώ στην Αγγελική Παπαγιάννη.

Είχα τη χαρά να γνωρίσω, ως καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα Ελλάδα», την Αγγελική, μαθήτρια της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χαλκουτσίου. Αφορμή για την παρουσία της εκεί είναι ένα γράμμα που στέλνει προς «Οποιουσδήποτε αρμόδιους και υπεύθυνους Ανθρώπους», μέσα από το οποίο μιλά με έναν εξαιρετικά ώριμο και ουσιαστικό τρόπο για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως τη βιώνει στη δική της καθημερινότητα.

Νομίζω ότι σήμερα, που η ημέρα είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον, το γράμμα της Αγγελικής έχει νόημα να το διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Για αυτό και της το ζήτησα προκειμένου να το αναρτήσω και την ευχαριστώ που μου το έδωσε.

Πιστεύω ότι το γράμμα αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από κάποιες δικές μου θέσεις για το περιβάλλον, την οικολογική ευαισθησία και την πράσινη ανάπτυξη, τις οποίες έχω ήδη διατυπώσει και με δεσμεύουν.

Κυριακή, Οκτωβρίου 07, 2007

Ομιλία στην 12η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Παραθέτω την ομιλία μου στην 12η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στις 6 Οκτωβρίου 2007.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,
«Ουδέν κακόν αμιγές καλού». Το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα και η κίνηση της διαδικασίας εκλογής νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ μας έφερε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας.
Επανέφερε την πολιτική στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και μπορεί αυτό το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας να έχει και ορισμένες αρνητικές όψεις σ' αυτή την πρώτη φάση, τελικά όμως μπορεί να μας προσφέρει μια νέα ισχυρή αφετηρία εάν εμείς διαμορφώσουμε και εφαρμόσουμε μια στρατηγική ανασυγκρότησης και νίκης. Το μπορούμε και το οφείλουμε, όχι μόνο στην παράταξη, αλλά σε όλον τον ελληνικό λαό.
Απευθυνόμαστε συνεπώς σήμερα όλοι μας στο ευρύτερο εθνικό και πολιτικό ακροατήριο. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σε αυτούς που ψήφισαν, αλλά και σε αυτούς που δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ιδίως σ' αυτούς που σκέφτηκαν κάποια στιγμή να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, ταλαντεύτηκαν, αλλά αποφάσισαν διαφορετικά. Τους θέλουμε πίσω. Θέλουμε να συμπορευτούμε με όλους αυτούς και με άλλους πολλούς στην πορεία προς τη νίκη που αρχίζουμε σήμερα. Στην πορεία για το σχηματισμό της νέας κοινωνικής πλειοψηφίας.
Θέλω όμως, πριν από οτιδήποτε άλλο, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες που μας ψήφισαν, στα 2.750.000 Ελληνίδων και Ελλήνων που συγκροτούν το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, που πιστεύουν στην παράταξη και που θέλουν το καλύτερο και για το ΠΑΣΟΚ και για τον τόπο.
Τους ευχαριστώ και προσωπικά, από τα βάθη της καρδιάς μου, για την αγωνιστικότητά τους, για την πίστη τους, για την κριτική που μας ασκούν, για την κριτική που ασκούν και σε μένα, τώρα που τα φώτα πέφτουν πιο έντονα πάνω μας, τώρα που εγκαθιδρύουμε μια νέα πιο ισχυρή και πιο βαθιά σχέση εμπιστοσύνης για το μέλλον.
Αυτό που γίνεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα στο ΠΑΣΟΚ από το βράδυ της Κυριακής των εκλογών δεν αφορά το παρελθόν, αλλά το μέλλον. Διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις της επόμενης ημέρας. Κρίσιμη για μας δεν είναι η 11η Νοεμβρίου, αλλά η 12η Νοεμβρίου.
Ξέρουμε άλλωστε πολύ καλά ότι δεν σταμάτησε ο πολιτικός χρόνος, προκειμένου να βρούμε το βηματισμό μας. Έξω από την αίθουσα αυτή τρέχουν διαρκώς τα γεγονότα και διαμορφώνεται καθημερινά ένα νέο, εξαιρετικά δυσμενές και πολύπλοκο πολιτικό τοπίο.
Διαμορφώνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, που ασκούν την πολιτική τους με πολύ μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν βαρύνονται με τις υποχρεώσεις ενός κόμματος εξουσίας που κυβέρνησε στο παρελθόν και ό,τι λέει ξέρει ότι πρέπει να το κάνει πράξη μόλις κληθεί ξανά στην εξουσία.
Μέσα σε 20 μόλις ημέρες από τις εκλογές χώρεσαν:
 • ο εξωραϊσμός της εικόνας της κυβέρνησης του κ. Καραμανλή, με νεώτερους σε ηλικία Υπουργούς
 • ο ευτελισμός και η εγκατάλειψη όλων των δήθεν μεταρρυθμίσεων της πρώτης θητείας του κ. Καραμανλή, με κορυφαίο παράδειγμα την αδρανοποίηση του νόμου για τα Πανεπιστήμια και την απόσυρση του βιβλίου της Ιστορίας
 • η οργανωμένη κινδυνολογία για τα ασφαλιστικά δικαιώματα, που έχει ως στόχο να τρομοκρατήσει τους πολίτες και να κάμψει προκαταβολικά τις αντιστάσεις της κοινωνίας.
 • η απόλυτη αμηχανία στην εξωτερική πολιτική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διαχείριση του ζητήματος των Σκοπίων
 • η άμεση και ακαριαία διάψευση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης με την κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού
 • η επιβεβαίωση του ταξικού χαρακτήρα της οικονομικής και φορολογικής πολιτικής του κ. Καραμανλή, που λειτουργεί τώρα ακόμη πιο έντονα ως μηχανισμός αντίστροφης αναδιανομής εις βάρος των ασθενέστερων, των φτωχότερων, αλλά και των μεσαίων στρωμάτων
 • και βέβαια, η εξαγγελία της αλλαγής του εκλογικού νόμου, με ό,τι αυτό σημαίνει για το χρόνο των εκλογών και για το «στένεμα» του πολιτικού ορίζοντα της κυβέρνησης.
Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να λειτουργεί ως φραγμός. Ως εκφραστής των λαϊκών συμφερόντων. Ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων των πολιτών. Ως ασπίδα της κοινωνίας. Ως δύναμη προοδευτικών αλλαγών.
Η νέα αντιπολίτευσή μας – γιατί η παλιά κρίθηκε στις εκλογές – οφείλει να είναι μαχητική, δυναμική, αλλά πάντα υπεύθυνη, πάντα προγραμματική, ιδεολογικά και πολιτικά οριοθετημένη σε σχέση με τη δεξιά και τη συντήρηση.
Η νέα αντιπολίτευσή μας πρέπει να είναι αντιπολίτευση με καλά αντανακλαστικά, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, που μας εκθέτουν στα μάτια μιας μεγάλης μερίδας των πολιτών. Πρέπει να είναι αντιπολίτευση με εθνική και θεσμική υπευθυνότητα. Αντιπολίτευση χωρίς το άγχος του κυβερνητισμού, αλλά πολιτικά ώριμη, που αποδεικνύει ότι αξίζει τον κόπο να κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα.
Δυο είναι οι βασικές προϋποθέσεις της φυγής προς τα εμπρός και της νίκης: Πρώτον, ένα νέο ΠΑΣΟΚ και, δεύτερον, μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
Το ΠΑΣΟΚ της νίκης είναι πάντα – όπως ήταν εκ γενετής – πατριωτικό, λαϊκό, προοδευτικό, ριζοσπαστικό.

 • Είναι όμως μεγάλο, πλειοψηφικό και πολυσυλλεκτικό. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ του 13% ή του 25%. Δεν μας κληροδότησε αυτό το ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι το ΠΑΣΟΚ του 48% του 1981 και του 47% του 1993. Αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι το καθαρό ΠΑΣΟΚ. Όχι το φοβικό, ηττοπαθές και παραιτημένο ΠΑΣΟΚ.
 • Το ΠΑΣΟΚ της νίκης είναι ανοικτό στην κοινωνία, στα ρεύματα και στις εκφάνσεις της, αλλά οργανωτικά συγκροτημένο, με ραχοκοκαλιά.
 • Είναι γνήσια συλλογικό, συμμετοχικό και δημοκρατικό.

Σέβεται, ακούει, αξιοποιεί, αξιολογεί αξιοκρατικά και δίκαια και προστατεύει τα στελέχη του. Αναπτύσσει στην πράξη δεσμούς συντροφικότητας και αλληλεγγύης.

 • Το ΠΑΣΟΚ της νίκης είναι ανοιχτό στους νέους. Τους εμπιστεύεται, τους αναθέτει ευθύνες, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974.
 • Το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής εγγυάται την αυτονομία της πολιτικής, αλλά η μέθοδος, αν θες να εγγυηθείς την αυτονομία της πολιτικής, είναι πάρα πολύ απλή. Προϋποθέτει ισχυρό και αξιόπιστο πολιτικό λόγο, που διαμορφώνει την ατζέντα και δεν αφήνει κενά που να τα καλύπτουν άλλες εκδοχές του δημοσίου λόγου, πίσω από τις οποίες αναγκάζεται να τρέχει η πολιτική.
 • Η αυτονομία της πολιτικής ισχύει παντού και πάντοτε. Ισχύει το 2007, όπως έπρεπε να ισχύει και το 2004, όπως έπρεπε να ισχύει και το 1989 και το 1996.
  Το ΠΑΣΟΚ της νίκης είναι χώρος ελεύθερης πολιτικής σκέψης, ελεύθερης πολιτικής έκφρασης, αλλά και ενότητας μέσα από την κοινή πολιτική δράση. Έχει την ικανότητα να συνθέτει απόψεις, διασφαλίζοντας τον προοδευτικό και πλειοψηφικό χαρακτήρα των απόψεων αυτών. Είναι άλλο η σύνθεση και άλλο ο συμψηφισμός και η στρογγυλοποίηση. Ικανότητα πολιτικής ηγεμονίας σημαίνει ικανότητα σύνθεσης ώστε να προκύπτει το μεγάλο νικηφόρο και πλειοψηφικό ΠΑΣΟΚ.
 • Το ΠΑΣΟΚ της νίκης έχει αυτογνωσία, αυτοκριτική ικανότητα στην πράξη, όχι ρητορικά και όποτε προκύπτει ανάγκη να διασώσουμε ένα εσωκομματικό κατεστημένο. Έχει όμως και αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία και αυτοεκτίμηση. Καταλαβαίνει πραγματικά τι συμβαίνει, δεν εξωραΐζει τα πράγματα, δεν κατασκευάζει μια εικονική πραγματικότητα. Γιατί μόνο όταν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει μπορείς να αλλάξεις την πραγματικότητα.
 • Γνωρίζει καλά και υπερασπίζεται το έργο των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη. Γνωρίζει όμως εξίσου καλά και έχει το θάρρος να παραδέχεται και να αναλύει τα λάθη, τα κενά, τις υστερήσεις. Γιατί μόνον έτσι πείθεται ο κόσμος ότι δεν θα επαναλάβεις τα ίδια λάθη.
 • Το ΠΑΣΟΚ της νίκης μπορεί πράγματι να τα αλλάζει όλα, κρατώντας την ιδεολογική, αξιακή, πολιτική και ιστορική ουσία της ύπαρξής του. Έχει την ικανότητα να ανανεώνεται, όχι όμως επιφανειακά για τη διάρκεια ενός δελτίου ειδήσεων, αλλά ουσιαστικά και σε βάθος.
 • Το ΠΑΣΟΚ της νίκης διαμορφώνει, συντρόφισσες και σύντροφοι, την επικαιρότητα της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη. Πιστεύει αταλάντευτα στον αστερισμό των ιδεών της σοσιαλιστικής αριστεράς. Στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ασφάλεια, την αναδιανομή, την πλήρη απασχόληση, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Πιστεύει στο κοινωνικό κράτος δικαίου, στην αειφορία και στην «πράσινη» ανάπτυξη, στη διεθνή αλληλεγγύη, στον ουμανισμό, που ήταν και είναι πάντα η πρωταρχική ουσία της αριστεράς σε σχέση με τη δεξιά.
 • Το ΠΑΣΟΚ της νίκης εκφράζει τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, τη διαδοχή και την αλληλεγγύη των γενεών, τη μεγάλη κεντροαριστερά.
 • Έχει ενεργό ιστορική μνήμη, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο έως τον Γεώργιο Παπανδρέου και από τον Ανδρέα Παπανδρέου έως το μέλλον.

Η μνήμη του μέλλοντος ήταν και είναι πάντα αυτό που κατά βάθος χωρίζει τη δεξιά από την αριστερά. Και αυτήν πρέπει να δείξουμε ότι διαθέτουμε σε αυτή την κρίσιμη περίσταση.

***
Ο κύκλος της μεταπολίτευσης πράγματι τέλειωσε. Η κοινωνία δεν εκφράζεται από το πολιτικό σύστημα με επαρκή και αυθεντικό τρόπο. Σε αυτό οφείλεται άλλωστε και ο ισχυρός κλυδωνισμός του δικομματισμού στις εκλογές, που στοίχισε πολύ και στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.
Χρειαζόμαστε συνεπώς ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των κομμάτων.
Το ΠΑΣΟΚ πρωτοπόρησε στα θέματα αυτά το 1974 με τις πρωτοβουλίες του Ανδρέα Παπανδρέου. Πρέπει να πρωτοπορήσουμε και τώρα, μετασχηματίζοντας πράγματι το συλλογικό μας εαυτό σε ανοικτό, δημοκρατικό, αποκεντρωμένο κόμμα.

 • Ένα νέο πολιτικό σύστημα προϋποθέτει άλλη σχέση και μεταξύ των κομμάτων και κυρίως μεταξύ των κομμάτων της ευρύτερης αριστεράς. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς μισόλογα, χωρίς υπαινιγμούς, χωρίς τριβές. Ο διάλογος και η κοινή δράση αναδεικνύουν τις προγραμματικές συγκλίσεις. Ξεκαθαρίζουν τις σχέσεις με τη συντήρηση και τη δεξιά. Διαμορφώνουν καθαρά μέτωπα. Επιτρέπουν στον πολίτη να παρακολουθεί με διάφανο και ευανάγνωστο τρόπο μια πολιτική ζωή που ασχολείται επιτέλους με τα ουσιώδη, χωρίς στερεότυπα και χωρίς ξύλινο λόγο.
 • Το πρωθυπουργικό μοντέλο εξουσίας, που καθιερώθηκε από το 1974 και λειτουργεί έως και σήμερα, εμποδίζει πλέον την πρόοδο της χώρας, ξοδεύει τον ιστορικό χρόνο του τόπου, τον δαπανά σε δευτερεύοντα ζητήματα.

Το «μοντέλο» Κώστα Καραμανλή είναι το ακραίο σημείο αυτής της κατάστασης.

 • Ήρθε πλέον η ώρα να περάσουμε στην περίοδο της συλλογικής ηγεσίας της χώρας. Με έναν Πρωθυπουργό που μπορεί να διευθύνει και να συντονίζει αποτελεσματικά τη χώρα ολόκληρη και όχι με έναν Πρωθυπουργό που λειτουργεί ως κοινοβουλευτικός μονοκράτωρ
 • Αυτό αντανακλά και στο μοντέλο ηγεσίας των κομμάτων εξουσίας, όπως το ΠΑΣΟΚ. Με συλλογικότητα, με ηγετική ομάδα αναγνωρισμένη από την κοινωνία, με σοβαρή σκιώδη κυβέρνηση, πείθουμε ότι είμαστε πραγματικά έτοιμοι να κυβερνήσουμε τον τόπο.

Ο Πρόεδρος ενός τέτοιου κόμματος οφείλει να είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Γιατί χρειάζεται την ενεργό και απροκατάληπτη συμμετοχή όλων των στελεχών και όλων των μελών προκειμένου να επιτευχθεί η νίκη και προκειμένου να κυβερνηθεί η χώρα.
Η δεύτερη προϋπόθεση της νίκης, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι η συγκρότηση μιας νέας κοινωνικής πλειοψηφίας, πάνω όμως σε μια απλή και ισχυρή πολιτική συμφωνία. Χωρίς λευκές επιταγές.
Αυτό προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το κράτος, την οικονομία και την κοινωνία.
Το πρόβλημα των σοσιαλιστικών κομμάτων εξουσίας στην Ευρώπη είναι πως δεν πείθουμε εύκολα τους πολίτες, γιατί οι πολίτες είναι δύσπιστοι. Δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι μπορεί να εφαρμόζεται μια κυβερνητική πολιτική, που είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακή και αναδιανεμητική.
Ότι μπορεί να εφαρμόζεται μια κυβερνητική πολιτική που ολοκληρώνει το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, σεβόμενη ταυτόχρονα τα στενά δημοσιονομικά όρια του Συμφώνου Σταθερότητας. Μια πολιτική που είναι εξωστρεφής και ανταγωνιστική σε σχέση με την οικονομία, αλλά ταυτόχρονα στοχεύει στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ο πολίτης φοβάται ότι οι καλές προθέσεις και οι εύκολες προεκλογικές εξαγγελίες προσκρούουν πάρα πολύ γρήγορα μετά το σχηματισμό μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης στο φραγμό και το άγχος της δημοσιονομικής πολιτικής, που τελεί υπό τον αυστηρό και διαρκή έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικότερα των ευρωπαϊκών οργάνων.

Οφείλουμε συνεπώς να ξεκαθαρίσουμε πρωτίστως στο μυαλό μας και στη συνέχεια στους πολίτες, με πολιτικό ήθος, τη στιγμή που πρέπει και με ειλικρίνεια, ότι μια άλλη πολιτική είναι πράγματι εφικτή μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική που διασφαλίζει ταυτοχρόνως:

 • Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα αύξησης του εθνικού πλούτου
 • Οικολογική ευαισθησία και διορατικότητα
 • Αναδιανομή του κοινωνικού πλεονάσματος υπέρ των φτωχότερων, αλλά και υπέρ των μεσαίων εισοδημάτων που συμπιέζονται διαρκώς
 • Ολοκλήρωση των δομών του κοινωνικού κράτους, με βάση την αδιαπραγμάτευτη λογική του δημόσιου αγαθού στην υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, το ασφαλιστικό σύστημα, τα δημόσια δίκτυα, τις καθολικές δημόσιες υπηρεσίες. Στα μεγάλα θέματα του κοινωνικού κράτους πρέπει να ξαναβρούμε το κομμένο νήμα και τη χαμένη δυναμική της δεκαετίας του '80, της δεκαετίας των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου.

Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε δύο βασικά πράγματα:

 • Πρώτον, σαφές εθνικό μοντέλο ανάπτυξης που εξειδικεύεται σε κάθε περιφέρεια.
 • Δεύτερον, σαφή φορολογική πολιτική αναπτυξιακού και κοινωνικού, δηλαδή αναδιανεμητικού χαρακτήρα βασισμένη όχι μόνο στην αλλαγή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων, αλλά και στην αλλαγή της εσωτερικής κατανομής των έμμεσων φόρων, ώστε να προστατεύεται το εισόδημα και το καλάθι των χαμηλότερων και μεσαίων εισοδημάτων, για το οποίο ο πραγματικός πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό πολύ υψηλότερο του επίσημου.

Η Ελλάδα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μια ευλογημένη χώρα. Αλλά είναι μια χώρα με προβλήματα και στερήσεις. Μια χώρα που ανήκει στον κύκλο των πιο αναπτυγμένων χωρών όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά του κόσμου και ταυτόχρονα μια χώρα με διαρθρωτικά προβλήματα στην παραγωγική της δομή. Με θεσμικές και πολιτικές ελλείψεις, με πολιτιστικές πολλές φορές υστερήσεις, με γοητευτικές, αλλά συχνά παραλυτικές αντιφάσεις.
Η Ελλάδα όμως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Να διατηρήσει όλα τα πλεονεκτήματά της και να μετατρέψει τα μειονεκτήματά της σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την εφαρμογή ενός μεταβιομηχανικού μοντέλου ανάπτυξης.
Το μεγαλύτερο ατόπημα του κ. Καραμανλή είναι ότι δε διαθέτει κανένα σχέδιο για τη χώρα, για το κράτος, την οικονομία, την κοινωνία. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και από την ύπαρξη ενός κακού σχεδίου.
Σε αυτή τη λογική της τυχαίας συντηρητικής διαχείρισης, της ταξικής επιλογής και της αντίστροφης αναδιανομής σε βάρος των ασθενέστερων, εμείς αντιτάσσουμε τη λογική ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη χώρα:

 • Ενός σχεδίου οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής ανάπτυξης.
 • Ενός σχεδίου βασισμένου στη γνώση, την παιδεία, την καινοτομία, τα φυσικά και ιστορικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα, την αειφορία.
 • Ενός σχεδίου για την ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία, αλλά και για μια συνεκτική κοινωνία ασφάλειας και δικαιοσύνης.
 • Ενός σχεδίου βασισμένου στο σεβασμό της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης, που πρέπει να ξαναβγεί στην επιφάνεια χωρίς η ευρωπαϊκή σοσιαλιστική αριστερά να ντρέπεται για τις κεϋνσιανές καταβολές της.
 • Ενός σχεδίου βασισμένου στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και στην ανόθευτη και ελεύθερη λειτουργία της αγοράς υπό το ρυθμιστικό έλεγχο του κράτους. Η επιχειρηματικότητα δεν αφορά τους λίγους μεγάλους. Αφορά τους πάμπολλους μικρούς, πολύ μικρούς και μικρομεσαίους. Αφορά τους επαγγελματίες, τους νέους επιστήμονες, τους νέους αγρότες.
 • Ενός σχεδίου βασισμένου σε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που προσφέρει εργασιακή ειρήνη, σταθερό οικονομικό πλαίσιο, με αντάλλαγμα τη δίκαιη αμοιβή της εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αυτό σημαίνει γενικό συμφέρον και αριστερή προοδευτική διαχείριση του γενικού συμφέροντος.
 • Το κοινωνικό κράτος δεν είναι για μας ένα άθροισμα ιδρυματικών παροχών. Είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης που συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ, που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, που εγγυάται καλή ποιότητα ζωής για όλους.
 • Ολοκληρωμένο σχέδιο για την κοινωνία και την οικονομία σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από τα τετριμμένα για υποδομές, έργα, χρηματοδοτήσεις, ΚΠΣ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, οικονομικές και δημοσιονομικές σχέσεις μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
 • Σημαίνει ηθική, συναισθηματική, ιδεολογική και αξιακή δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, όταν θα είναι κυβέρνηση, αλλά και σήμερα που είναι αντιπολίτευση, πως θα απαντά σε όλα τα κρίσιμα διλήμματα με τον πιο προοδευτικό, τον πιο φιλολαϊκό, τον πιο αριστερό τρόπο.

***

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, συντρόφισσες και σύντροφοι, μας κληροδότησε δύο άξονες πάνω στους οποίους οφείλει να κινείται σταθερά και αταλάντευτα το ΠΑΣΟΚ:
Ο πρώτος άξονας είναι ο χαρακτήρας ενός κόμματος που είναι το πιο προοδευτικό, το πιο λαϊκό, το πιο αριστερό με την έννοια αυτή κόμμα. Που είναι όμως ταυτόχρονα -και πάμε στον άλλο άξονα- ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό, πλειοψηφικό, ένα κόμμα εξουσίας. Δε μας κληροδότησε ο Ανδρέας Παπανδρέου ένα κάπως μεγαλύτερο ΚΚΕ ή έναν κάπως μεγαλύτερο Συνασπισμό.
Με βάση αυτό το σχέδιο για τη χώρα μπορούμε να συγκροτήσουμε τη νέα κοινωνική πλειοψηφία.

 • Απευθυνόμαστε στους φτωχούς, στους περιθωριοποιημένους, στους ανασφάλιστους, στους άνεργους, στους μετανάστες που δεν τους εγκαταλείπουμε σε επιδοματικές παροχές, αλλά τους δίνουμε ενεργητικά τη δυνατότητα και την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής.
 • Απευθυνόμαστε στους συνταξιούχους και ιδίως στους χαμηλόμισθους που δεν έχουν άλλες πηγές εσόδων. Αυτούς που δεν έχουν οικογένεια και τους λέμε ότι εμείς είμαστε η οικογένειά τους. Η τρίτη ηλικία πρέπει να έχει ευκαιρίες ενεργού συμμετοχής όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην πολιτιστική και οικονομική ζωή της χώρας και ισχυρό δικαίωμα στην προστασία. Να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά.
 • Απευθυνόμαστε στον αγρότη, ιδίως το νέο, και του λέμε πως δε θεωρούμε την ύπαρξή του βάρος για την οικονομία. Δε θεωρούμε την ύπαρξή του κατάλοιπο ενός παλιού μοντέλου ανάπτυξης. Θεωρούμε την ύπαρξή του συγκριτικό πλεονέκτημα μέσα στην προοπτική ενός μοντέλου πράσινης ανάπτυξης.
 • Απευθυνόμαστε στα δυναμικά μεσαία στρώματα, που στηρίζουν την οικονομία, την ανάπτυξη, δίνουν απασχόληση και βλέπουν συνεχώς την πόρτα του τραπεζικού συστήματος να κλείνει. Βλέπουν το εισόδημά τους να συμπιέζεται και θέλουν να αναπνεύσουν, θέλουν να νιώσουν ότι υπάρχει κρατική προστασία, μέριμνα, ότι υπάρχει οδός διαφυγής.
 • Απευθυνόμαστε στους φοιτητές, σε όλους τους νέους, στους bloggers, απευθυνόμαστε σε όσους μετέχουν στα νέα κινήματα.
 • Απευθυνόμαστε στους νέους επιστήμονες, σε όσους θέλουν γνώση με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Και τους λέμε ότι εμείς είμαστε εδώ, παλεύουμε και θα παλεύουμε να τους δώσουμε τη δική τους ευκαιρία στη ζωή.
 • Απευθυνόμαστε στους συμβασιούχους, στους ομήρους της προσωρινής ή μερικής απασχόλησης, στους ομήρους της εργασιακής αβεβαιότητας, στους ομήρους των 400, 500, ή 600 ευρώ το μήνα. Στους ανασφάλιστους εργαζόμενους των προγραμμάτων STAGE.
 • Απευθυνόμαστε σε όλους του Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.

Μαζί τους μπορούμε να διαμορφώσουμε πράγματι με ορατό τρόπο μια μεγάλη εθνική κοινωνία συμφωνία:

 • Για την ανάπτυξη, αλλά και για την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή,
 • Για την πλήρη απασχόληση,
 • Για τον μετασχηματισμό του κράτους από ένα κράτος γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό, αυταρχικό, δυσκίνητο που αγνοεί τον πολίτη, που δεν τον σέβεται, που τον εγκαταλείπει τη στιγμή της ανάγκης και της κρίσης, σε ένα κράτος που είναι λειτουργικό, αποτελεσματικό, αποκεντρωμένο, ευέλικτο. Σε ένα κράτος που σέβεται και τιμά τον πολίτη. Σε ένα κράτος που στέκεται δίπλα του τη στιγμή της ανάγκης. Σε ένα κράτος που του προσφέρει ασφάλεια και προστασία. Σε ένα κράτος ικανό να προβλέπει και να διαχειρίζεται κρίσεις. Σε ένα κράτος που ανακόπτει και αποκαθιστά τις αδικίες και τις ανισότητες που παράγονται από την αγορά και την κοινωνία.

Δεν υπάρχει, συντρόφισσες και σύντροφοι, ούτε δίκαιη αγορά, ούτε δίκαιη κοινωνία. Η κοινωνία κινείται με βάση τη λογική του ισχυρού. Παράγει ανισότητες, αδικίες, περιθωριοποιεί. Μόνον μέσα από τη δημοκρατία και την πολιτική, μόνο μέσα από τη συγκρότηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου κοινωνικού κράτους δικαίου, μπορείς να ανακόψεις και να αποκαταστήσεις τις αδικίες της κοινωνίας και της αγοράς και να μετατρέψεις μια άδικη κοινωνία σε μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης μέσω του κοινωνικού κράτους.
Ο ριζικός μετασχηματισμός του κράτους είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας. Απ' αυτό εξαρτάται η δυνατότητα εφαρμογής όλων των επιμέρους πολιτικών και η δυνατότητα να εφαρμόσουμε μια πολιτική αλλαγών και τομών που έχει ανάγκη ο τόπος. Γιατί ουδέτερες μεταρρυθμίσεις χωρίς πρόσημο δεν υπάρχουν. Ο κόσμος έχει ανάγκη από προοδευτικές αλλαγές.

***

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η 11η Νοεμβρίου είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη νέα συνάντηση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία.

 • Λέμε στους πολίτες που ψήφισαν, αλλά και στους πολίτες που δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις 16 Σεπτεμβρίου, θα έπρεπε όμως να ψηφίσουν και θα ψηφίσουν την επόμενη φορά, ελάτε μαζί μας. Πάρτε το ΠΑΣΟΚ στα χέρια σας, δώστε του την δική σας ψυχή, την δική σας πνοή, την δική σας κατεύθυνση. Σ' εσάς ανήκει το ΠΑΣΟΚ, στην κοινωνία, όχι σε μηχανισμούς, όχι σε πελατειακά δίκτυα.
 • Μόνον όλοι μαζί αλλάζουμε τα δεδομένα και δίνουμε προοπτική στην παράταξη και τον τόπο.
 • Μόνον όλοι μαζί ξεπερνούμε την ηττοπάθεια και το συμβιβασμό με το μικρό και το λίγο.

Στις 11 Νοεμβρίου δεν διεκδικώ να εκλεγώ Πρόεδρος για να κερδίσω ένα προσωπικό ή μοναχικό στοίχημα. Μόνος μου ούτε μπορώ, ούτε θέλω να κάνω τίποτα. Είμαι εδώ για να ενώσω, για να σεβαστώ, να τιμήσω και να αγκαλιάσω όχι μόνον όλους εκείνους που συμφωνούν μαζί μου, αλλά κυρίως αυτούς που διαφωνούν μαζί μου.
Είμαι ένας από εσάς, δεν γεννήθηκα μέσα στην εξουσία. Και νομίζω, ότι όπως ο καθένας και η καθεμιά από εσάς έχει το δικαίωμα να μιλά στο όνομα της κοινωνίας και του λαού, έτσι έχω κι εγώ το δικαίωμα και την ηθική υποχρέωση να το κάνω.

 • Η χώρα θέλει πραγματική προοδευτική αλλαγή. Η Ελλάδα που θέλουμε, μπορεί να είναι μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική, πιο φιλική για τους πολίτες της.
 • Στόχος μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι η αναγέννηση. Η αναγέννηση της παράταξης και η αναγέννηση του τόπου.
 • Όλοι μαζί μπορούμε.
 • Το 1 εκατομμύριο πολιτών που ψήφισαν το 2004, πρέπει να πολλαπλασιαστεί στις 11 Νοεμβρίου.

Μπορεί τώρα να απωθούμε τους πολίτες. Μπορεί ο πολίτης να νιώθει ξένος προς αυτό που συμβαίνει, γιατί ίσως παρακολουθεί μια σύγκρουση μηχανισμών. Δεν είναι αυτή η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θέλουμε το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ που ανοίγεται στην κοινωνία.
Θέλουμε, λοιπόν, να καλέσουμε όλους τους πολίτες, που είναι κοντά μας, που συγκροτούν την ελπίδα μας να έρθουν και να εκφραστούν. Θέλουμε στις 11 Νοεμβρίου το ΠΑΣΟΚ να είναι το πιο μεγάλο, το πιο πλειοψηφικό, το πιο ισχυρό όλων των εποχών.

 • Ηχούν τα αυτιά όλων μας οι αγωνιώδεις ερωτήσεις απλών και πονεμένων ανθρώπων σε όλες τις γωνιές της χώρας τις μέρες πριν τις εκλογές. Μας ρωτούσαν, σας ρωτούσαν: «θα νικήσουμε; Θα τον ρίξουμε τον κ. Καραμανλή; Θα είμαστε Κυβέρνηση την επομένη των εκλογών;» Αυτοί οι άνθρωποι είναι που διψούν για την εξουσία. Σ' αυτούς τους ανθρώπους δεν δίνεις ελπίδα, δεν δίνεις όραμα, δεν δίνεις προοπτική, δεν εγγυάσαι τίποτα, όταν όλα όσα κάνεις και όλα όσα λες έχουν ως αποτέλεσμα να ξαναγίνει κυβέρνηση με οριακή αυτοδυναμία ο κ. Καραμανλής. Δεν πρέπει να τους προδίδουμε τους ανθρώπους αυτούς.
 • Όλοι, λοιπόν, μαζί μπορούμε να ξαναφτιάξουμε το μεγάλο πλειοψηφικό και νικηφόρο ΠΑΣΟΚ.
 • Όλοι μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε την κρίση σε εφαλτήριο αναγέννησης.
 • Όλοι μαζί μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τους απλούς ανθρώπους της παράταξης, που αγωνιούν και να τους πούμε: Μη φοβάστε. Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα είναι πάντα ενωμένο. Το άφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου ενωμένο και μεγάλο, το διατηρούμε όλοι εμείς ενωμένο και μεγάλο και έτσι θα το παραδώσουμε.

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διάσπασης, δεν κινδυνεύει η ενότητα του ΠΑΣΟΚ όταν εφαρμόζεται μια φυσιολογική και αυτονόητη δημοκρατική διαδικασία, αξιοκρατικής και δημοκρατικής επιλογής.
Είμαστε, λοιπόν, ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε όμως και πολιτικά αποτελεσματικοί. Πρέπει να είμαστε μεγάλοι και νικηφόροι. Πρέπει, λοιπόν, να κοιτάξουμε στα μάτια αυτούς τους πολίτες, που με αγωνία μας ρωτούσαν την παραμονή των εκλογών «τι γίνεται, θα νικήσουμε, πού πάει το πράγμα», ώστε να μπορέσουμε να τους πούμε «ναι, την άλλη φορά θα νικήσουμε, θα κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε».
Και προφανώς θα τα κάνουμε όλα αυτά πράξη, όχι στο όνομα μιας οποιασδήποτε πλειοψηφίας, αλλά μιας μεγάλης κοινωνικής, λαϊκής, προοδευτικής πλειοψηφίας, στο όνομα του γενικού συμφέροντος του ελληνικού λαού, στο όνομα των πιο αδύνατων, των μη προνομιούχων, των πιο φτωχών, αυτών που συμπιέζονται, αυτών που αγωνιούν.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, μας ενδιαφέρει όλους η 11η Νοεμβρίου. Ακόμη πιο πολύ όμως μας ενδιαφέρει η 12η Νοεμβρίου. Αυτήν την ημέρα σας καλώ να κοιτάξουμε.
Να σκεφτούμε πως θα ξημερώσει για το ΠΑΣΟΚ η επόμενη μέρα και να δώσουμε ξανά ελπίδα και προοπτική.

Ευχαριστώ.

Πέμπτη, Οκτωβρίου 04, 2007

Απάντηση 2: Για όσους από το παλαιό ΠΑΣΟΚ έσπευσαν κοντά μου

Συνεχίζω στην ίδια ενότητα (ΠΑΣΟΚ) και απαντώ σε ένα από τα σχόλια-ερωτήσεις που είδα με μεγάλη συχνότητα να μου απευθύνεται με επικριτικό τρόπο. Ρωτούν πολλοί: Τι σημαίνει ότι αμέσως μετά τις εκλογές πολλοί από το λεγόμενο «παλιό ΠΑΣΟΚ» έσπευσαν να δηλώσουν τη στήριξή τους στο πρόσωπό μου;

Και απαντώ:

Όταν ανοίγει η εκκλησία, μπαίνουν πολλοί να ανάψουν κερί! Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται έλεγχος αμαρτιών, ή ότι δίδεται άφεση αμαρτιών.

Εγώ θέλω και μπορώ νομίζω, να εκφράσω το μεγάλο, πλειοψηφικό και νικηφόρο ΠΑΣΟΚ. Εκεί μπορούν να συνυπάρχουν πάρα πολλοί, όχι όμως ασύντακτα. Να συνυπάρχουν πολιτικά, με ιδεολογικό στίγμα, με ταυτότητα, με πολιτικό πρόγραμμα, με δημοκρατικές διαδικασίες και με δίκαιη αντιμετώπιση όλων των στελεχών, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς παραγοντισμούς, χωρίς νεποτισμούς, χωρίς οικογενειοκρατίες. Να νιώσουν όλοι ότι μετέχουν κάπου, ότι έχουν πολιτική άποψη.

-----------------------------------------------

Οι εγγραφές για τη συνάντηση των μπλόγκερς συνεχίζεται. Η διαδικασία είναι απλή:
· Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με αποστολή μηνύματος στο e-mail evenizelos2@gmail.com
· Στον χώρο Subject του μηνύματος αναγράφετε τη φράση «Για τη συνάντηση με τους μπλόγκερς»
· Στο μήνυμά σας πρέπει να αναφέρετε απλά και μόνο το όνομα του μπλογκ σας
· Όταν καθοριστεί ο χώρος και ο χρόνος της συνάντησης, όσοι δήλωσαν συμμετοχή θα ειδοποιηθούν με σχετικό απαντητικό e-mail
Διαβεβαιώνουμε τους συμμετέχοντες ότι:
· το email τους δεν θα χρησιμοποιηθεί για αποστολή οποιουδήποτε υλικού και δεν θα αποτελέσει υλικό καμμίας βάσης δεδομένων.
· θα τηρηθεί απολύτως η αρχή της ανωνυμίας καθώς οι συμμετέχοντες δεν θα δηλώνουν το όνομά τους κατά την είσοδο, αλλά απλά έναν αριθμό που θα τους αποσταλεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν διαθέτουν μπλογκ και θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν. Εάν στον χώρο που θα επιλεγεί υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα ειδοποιηθοεί ικανός αριθμός τους μέχρι και την συμπλήρωση όλων των κενών θέσεων. Η σειρά που θα τηρηθεί για την επιλογή τους είναι αυτή της αυστηρής χρονικής προτεραιότητας της δήλωσης.

Τρίτη, Οκτωβρίου 02, 2007

ΕΙΚΟΣΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ: Κείμενο διαλόγου

Το ΠΑΣΟΚ εισήλθε σε μία περίοδο εσωτερικής κρίσης όχι επειδή τέθηκε ζήτημα Προέδρου, αλλά γιατί έχασε τις εκλογές μειώνοντας μάλιστα το ποσοστό του σε σχέση με το 2004 τη στιγμή που και έπρεπε και μπορούσε να νικήσει.

Η συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις έκανε εμφανές ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κινηθεί μέσα σε ένα νέο πολύ πιο πολύπλοκο τοπίο και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.
Ο κ. Καραμανλής θέτοντας ζήτημα εκλογικού νόμου στένεψε ουσιαστικά τον χρονικό και πολιτικό ορίζοντα της κυβέρνησης του. Το δε σημερινό σχέδιο προϋπολογισμού συνιστά την άμεση διάψευση των χθεσινών προγραμματικών δηλώσεων.

Είναι συνεπώς θεμελιώδης υποχρέωση μας να ξεπεράσουμε ταχύτατα την κρίση ώστε να λειτουργήσουμε ως αξιόπιστο αντίβαρο και ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Το οφείλουμε στη δημοκρατική παράταξη και όλους τους προοδευτικούς πολίτες, το οφείλουμε στη χώρα συνολικά.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε επειδή του έλειπαν τα καλά ιδεολογικά και προγραμματικά κείμενα. Έχασε προς τα αριστερά γιατί δεν έπεισε ως αντιπολίτευση και προς τα δεξιά γιατί δεν έπεισε ως κυβερνητική πρόταση. Το μείζον συνεπώς ζήτημα είναι ζήτημα πολιτικής επάρκειας, σαφήνειας και αξιοπιστίας.

Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση της παράταξης γιατί πιστεύω ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα. Δεν πιστεύω όμως ούτε στις λευκές επιταγές, ούτε στις πριγκιπικές και αρχηγικές πρακτικές. Πιστεύω στον πολιτικό διάλογο, τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη συλλογική λειτουργία. Το ΠΑΣΟΚ. αλλά και η χώρα συνολικά, απαιτεί μία άλλη αντίληψη για την πολιτική.

Χρειαζόμαστε μία συμφωνία τιμής, με σαφές ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο. Μία συμφωνία αρχικά μεταξύ των στελεχών, των μελών και των φίλων της παράταξης και στη συνέχεια μία συμφωνία με όλη την ελληνική κοινωνία και με κάθε Ελληνίδα και με κάθε Έλληνα προσωπικά.

Οι είκοσι θέσεις για το ΠΑΣΟΚ και τη χώρα, που δίνω σήμερα στη δημοσιότητα, ενόψει της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου πιστεύω ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση διαλόγου, ως βάση για την σύναψη αυτής της συμφωνίας τιμής.
Πρέπει να ανασυγκροτήσουμε το μεγάλο, πλειοψηφικό και νικηφόρο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να αντισταθούμε σε όσους θέλουν γαντζωμένοι στην κομματική τους εξουσία ένα συρρικνωμένο, μικρό, εσωστρεφές και φοβικό ΠΑΣΟΚ.

Πρέπει να ξαναφέρουμε την κοινωνία και τους πολίτες μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Το ένα εκατομμύριο πολιτών που μετείχαν στη διαδικασία του 2004 είναι το ελάχιστο όριο για την 11η Νοεμβρίου, αν θέλουμε να πετύχουμε τη φυγή προς τα εμπρός.

Και το θέλουμε και το μπορούμε.

-----------------------------------------------------------------------------------

ΕΙΚΟΣΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ: Κείμενο διαλόγου

 1. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που στρέφεται προς το μέλλον με συνείδηση της ιστορίας και των αρχών του. Ένα ΠΑΣΟΚ που πιστεύει στις αξίες της σοσιαλιστικής Αριστεράς, ένα ΠΑΣΟΚ που συγκροτεί πλειοψηφικό ρεύμα και αποτελεί αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να είναι ένα προοδευτικό, λαϊκό κίνημα. Ένα κίνημα κοινωνικής ευαισθησίας, πολιτικής εμπιστοσύνης και κυβερνητικής ευθύνης.
 2. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που εκφράζει τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Τη μεγάλη κεντροαριστερά. Ένα ΠΑΣΟΚ που ενώνει και συνθέτει όλα τα προοδευτικά ρεύματα, όλες τις γενιές που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται, τις γενιές που αγωνιούν και ελπίζουν για το μέλλον του τόπου. Ένα ΠΑΣΟΚ ανοιχτό στις νέες ιδέες, στις σύγχρονες ευαισθησίες, σε όλες τις εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ένα ΠΑΣΟΚ που είναι πάντα κίνημα κατά της αδικίας, της ανασφάλειας, της φτώχειας, του αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Κίνημα για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και νέων δυνατοτήτων σε όλους. Ένα κίνημα που ενισχύει τους δεσμούς με τους απόδημους Έλληνες, που αγκαλιάζει τους παλιννοστούντες, που προωθεί την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
 3. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ, με σύγχρονο πολιτικό λόγο που διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον συντηρητισμό, χωρίς παρωχημένες παλαιοκομματικές ρητορείες. Ένα ΠΑΣΟΚ έτοιμο να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη ριζική ανανέωση του πολιτικού συστήματος τώρα που έκλεισε ο κύκλος της μεταπολίτευσης.
 4. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που ξαναφέρνει την πολιτική στο προσκήνιο και διασφαλίζει την αυτονομία της από κάθε εξωθεσμικό κέντρο. Ένα ΠΑΣΟΚ που αντλεί τη δύναμη του από το λαό. Ένα ΠΑΣΟΚ – κίνημα υπεράσπισης της πολιτικής που ανοίγει και χειρίζεται τα κρίσιμα ζητήματα. Ένα ΠΑΣΟΚ που πείθει τον διστακτικό και απογοητευμένο πολίτη και του δίνει κίνητρο να συμμετάσχει ξανά στην πολιτική.
 5. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ ικανό να εφαρμόσει το πρόγραμμα των προοδευτικών αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος. Ένα ΠΑΣΟΚ που ξέρει ότι δεν υπάρχουν «ουδέτερες μεταρρυθμίσεις». Ένα ΠΑΣΟΚ με προοδευτικό πρόσημο σε ριζοσπαστική κατεύθυνση, που ξέρει να δημιουργεί πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις στο όνομα του γενικού συμφέροντος. Ένα ΠΑΣΟΚ που ξέρει ότι το μεγάλο θεσμικό, αναπτυξιακό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα της χώρας είναι η κατάσταση του κράτους. Ενός κράτους συγκεντρωτικού, γραφειοκρατικού, αυταρχικού, αναποτελεσματικού που ταλαιπωρεί, αγνοεί και εγκαταλείπει τον πολίτη. Στη θέση του θέλουμε ένα κράτος αποκεντρωμένο, αντιγραφειοκρατικό, αξιόπιστο, διαφανές, φιλικό στον πολίτη. Ένα κράτος που προσφέρει αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη.
 6. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ πατριωτικό που ξέρει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνισμού στον 21ο αιώνα με αίσθημα εθνικής ευθύνης και αποτελεσματικότητα. Που αντιλαμβάνεται ότι πατριωτικό καθήκον είναι αφενός η σθεναρή αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων και αφετέρου η υπεράσπιση της γλώσσας, της παράδοσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
 7. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που είναι υπερήφανο για το έργο των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη. Ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει τις κατακτήσεις και τη συμβολή της κυβερνητικής του θητείας, αλλά αναγνωρίζει και τα λάθη, τις καθυστερήσεις και τις αντιφάσεις της. Ένα ΠΑΣΟΚ με αυτογνωσία, με ειλικρινή αυτοκριτική στάση αλλά ταυτόχρονα αισιόδοξο και δημιουργικό. Ένα ΠΑΣΟΚ που κατανοεί τα αίτια της εκλογικής του ήττας, αλλά υπερβαίνει τις δυσκολίες και στοχεύει στη νίκη.
 8. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που λειτουργεί ως εγγυητής και φορέας της ανανέωσης των δημοκρατικών θεσμών και του συστήματος διακυβέρνησης. Ένα ΠΑΣΟΚ που λειτουργεί ως κίνημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισονομίας και του κράτους δικαίου, χωρίς καμία έκπτωση ή διάκριση. Κίνημα υπεράσπισης της διαφάνειας παντού, σε όλα και για όλους.
 9. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που πιστεύει βαθιά στη μέγιστη δυνατή αποκέντρωση, στην θεσμική ολοκλήρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, στις πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών, στο ρόλο του ενεργού πολίτη, στο διάλογο των κοινωνικών εταίρων και σε θεσμούς κοινωνικού ελέγχου σε κάθε επίπεδο. Ένα ΠΑΣΟΚ κίνημα αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης, κίνημα των περιφερειών, που γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών και απομονωμένων περιοχών.
 10. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που πιστεύει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αγωνίζεται με σταθερότητα και συνέπεια για αυτήν. Ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει καλά τις εθνικές προτεραιότητες και μπορεί να παίζει ενεργό ρόλο στην ανοικτή και διαρκή ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Ένα ΠΑΣΟΚ που πιστεύει σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση με διεθνή οντότητα, πολιτικά ολοκληρωμένη και χειραφετημένη, με αυτόνομο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Μία Ευρώπη που δεν είναι ουραγός, αλλά ισότιμος συνομιλητής των ΗΠΑ μέσα σε έναν πολυπολικό κόσμο. Μια Ευρώπη που δεν παρακολουθεί παθητικά την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, αλλά αναλαμβάνει θεσμικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η δική μας Ευρώπη είναι η κοινωνική Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ως επίτευγμα των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης που πρέπει να διατηρηθεί. Θέλουμε μία Ευρώπη που αντιλαμβάνεται τη σημασία της παγκόσμιας δημοκρατικής διακυβέρνησης για την διαφύλαξη της ειρήνης, την άρση των κραυγαλέων διεθνών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της παιδικής θνησιμότητας, της πείνας, της φτώχειας, των περιβαλλοντικών καταστροφών πλανητικής κλίμακας.
 11. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που πιστεύει σ΄ ένα νέο κοινωνικό κράτος. Ένα κράτος που λειτουργεί αναπτυξιακά, αλλά ταυτόχρονα και αναδιανεμητικά. Ένα κοινωνικό κράτος που διασφαλίζει την πλήρη απασχόληση και προστατεύει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των αγροτών, των χαμηλών, αλλά και των μεσαίων οικονομικών στρωμάτων που συμπιέζονται διαρκώς. Ένα ΠΑΣΟΚ που σέβεται την εργασία και όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και φροντίζει για την αύξηση και την δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου.
 12. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που στηρίζει και προωθεί μία οικονομία εξωστρεφή και ανταγωνιστική, ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, «πράσινο», βασισμένο στην καινοτομία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου. Που στηρίζει την επιχειρηματικότητα, εγγυάται τη διαφανή λειτουργία της αγοράς, προστατεύει τον καταναλωτή από την ακρίβεια, πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αξιοποιεί σύγχρονες πηγές πλούτου για τη χώρα η πιο σημαντική από τις οποίες είναι οι άνθρωποί της: Οι νέοι εργαζόμενοι, επιστήμονες και επιχειρηματίες, οι νέοι αγρότες, οι ερευνητές που προωθούν τη γνώση στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει ότι η αγορά από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανισότητας, της οικολογικής ανισορροπίας. Αντίθετα γνωρίζει καλά ότι αυτά είναι πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου.
 13. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ με οικολογική συνείδηση, που προσθέτει την περιβαλλοντική παράμετρο σε όλες τις πολιτικές του και έχει πλήρη συνείδηση ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει ότι ο κόσμος μας δεν είναι αναλώσιμος και δεν ανήκει μόνο σε μας αλλά και στα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Γεγονός που επιβάλλει ένα νέο τρόπο ζωής και ριζική αναθεώρηση της ατομικής και συλλογικής μας συμπεριφοράς.
 14. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει να σέβεται το ιδιωτικό και να υπερασπίζεται το δημόσιο: Το δημόσιο αγαθό, το δημόσιο χώρο, τα δημόσια δίκτυα, την καθολική δημόσια υπηρεσία, το κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον απέναντι στο ατομοκεντρικό και το συντεχνιακό. Ένα ΠΑΣΟΚ που σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ένα ΠΑΣΟΚ που διασφαλίζει για όλους το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, το δημόσιο αγαθό της υγείας. Ένα ΠΑΣΟΚ που θέτει ως προτεραιότητα την προστασία του παιδιού και όλων των μορφών οικογένειας και δίνει υπόσταση στα δικαιώματα των αναπήρων.
 15. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που λειτουργεί ως κίνημα παιδείας και πολιτισμού, ως κίνημα νέων. Ένα ΠΑΣΟΚ που αντιμετωπίζει την παιδεία ως δημόσιο αγαθό, που εφαρμόζει μία συνολική και ενιαία θεώρηση της παιδείας από την προσχολική αγωγή μέχρι τις μεταπτυχιακές σπουδές, που θέτει σε προτεραιότητα το δημόσιο σχολείο, που δεν παίζει με το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά διασφαλίζει την αναβάθμισή του και προσφέρει αξιόπιστες και εφαρμόσιμες λύσεις για τις σπουδές και το εργασιακό μέλλον όλων των παιδιών της Ελλάδας.
 16. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που συγκροτείται και λειτουργεί ως κόμμα - θεσμός και όχι ως προσωπικό ή αρχηγικό κόμμα. Ένα ΠΑΣΟΚ συλλογικό, αποκεντρωμένο, εσωκομματικά δημοκρατικό. Που δίνει ευκαιρίες και κίνητρα ουσιαστικής συμμετοχής στους φίλους, τα μέλη και τα στελέχη του, και τους καθιστά συνδιαμορφωτές των θέσεων του. Ένα ΠΑΣΟΚ που λειτουργεί ως ανοικτό κόμμα και όχι ως κόμμα - μηχανισμός. Ένα ΠΑΣΟΚ συντεταγμένο, παρεμβατικό, με ισχυρό λόγο που διαμορφώνει την πολιτική ατζέντα. Αρνούμαστε τα φοβικά και εσωστρεφή αντανακλαστικά, τα εσωκομματικά πελατειακά δίκτυα, τις προσωπολατρικές πρακτικές, τις λευκές επιταγές. Πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ που αξιοποιεί την ικανότητα όλων των στελεχών του σε όλη της χώρα, δίκαια και αξιοκρατικά, χωρίς αποκλεισμούς, παραγοντισμούς και νεποτισμούς.
 17. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που έχει ως θεμέλιο την αξιακή, πολιτική και προγραμματική ενότητα. Τη σύνθεση μέσα από τον πλουραλισμό των απόψεων και την κοινή δράση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κοινό μας σπίτι. Είναι η βάση για κάθε στρατηγική και πολιτική επιτυχία. Είναι πρώτιστο καθήκον μας να διαφυλάξουμε την ενότητα της Δημοκρατικής Παράταξης που είναι η μεγάλη παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου.
 18. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που είναι ικανό ν’ αλλάξει τον εαυτό του για ν’ αλλάξει την κοινωνία. Ένα ΠΑΣΟΚ που ξέρει ότι το αίτημα για ανανέωση είναι διαρκές, στηρίζεται όμως σε ιδεολογικές αρχές και πολιτικά κριτήρια. Ένα ΠΑΣΟΚ που ξέρει ότι η ανανέωση του πρέπει να αποσαφηνίζει και να ενδυναμώνει την ταυτότητά του, να πολλαπλασιάζει τη δυναμική του και να διατηρεί διαρκώς ανοικτή την επαφή του με τα μηνύματα και τα αιτήματα της κοινωνίας.
 19. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ ικανό να διαμορφώσει στρατηγική σχέση διαλόγου και συνεργασίας με την ευρύτερη Αριστερά. Διαλόγου που θα αποκαταστήσει τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική πολιτική και κομματική γεωγραφία. Ένα ΠΑΣΟΚ που θα συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος καχυποψίας με την Αριστερά και θα προτείνει πολιτικό πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων ανεξάρτητα από διαφορές και συμφωνίες, αναζητώντας πάντα την ουσιαστική προγραμματική σύγκλιση.
 20. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ αξιόπιστο και νικηφόρο. Ένα ΠΑΣΟΚ ικανό να πείσει και να συσπειρώσει ξανά τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις σε μία κυβερνητική προοπτική. Ένα ΠΑΣΟΚ που μπορεί να προβάλει πάλι ως πειστική και εναλλακτική λύση προοδευτικής διακυβέρνησης με στόχο την ανόρθωση και αναγέννηση της χώρας.

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 30, 2007

Απάντηση 1: Οι δηλώσεις μου στο Ζάππειο το βράδυ των εκλογών

Μετά από μια εβδομάδα με ιδιαίτερα επιβαρημένο πρόγραμμα (συνεδρίαση Κ.Ο., προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης, παρουσία στη Βουλή), επανέρχομαι στο ιστολόγιο για να δώσω ορισμένες απαντήσεις στα πολυάριθμα ερωτήματά σας. Προσπάθησα να τα ομαδοποιήσω προκειμένου να καλύψω όσους το δυνατόν περισσότερους.

Στη συνέντευξή μου στον ΑΝΤΕΝΝΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, έδωσα πολλές απαντήσεις που καλύπτουν και δικά σας ερωτήματα σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Ξεκινάω λοιπόν σήμερα από την πρώτη ενότητα ερωτημάτων που αφορούν στο ΠΑΣΟΚ (προσωπικοί χειρισμοί, ενότητα, διαδικασία εκλογής νέου προέδρου, σεβασμός συντρόφων, ιδεολογικές θέσεις κινήματος, ανανέωση, κτλ.) και συγκεκριμένα με το ερώτημα που μου θέτουν οι περισσότεροι και αυτό αφορά στις δηλώσεις μου στο Ζάππειο το βράδυ των εκλογών και τα περί «υπονόμευσης». Λένε κάποιοι «μήπως θα ήταν σωστό να περιμένω;»

Απαντώ λοιπόν:

Δηλαδή τί έπρεπε να κάνω; Να φερθώ υποκριτικά; Να το οργανώσω; Εγώ αντέδρασα, συναισθηματικά και πολιτικά. Ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή η παράταξη, ο κόσμος όλος που προσβλέπει στο ΠΑΣΟΚ, έχει μείνει εκκρεμής, άδειος συναισθηματικά και πολιτικά, ακούει μια αντιμετώπιση του γεγονότος ότι χάσαμε όπως χάσαμε, σχεδόν σαν να μην συμβαίνει τίποτε το ιδιαίτερο.

Και εγώ έχω την υποχρέωση ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ως άνθρωπος με ευθύνη να πω την άποψή μου. Και είπα την άποψή μου. Αφ’ ης στιγμής ο κ. Παπανδρέου πήρε την πρωτοβουλία να πει «Κινώ τη διαδικασία ανανέωσης της εντολής μου ως Προέδρου και την κινώ άμεσα», και το «άμεσα» σήμαινε σε λίγες μέρες, όπως και αποπειράθηκε να γίνει την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, έπρεπε να πω ότι είμαι παρών, για να εξασφαλιστεί και η δημοκρατική διαδικασία, με δυο τουλάχιστον υποψηφίους.

Για τα περί «υπονόμευσης» τι να πώ; Μας βλέπει πολύς κόσμος, κόσμος που ενδιαφέρεται για το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι που επιχαίρουν γιατί είναι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά και πάρα πολλοί ενδιάμεσοι άνθρωποι που θα μπορέσουν να έρθουν μαζί μας και θα ήθελαν ίσως να είναι μαζί μας. Υπάρχει μια αξιολόγηση της κοινής γνώμης, ποια στελέχη είναι αυτά που δίνουν τη μάχη, ποια στελέχη θέλει να βλέπει ο κόσμος στη Βουλή, στα Μέσα Ενημέρωσης γιατί νιώθει σιγουριά, ποια στελέχη δίνουν τον αγώνα σε σχέση με τον κ. Καραμανλή... Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έκανα τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορούσα.

-----------------------------------------------

Η διαδικασία εγγραφής όσων θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση των μπλόγκερς συνεχίζεται κανονικά. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 150 άτομα.
Η διαδικασία είναι απλή:
· Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με αποστολή μηνύματος στο e-mail evenizelos2@gmail.com
· Στον χώρο Subject του μηνύματος αναγράφετε τη φράση «Για τη συνάντηση με τους μπλόγκερς»
· Στο μήνυμά σας πρέπει να αναφέρετε απλά και μόνο το όνομα του μπλογκ σας
· Όταν καθοριστεί ο χώρος και ο χρόνος της συνάντησης, όσοι δήλωσαν συμμετοχή θα ειδοποιηθούν με σχετικό απαντητικό e-mail
Διαβεβαιώνουμε τους συμμετέχοντες ότι:
· το email τους δεν θα χρησιμοποιηθεί για αποστολή οποιουδήποτε υλικού και δεν θα αποτελέσει υλικό καμμίας βάσης δεδομένων.
· θα τηρηθεί απολύτως η αρχή της ανωνυμίας καθώς οι συμμετέχοντες δεν θα δηλώνουν το όνομά τους κατά την είσοδο, αλλά απλά έναν αριθμό που θα τους αποσταλεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν διαθέτουν μπλογκ και θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν. Εάν στον χώρο που θα επιλεγεί υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα ειδοποιηθοεί ικανός αριθμός τους μέχρι και την συμπλήρωση όλων των κενών θέσεων. Η σειρά που θα τηρηθεί για την επιλογή τους είναι αυτή της αυστηρής χρονικής προτεραιότητας της δήλωσης.

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 25, 2007

Περί επικοινωνίας με bloggers... UPDATE στο τέλος...

Αγαπητοί φίλοι,

Πολλοί είναι αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα με τα οποία διαμαρτύρονται γιατί δεν απαντώ σε ερωτήματα που μου απευθύνουν. Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος που έχω τελευταία είναι πολύ περιορισμένος. Παρ’ όλα αυτά, πάντα ενημερώνομαι από τα μηνύματά σας στο μπλογκ μου αργά το βράδυ και σημειώνω τα ερωτήματά σας, διαβάζω την σκληρή συχνά κριτική σας και λαμβάνω υπόψη μου τις παρατηρήσεις σας.

Έχω κωδικοποιήσει τα ζητήματα που έχουν τεθεί σε τρεις κατηγορίες:

α. ΠΑΣΟΚ (διαδικασία εκλογής νέου προέδρου, προσωπικοί χειρισμοί, ενότητα, σεβασμός συντρόφων, ιδεολογικές θέσεις κινήματος, ανανέωση, κτλ.)
β. Κοινωνία (θέσεις μου για χωρισμό εκκλησίας-κράτους, στράτευση πολιτών, ναρκωτικά, περιβάλλον, υγεία, παιδεία, ανάπτυξη, κτλ)
γ. Νέες τεχνολογίες και ζητήματα blogging (θέματα λογοκρισίας, moderation, νομικών ευθυνών, διαδικτύου, κτλ)

Όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά δεν είναι λίγα.

Έτσι λοιπόν καθημερινά σχεδόν θα δημοσιεύω από ένα μικρό post που θα απαντά, ή τουλάχιστον θα προσπαθεί να δίνει μια απάντηση, σε κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα. Με τον τρόπο αυτό, τα επιμέρους σχολιά σας θα καταγράφονται στα αντίστοιχα posts και θα διευκολύνεται με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία μας.
Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει από αύριο.

Μια σκέψη μου είναι επίσης να καλέσω τους bloggers σε μία ανοικχτή συζήτηση εφ’ όλης της ύλης σε φυσικό χώρο στην Αθήνα, πιθανώς μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Στη συζήτηση αυτή θα μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά bloggers. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε ίσως και στην Θεσσαλονίκη λίγες μέρες αργότερα.

Ελπίζω στην θετική ανταπόκρισή σας σε αυτή την πρόσκληση για μια συζήτηση ανοιχτή, ουσιαστική και πολιτισμένη.

Φιλικά,

Ευάγγελος Βενιζέλος

-----------------------------------------------
Επειδή αρκετοί από εσάς επισημάνατε ότι ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής στη συνάντηση είναι προβληματικός (προστασία προσωπικών δεδομένων, spam, κτλ), από εδώ και στο εξής θα ακολουθείται η εξής διαδικασία, την οποία προτείνει και ο e-lawyer σε σχετικό μήνυμά του:

· Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται με αποστολή μηνύματος στο e-mail
evenizelos2@gmail.com
· Στον χώρο Subject του μηνύματος πρέπει να αναγράφεται η φράση «Για τη συνάντηση με τους μπλόγκερς»
· Στο μήνυμά σας πρέπει να αναφέρετε απλά και μόνο το όνομα του μπλογκ σας
· Όταν καθοριστεί ο χώρος και ο χρόνος της συνάντησης, όσοι δήλωσαν συμμετοχή θα ειδοποιηθούν με σχετικό απαντητικό e-mail

Διαβεβαιώνουμε τους συμμετέχοντες ότι:
· το email τους δεν θα χρησιμοποιηθεί για αποστολή οποιουδήποτε υλικού και δεν θα αποτελέσει υλικό καμμίας βάσης δεδομένων.
· θα τηρηθεί απολύτως η αρχή της ανωνυμίας καθώς οι συμμετέχοντες δεν θα δηλώνουν το όνομά τους κατά την είσοδο, αλλά απλά έναν αριθμό που θα τους αποσταλεί.

Ως εκ τούτου όλες οι συμμετοχές που έχουν καταγραφεί ως τώρα στο μπλογκ ισχύουν κανονικά, αλλά θα σβηστούν από τον χώρο των μηνυμάτων και θα περάσουν στη λίστα συμμετοχών που καταρτίζεται.

Ζητούμε συγγνώμη για την αλλαγή αυτή και σας ευχαριστούμε...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν διαθέτουν μπλογκ και θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν. Εάν στον χώρο που θα επιλεγεί υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα ειδοποιηθοεί ικανός αριθμός τους μέχρι και την συμπλήρωση όλων των κενών θέσεων. Η σειρά που θα τηρηθεί για την επιλογή τους είναι αυτή της αυστηρής χρονικής προτεραιότητας της δήλωσης.

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 23, 2007

Λάσπη στη Wikipedia: Η μάχη των ονομάτων!

Αναρωτιέμαι πόσο εμπαθής μπορεί να είναι κάποιος ώστε να μπει στην διαδικασία να ενημερώσει την παγκόσμια τράπεζα πληροφοριών Wikipedia με ψευδή στοιχεία στην προσπάθειά του να με σπιλώσει. Η γκεμπελική μέθοδος που επιβάλει την επανάληψη και διασπορά ενός ψεύδους μέχρι την επικράτησή του ως αλήθεια εφαρμόζεται κατά γράμμα.

Στο λήμμα Evangelos Venizelos της αγγλόφωνης έκδοσης της Wikipedia και κάτω από το κεφάλαιο Early Life, αναφερόταν έως και το βράδυ του Σαββάτου, 22 Σεπτεμβρίου, το εξής:

Venizelos, originally Evangelos Tourkoglou (he changed his name by deed poll) was born in Thessaloniki, Greece.
Ως πηγή της παραπάνω ψευδούς πληροφορίας η Wikipedia αναφέρει τον Mark Dragoumis και συγκεκριμένα άρθρο του με θέμα το άρθρο 16 του Συντάγματος, που είχε δημοσιεύσει στη στήλη του στην εφημερίδα Athens News, στις 21 Ιανουαρίου 2007. Στο συγκεκριμένο άρθρο, ο Dragoumis βασιζόμενος απλά σε ψευδείς φήμες μετέφερε ως δεδομένο το μύθο του δήθεν αληθινού επωμύμου μου.

Το ψεύδος αυτό για το επώνυμο της οικογενείας μου μεταφέρθηκε τώρα και στον παγκόσμιο ιστό και μάλιστα σε μια τράπεζα πληροφοριών που έχει τεράστια διεθνή απήχηση. Αντίστοιχοι μύθοι κυκλοφορούσαν θυμίζω στις αρχές του αιώνα, πάλι για το όνομα Βενιζέλος, αλλά τότε το θέμα αφορούσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Όλοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Wikipedia. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να εισάγει νέα λήμματα, να διορθώσει ή συμπληρώσει υπάρχοντα λήμματα ή να τα σβήσει. Η συγκεκριμένη συμπλήρωση έγινε μόλις τις τελευταίες ημέρες από άτομα άγνωστα ακόμα σε μένα.

Επικοινώνησα με την Wikipedia και αφού έγινε η σχετική διόρθωση, με διαβεβαίωσαν ότι θα διερευνήσουν το θέμα. Είπαν επίσης ότι παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι δεν φέρουν ευθύνη για τις εισαγωγές πληροφορίας, μπορούν κατόπιν δικαστικής εντολής να αποκαλύψουν το ΙΡ του χρήστη που έκανε την συγκεκριμένη εισαγωγή. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και θα περιμένω τα αποτελέσματά της.

Είναι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σήμερα, ακόμα και ένα ξεδιάντροπο ψέμα μπορεί να επικρατήσει ως αυταπόδεικτη αλήθεια. Το συγκεκριμένο περί του δήθεν επωνύμου μου, αναφέρεται ήδη σε δημοσιεύματα του ξένου τύπου, όπως στους Times του Λονδίνου και στη βελγική Der Standaard.

Πιο εντυπωσιακό όμως απ’ όλα είναι το timing της διασποράς του ψεύδους που έχει κατακλύσει δεκάδες μπλογκς και αναπαράγεται ταχύτατα από διάφορους που αποκρύπτουν σκοπίμως την αλήθεια, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Λυπάμαι πραγματικά...

Διαβάστε εδώ την σχετική επιστολή που είχα αποστείλει στην Καθημερινή της 12ης Ιουνίου 2007 και στην οποία απαντώ στο σχετικό ψεύδος.

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 22, 2007

La Televizione - Απάντηση

Στο φύλλο της Ελευθεροτυπίας του Σαββάτου, 22 Σεπτεμβρίου, και συγκεκριμένα στην στήλη La Televizione, δημοσιεύτηκε κείμενο με τίτλο «Ο Βενιζέλος στα νύχια του blogger». Το κείμενο στην ουσία αναδημοσιεύει αυτούσιο ένα post ενός μπλόγκερ με το ψευδώνυμο «Δε μασάμε Ρε» ο οποίος, κατά την εφημερίδα, έκανε «ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα ηλεκτρονικής δημοκρατίας».

Στο κείμενό του ο μπλόγκερ υποστηρίζει ότι έστειλε δύο σχόλια στο δικό μου μπλογκ, ένα θετικό και ένα αρνητικό, αλλά τελικά αναρτήθηκε μόνο το θετικό. Για το λόγο αυτό με καταγγέλλει ως λογοκριτή.

Η αλήθεια βέβαια είναι απλή και αυταπόδεικτη:

Ο μπλόγκερ με κατηγόρησε για λογοκρισία στις 20 Σεπτεμβρίου υποστηρίζοντας ότι μία μέρα πριν είχε στείλει τα δύο σχόλια στο μπλογκ μου. Τα σχόλια όμως είχαν αναρτηθεί και τα δύο στις 19 Σεπτεμβρίου, γεγονός που εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας αν μπει στον χώρο σχολίων του μπλογκ μου.

Είναι αλήθεια ότι η ανάρτηση των σχολίων δεν γίνεται αυτόματα, αλλά με moderation, γεγονός που καθυστερεί λίγο την δημοσίευσή τους. Αν κατηγορούμαι γιατί χρησιμοποιώ moderation στα σχόλια που μου αποστέλλονται θα ήθελα να ξέρω γιατί είναι μεμπτό αυτό. Δεν είναι το moderation μέσα στους κανόνες του blogging; Θα μπορούσα να λειτουργήσω το μπλογκ μου χωρίς moderation επιτρέποντας να δημοσιεύνται εντελώς απαράδεκτα και χυδαία υβριστικά σχόλια που στρέφονται όχι μόνο εναντίον μου αλλά και εναντίον άλλων προσώπων που μετέχουν στη δημόσια ζωή; Όλοι οι παροικούντες τη «μπλογκόσφαιρα» άλλωστε, γνωρίζουν ότι υπεύθυνος κατά το νόμο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο ενός μπλογκ είναι ο ιδιοκτήτης του και όχι οι ανώνυμοι σχολιαστές, ούτε οι συντάκτες που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους (ρεπορτάζ δηλαδή) και αναμασούν αβάσιμες καταγγελίες για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Είναι τουλάχιστον άδικο να κατηγορούμαι για λογοκρισία τη στιγμή που στο μπλογκ μου δημοσιεύονται ΟΛΑ τα σχόλια των αναγνωστών, είτε είναι θετικά, είτε αρνητικά. Κι αυτό μπορεί να το ελέγξει ο καθένας ανά πάσα στιγμή. Δεν θα ήμουν υπερβολικός υποθέτω εάν παρακαλούσα για την αποκατάσταση της αλήθειας από την έγκριτη Ελευθεροτυπία.

Για το όνομα ...

Με αφορμή το σχόλιο του s. frang (22 Σεπτεμβρίου) στο προηγούμενο post δημοσιεύω την από 12.6.2007 επιστολή μου προς τον Διευθυντή της "Καθημερινής".

"Φίλε κύριε Διευθυντά,
με καθυστέρηση δυστυχώς έπεσε στην αντίληψη μου το σχόλιο του συμβούλου έκδοσης της εφημερίδας σας κ. Ν. Νικολάου της 6.6.2007. Το σχόλιο αναφέρεται στις πολιτικές ηγεσίες και τις δυναστείες και εστιάζει την προσοχή του στη δύναμη των ονομάτων. Ως απόδειξη όμως της δύναμης των ονομάτων επικαλείται το ότι «ο Ευαγγ. Βενιζέλος άλλαξε το πρώτο του επίθετο με το σημερινό».
Θα περίμενα από ένα παλιό και έμπειρο δημοσιογράφο όπως ο κ. Νικολάου μεγαλύτερη προσοχή όταν αναφέρεται σε θέματα που και ο ίδιος θεωρεί τόσο κρίσιμα για την προσωπικότητα οποιουδήποτε ανθρώπου και όχι μόνον των πολιτικών προσώπων. Η αλλαγή ενός ονόματος δείχνει είτε ανάγκη είτε σκοπιμότητα και είναι πράξη δηλωτική της προσωπικότητας.
Ο κ. Νικολάου θα όφειλε- εφόσον θέλει να τεκμηριώνει τις απόψεις του- να ρωτήσει για να μάθει ότι αυτή η ιστορία περί δήθεν αλλαγής του επωνύμου μου που γράφτηκε κάποτε σε έντυπο μικρής κυκλοφορίας είναι απολύτως ψευδής. Συνιστά επανάληψη σχολίων που είχαν διατυπωθεί προ πολλών δεκαετιών για το επίθετο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Όταν η «πληροφορία» αυτή επαναλήφθηκε έπαψα να την αντιμετωπίζω με χιούμορ.
Ας μάθει λοιπόν και ο κ. Νικολάου ότι η πατρική μου οικογένεια κατάγεται από την επαρχία Καρυστίας του Νομού Ευβοίας όπου απαντάται συχνά το επίθετο. Ευτυχώς δε στην Εύβοια διατηρούνται ανέπαφα από ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους και τα μητρώα αρρένων και τα στρατολογικά μητρώα και τα κληρικολόγια (καθώς και ο παππούς μου και ο προπάππος μου ήσαν ιερείς).
Φέρω το φυσικό μου επίθετο και χαίρομαι γιατί διαμόρφωσα με αυτό αλλά όχι χάρις σε αυτό την επιστημονική, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτική μου υπόσταση.

Φιλικά

Ευάγγελος Βενιζέλος

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2007

Ζωντανής επικοινωνίας συνέχεια...

Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για τα σχόλια που αφήνετε αυτές τις μέρες στο μπλογκ μου. Τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά σας σχόλια τα διαβάζω στο τέλος της ημέρας, παρά τον ελάχιστο χρόνο που διαθέτω αυτή την εποχή. Και πάντως, όλα τα λαμβάνω υπόψη μου, ακόμα και αυτά που μου ασκούν έντονη κριτική με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις.
Από την αρχή είχα πει ότι η απόφασή μου να μπω στη μεγάλη οικογένεια των bloggers ήταν συνειδητή και είχε στόχο τη δημιουργία ενός εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου. Θα ήθελα πραγματικά να είμαι σε θέση να αξιοποιήσω ενεργά αυτόν τον διάλογο με τον κάθε έναν από εσάς, όμως αυτό στην παρούσα φάση είναι αδύνατον. Ελπίζω να το κάνω κάποια στιγμή όταν το πρόγραμμά μου το επιτρέψει.

Ωστόσο, θα παρακαλούσα όλους σας να αποφεύγετε τους ακραίους χαρακτηρισμούς και εκφράσεις που δεν ταιριάζουν στο ύφος και το ήθος που όλοι απαιτούμε να υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Δεν υπάρχουν δύο ή περισσότερα στρατόπεδα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ένας ενιαίος οργανισμός που μέσα από τον διάολογο και την διαφωνία θα βγει δυνατός και από αυτή την κρίση. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι για να κάνουμε επίθεση εναντίον του ενός ή του άλλου. Ο στόχος μας είναι ένας: Υψηλό επίπεδο πολιτικού διαλόγου ακόμα και με έντονες διαφωνίες αλλά και ενότητα.

Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά τα σχόλια όλων σας και να τα λαμβάνω υπόψη μου. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή.

Όλα αυτά που γράφω είναι προφανές ότι αφορούν τους πραγματικούς μπλόγκερς και όχι την προσπάθεια ορισμένων κύκλων να φτιάξουν στημένες καταστάσεις και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία του διαδικτύου προς όφελος μιας σκληρής παλαιοκομματικής αντίληψης και πρακτικής, δηλαδή μιας όψης της πολιτικής που απεχθάνεται η κοινωνία των πολιτών. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά δεν το κάνω γιατί με ενδιαφέρει η ουσία. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να μεταφέρεται στο πιο σύγχρονο και ζωντανό μέσο που είναι το διαδίκτυο η λογική ενός φοβικού ΠΑΣΟΚ, ενός μικρού δηλαδή οργανισμού που δεν υπηρετεί το βασικό του στόχο: να εκφράσει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και να σέβεται τον πολίτη.

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 19, 2007

Προς ενημέρωσή σας...

Η προσωπική μου ιστοσελίδα www.evenizelos.gr βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, όχι από προσωπική επιλογή, αλλά επειδή δέχθηκε τις προηγούμενες ημέρες επίθεση από χάκερς.

Θυμίζω επίσης ότι οι προγραμματικές μου θέσεις βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην εξής διεύθυνση : www.evenizelosdialogues.gr.

Όλοι οι bloggers που συνηθίζουν να επισκέπτονται το «πολιτικό μου ημερολόγιο» γνωρίζουν ότι μετά από συμφωνία που κάναμε μεταξύ μας και μετά από αρκετό καιρό ελεύθερης λειτουργίας εφαρμόζεται comment moderation, όπως μου είχε προταθεί από πολλούς από εσάς για να διευκολύνεται ο ουσιαστικός πολιτικός διάλογος (σχετική ανάρτηση, Φεβρουάριος 2007 με τίτλο: «Πολιτικό Ημερολόγιο»…).

Ζητώ την κατανόηση σας για το γεγονός ότι, για λόγους που όλοι καταλαβαίνετε, ο χρόνος μου δεν μου επιτρέπει αυτό το διάστημα να επικοινωνώ μαζί σας όσο τακτικά θα ήθελα.
Ευχαριστώ για την πληθώρα των μηνυμάτων σας. Ευχαριστώ για τα μηνύματα στήριξης, τις κριτικές και τις υποδείξεις. Λαμβάνω φυσικά υπόψη μου και τα αρνητικά σχόλια.

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 17, 2007

Τελευταίες εξελίξεις...

Προφανώς έχετε παρακολουθήσει τις εξελίξεις από την τηλεόραση. Αναρτώ όμως και εδώ την δήλωση που έκανα χθες το βράδυ και ζητώ τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις σας.


"Είναι κρίμα, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ και μπορούσε και όφειλε να νικήσει για το καλό του τόπου, έχασε.
Έχουμε, δυστυχώς, υποστεί μία καθαρή και μεγάλη ήττα. Την ώρα αυτή που η δημοκρατική παράταξη είναι πληγωμένη, που βλέπει να διαψεύδονται ελπίδες -ελπίδες όχι κομματικές αλλά για τον τόπο- στέλνω συντροφικό και φιλικό χαιρετισμό τιμής και αναγνώρισης σε όλους τους ψηφοφόρους, τους φίλους, τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έδωσαν έναν πολύ καλό αγώνα, που θα έπρεπε να έχει δικαιωθεί. Τους στέλνω σαφές και αταλάντευτο μήνυμα ενότητας, ψυχραιμίας, αλλά και προοπτικής.
Συγχαίρω τον κ. Γιώργο Παπανδρέου για την γενναιότητα με την οποία ανέλαβε τις ευθύνες που του αναλογούν και χαίρομαι γιατί με ταχύτητα αποφάσισε να κινηθούν οι καταστατικές διαδικασίες που διέπουν το ΠΑΣΟΚ ως ένα οργανωμένο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό, θεσμικό κόμμα.
Στο ΠΑΣΟΚ και στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, που υπάρχει χάριν του τόπου, αρμόζει μία καλύτερη τύχη. Και αυτή την καλύτερη τύχη μπορεί να τη διαμορφώσει ενωτικά και συλλογικά μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Είναι προφανές ότι είμαι παρών. Το οφείλω στην παράταξη και στον τόπο. Και χαίρομαι γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την άμεση εκλογή του Προέδρου από το σύνολο των μελών και φίλων και επίσης προβλέπει την πρόταση για τις υποψηφιότητες από έναν σημαντικό αριθμό φίλων και μελών. Πρέπει το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, το αυθεντικό ΠΑΣΟΚ, που αγωνίστηκε, ελπίζει και δικαιούται να είναι αισιόδοξο και υπερήφανο, να μετάσχει δυναμικά, μαζικά και με όραμα προς το μέλλον σε αυτήν την διαδικασία, που θα είναι η αρχή της ριζικής ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ, γιατί πρέπει να αποκαταστήσουμε έναν επίπλαστο συσχετισμό που καταγράφηκε σήμερα. Δεν είναι αυτός ο πραγματικός συσχετισμός για το ΠΑΣΟΚ".

Δευτέρα, Αυγούστου 27, 2007

Εθνική τραγωδία και εκλογές

Ποτέ άλλοτε, όχι μόνον μετά την μεταπολίτευση, αλλά και μετά το 1950, η χώρα δεν πηγαίνει σε εκλογές μέσα σε τόσο βαριά ατμόσφαιρα. Με μια μεγάλη καταστροφή σε εξέλιξη, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνει, με εκτεταμένες υλικές απώλειες, με μία οικολογική καταστροφή να έχει ήδη συντελεστεί και να επεκτείνεται σε πολλές περιοχές της χώρας.
Δεν θα αναφερθώ σε κανένα από τα θέματα που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως απόπειρα κομματικής προεκλογικής εκμετάλλευσης της κατάστασης. Προσπαθώ να αποφύγω τις αυτονόητες αναφορές στην ικανότητα, την επάρκεια και τα αντανακλαστικά προσώπων, θεσμών και μηχανισμών.
Η ένταση και η έκταση των πυρκαγιών ήταν και είναι σίγουρα ασυνήθιστη, όχι όμως απρόβλεπτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Η ικανότητα πρόγνωσης και διαχείρισης των κρίσεων στις διαστάσεις που αυτές προσλαμβάνουν πλέον στην εποχή μας.
Η εθνική τραγωδία μας αναγκάζει άλλωστε να επαναπροσδιορίσουμε το ίδιο το πεδίο της πολιτικής και τα βασικά του προτάγματα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια των πολιτών απέναντι στις φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί ζητήματα ίσης αξίας και σημασίας με την εθνική άμυνα, την ακεραιότητα της χώρας, την εξωτερική κυριαρχία, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Αν πολιτικό είναι ο,τιδήποτε έχει δημόσιο ενδιαφέρον και πρωτίστως ο,τιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις λειτουργίες και την αποστολή του κράτους, τότε το κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα είναι η ικανότητα του κράτους και άρα της εκάστοτε κυβέρνησης να διαχειρίζεται κρίσεις.
Η Δημοκρατία λειτουργεί όμως και υπό πίεση. Μόνο η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών μπορεί να εκτονώσει καταστάσεις και να δώσει προοπτική. Γι΄ αυτό και δεν προβλέπεται καμία συνταγματική διαδικασία και δυνατότητα αναβολής των εκλογών. Από την στιγμή που διαλύεται η Βουλή είναι υποχρεωτική χωρίς καμία εξαίρεση η προκήρυξη και η διεξαγωγή των εκλογών μέσα σε τριάντα το αργότερο ημέρες. Αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί το Σύνταγμα δεν θέλει να παρατείνεται αυτή η δημοκρατική εκκρεμότητα. Δεν θέλει να είναι υπό αίρεση η ύπαρξη και η νομιμοποίηση του βασικού οργάνου του πολιτεύματος μας που είναι το Κοινοβούλιο.
Όλη συνεπώς η φημολογία για αναβολή των εκλογών δεν έχει καμία συνταγματική βάση. Πολύ περισσότερο θεωρώ δημοκρατικά τραγική και πολιτικά προκλητική ακόμη και την φημολογία για δήθεν εφαρμογή του άρθρου 48 του Συντάγματος, δηλαδή για κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας!
Μετά την αναθεώρηση του 1986 και η αρμοδιότητα αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει τεθεί κάτω από πολύ αυστηρές προδιαγραφές και υπό τον διαρκή έλεγχο της Βουλής. Ακόμα όμως και στην περίπτωση αυτή, χωρίς να υπάρχει πόλεμος ως πραγματική και όχι μόνο ως νομική κατάσταση, δεν μπορούν να αναβληθούν οι προκηρυγμένες εκλογές. Θέλω να ελπίζω ότι όλα αυτά είναι μία σπερμολογία χωρίς υποκινητές και χωρίς βάση. Όποιος άλλωστε προσπαθήσει να παίξει με τους δημοκρατικούς θεσμούς θα αποδειχθεί όχι μόνο ανιστόρητος και ανόητος, αλλά και πολιτικά αυτοκτονικός.
Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι υπάρχει ένα διάχυτο αίσθημα απογοήτευσης από το πολιτικό σύστημα και ιδίως από τα κόμματα εξουσίας, ένα αίσθημα που καλλιεργείται από κάποιους που ίσως βολεύονται από την γενίκευση και τη διάχυση της ευθύνης. Μόνον που δεν κυβερνούμε ούτε διαρκώς ούτε όλοι μαζί. Ο καθένας κρίνεται για τους χειρισμούς του και τη θητεία του και έχει την ευθύνη των τυχερών, όπως θα λέγαμε στο αστικό δίκαιο. Η πολιτική ευθύνη είναι άλλωστε όχι μόνο υποκειμενική, αλλά και αντικειμενική, όχι μόνον ατομική, αλλά και συλλογική, όχι μόνον τυπική , αλλά και διάχυτη.
Η εθνική και κοινωνική συνοχή είναι πάντα το μεγάλο ζητούμενο μέσα στις σύγχρονες αποδιαρθρωμένες και αμήχανες μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Αυτή δεν τη βρίσκει όμως κανείς μέσα από τις θεωρίες της συνωμοσίας, τους υπαινιγμούς, τις πόζες, αλλά μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών, τους θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης στο χαμηλότερο δυνατό και πρακτικό επίπεδο, στην ανάπτυξη του αισθήματος ότι ανήκουμε σε έναν τόπο με υπόσταση, με ιστορία, με δυνατότητες που μπορεί να κινηθεί με αισιοδοξία και προοπτική, που μπορεί να ανορθωθεί.
Αν υπάρχουν πολίτες που νοιώθουν ότι υποαντιπροσωπεύονται, ότι η πολιτική δεν τους εκφράζει, ότι αυτοί έχουν να κάνουν πράγματα πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα απ΄ ότι όσοι μετέχουμε επίσημα στο πολιτικό γίγνεσθαι, έχουν καθήκον να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους και το δικό τους ενεργό ρόλο, αναλαμβάνοντας και τις ευθύνες που αναλογούν στο ρόλο αυτό.

Δευτέρα, Αυγούστου 20, 2007

Εκλογές και Μπλογκόσφαιρα ΙΙ

Ευχαριστώ θερμά όσους διατύπωσαν προσωπικές ευχές για τις εκλογές.
Προσυπογράφω όλα τα σχόλια που τονίζουν την ανάγκη να διαφυλάσσεται όλο το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού και να διατυπώνεται ένας πολιτικός λόγος βασισμένος σε επιχειρήματα και αποχρώσεις και όχι ένας λόγος απλουστευτικός, δημαγωγικός και συνθηματολογικός.
Πολλά σχόλια αφορούν την αποχή από τις εκλογές ή την απορριπτική στάση των πολιτών απέναντι στα κόμματα και κυρίως στα δύο κόμματα εξουσίας.

Μετά την αναθεώρηση του 2001, η αποχή από την ψηφοφορία δεν συνεπάγεται καμία απολύτως κύρωση. Η ψήφος είναι υποχρεωτική, αλλά η μη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν τιμωρείται. Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία δεν είναι νομικά αναγκαστική, αλλά πολιτικά και δημοκρατικά επιβεβλημένη. Η αποχή αλλοιώνει τη βάση υπολογισμού των ψήφων και άρα τον ίδιο τον συσχετισμό των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Υπό την έννοια αυτή, η αποχή, ενώ μπορεί να έχει ως αφετηρία μία διάθεση διαμαρτυρίας, δεν προσμετράται ως τέτοια. Είναι όμως αντιφατικό ευαίσθητοι πολίτες να παραιτούνται από την δυνατότητα επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος και του κοινοβουλευτικού συσχετισμού.
Διαβάζω πάντα με μεγάλη προσοχή τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις ως προς την ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να διατυπώσει μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας και κυρίως τις επιφυλάξεις ως προς το αν το ΠΑΣΟΚ αφομοίωσε τα αίτια της ήττας του 2004. Είναι αλήθεια ότι η ένταση των τελευταίων μηνών γύρω από θέματα όπως τα ομόλογα, οι πυρκαγιές και οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν άφησε πολλά περιθώρια για συζήτηση γύρω από το πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ήδη από το Μάρτιο του 2007. Η προγραμματική αυτή πρόταση υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ και θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσαμε να συζητήσουμε γύρω από τα επιμέρους σημεία της με κάποιο πιο συγκεκριμένο τρόπο.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι πολίτες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην αξιοπιστία των προσώπων απ΄ ότι στην πληρότητα ή την γενναιοδωρία των προγραμματικών εξαγγελιών. Θέλουν ένα ΠΑΣΟΚ όχι μόνο κυβερνητικά αποτελεσματικό και πολιτικά αξιόπιστο, αλλά και κοινωνικά ευαίσθητο. Θέλουν να γνωρίζουν και να έχουν πειστεί ότι όταν κρίνονται κρίσιμα διλήμματα οι απαντήσεις που θα δίνει μία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα διέπονται από μία γνήσια προοδευτική και φιλολαϊκή αντίληψη. Αυτό είναι ένα στοίχημα που μένει πάντοτε ανοικτό και ελπίζω να το κερδίζουμε. Ξέρουμε ότι ο χρόνος θα τρέχει πολύ γρήγορα, ότι οι απαιτήσεις θα είναι πολλές, τα κριτήρια πολύ αυστηρά. Θέλουμε να ανταποκριθούμε. Δεν θέλουμε να βρισκόμαστε υπόλογοι απέναντι σε πολίτες που μας έδωσαν και πάλι την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια ενδέχεται να θεωρήσουν ότι η εμπιστοσύνη αυτή προδόθηκε. Πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή αφετηρία τόσο για το εκλογικό αποτέλεσμα όσο για την μετεκλογική πορεία μιας νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Σάββατο, Αυγούστου 18, 2007

Εκλογές και Μπλογκόσφαιρα

Η προκήρυξη των εκλογών επιδρά αναγκαστικά και στην ατμόσφαιρα της μπλογκόσφαιρας. Ο χρόνος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου συμπυκνώνεται υπερβολικά. Όλα αποκτούν πιο κρίσιμες διαστάσεις γιατί οι πολίτες πρέπει να διαμορφώσουν την εκλογική τους απόφαση. Αυτό γίνεται συνήθως μέσα σε ένα συμβατικό πλαίσιο που είναι τις περισσότερες φορές απλουστευτικό και συνθηματολογικό. Η προεκλογική αντιπαράθεση όμως οργανώνεται κατά βάση ραδιοτηλεοπτικά. Δύσκολα επιτρέπει να αναπτυχθεί ένας συστηματικός και πλήρης προγραμματικός λόγος.
Δεν θέλω η ένταση και οι όποιες σκοπιμότητες της προεκλογικής περιόδου να αλλοιώσουν τη σχέση που έχουμε διαμορφώσει μέσα από το «πολιτικό ημερολόγιο». Δεν θέλω να επαναλαμβάνω εδώ πράγματα που λέγονται σε άλλους χώρους ή στα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογό μας για τα θέματα που εσείς θέλετε να θέτετε. Θα μετέχω όσο μπορώ πιο συστηματικά στο διάλογο αυτό, προσπαθώντας να απαντώ στα ερωτήματα σας.
Ευχαριστώ όλες και όλους που μου έστειλαν φιλικά μηνύματα συμπαράστασης και ευχές.
Ευχαριστώ όλους και όλες που με την σκληρή κριτική τους στρέφουν την προσοχή μου σε διάφορα κρίσιμα θέματα ή μου επισημαίνουν ρεύματα που υπάρχουν στο εσωτερικό της κοινωνίας.

Πέμπτη, Ιουλίου 12, 2007

Νέα ερώτηση...

"Με εξέπληξε δυσάρεστα η 72859/9.7.2007 απάντηση του κ. Υπουργού Υγείας στην ερώτηση και την αναφορά μου για τη γνωστή τραγική υπόθεση της Αμαλίας Καλυβινού και της ιστοσελίδας της. Μετά από σαράντα ολόκληρες ημέρες (1.6.2007 η ερώτηση, 10.7.2007 η απάντηση), κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει να πει τίποτα συγκεκριμένο ! Αρκείται να πει ότι τα θέματα που έθιξε η Αμαλία στην ιστοσελίδα της «αποτελούν το περίγραμμα μερικών από τα πιο σοβαρά θέματα στο χώρο της υγείας αλλά και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα», ότι πολλά από αυτά έχουν καταγραφεί στην έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας και ότι η ιστοσελίδα … μελετάται! Στο μεταξύ όμως ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε ότι ήδη έχει παραγγελθεί και διεξάγεται ποινική προκαταρκτική εξέταση για όλες τις καταγγελίες της Αμαλίας, ο δε κ. Υπουργός Απασχόλησης προσπάθησε (ανεπιτυχώς μεν, αλλά προσπάθησε) να μεταφέρει απάντηση των υπηρεσιών του ΙΚΑ ως προς τις συγκεκριμένες αναφορές της Αμαλίας για τις διαδικασίες έγκρισης των φαρμάκων που είχε ανάγκη.
Ερωτάται συνεπώς ο κ. Υπουργός
1. Έχει συνεννοηθεί και συντονιστεί με τους κ.κ. Υπουργούς Δικαιοσύνης και Απασχόλησης;
2. Τι μέτρα πρόκειται να λάβει για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων και επώνυμων καταγγελιών της Αμαλίας; Δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός του ΕΣΥ από όσους αναφέρονται δυσμενώς στην ιστοσελίδα της Αμαλίας που να πρέπει να ελεγχθεί; Δεν υπάρχει ούτε μία πρακτική ή μία διαδικασία από όσες μνημονεύει μέσα από την εμπειρία της η Αμαλία που να απαιτεί άμεση επέμβαση του αρμόδιου Υπουργού έστω για την βελτίωση της; Δεν προέκυψε η ανάγκη να χορηγηθεί καμία οδηγία στις ΔΥΠΕ και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ; Δεν προέκυψε η ανάγκη για κάποια παρέμβαση και απλούστευση στις σχέσεις μεταξύ ΕΣΥ και ΙΚΑ;"

Τετάρτη, Ιουλίου 11, 2007

Απάντηση του Υπουργού Υγείας για την Αμαλία...

Με λύπη μου δίνω στη δημοσιότητα την απάντηση που με καθυστέρηση έδωσε ο Υπουργός Υγείας για το θέμα της Αμαλίας. Τα σχόλια μου περιττεύουν. Το θέμα είναι απολύτως ανοικτό και δεν θα το αφήσουμε να ξεχαστεί. Θα σας ενημερώνω σχετικά.

"Απαντώντας στην με αρ. 8711/1-6-2007 ερώτηση και 3308/1-6-2007 αναφορά που κατατέθηκαν στην Βουλή από το βουλευτή κ. Ευ. Βενιζέλο χετικά με την ιστοσελίδα της Αμαλίας Καλυβινού, σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα που θίγει στην ιστοσελίδα της η θανούσα Αμαλία Καλυβινού αποτελούν το περίγραμμα μερικών από τα πιο σοβαρά θέματα στο χώρο της υγείας, αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα.
Τα δεκτικά ελέγχου θέματα που αναφέρονται είναι μέρος όσων έχουν καταγραφεί στην έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν στόχο ελέγχου.
Η ιστοσελίδα μελεταται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αν προκύψουν ειδικότερα και συγκεκριμένα θέματα για εξέταση θα συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό και θα ελεγχθούν".

Δευτέρα, Ιουλίου 02, 2007

Απαντήσεις...

Για την Αμαλία - συνέχεια

Ενημερώνω τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν σχόλια σχετικά με τις απαντήσεις των Υπουργών ότι ακόμη δεν έχουμε λάβει την απάντηση του κατεξοχήν αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Την περιμένω και ελπίζω να είναι ειλικρινής και ουσιαστική. Θυμίζω επίσης ότι σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την υπόθεση της Αμαλίας έχει αρχίσει ποινική προκαταρκτική εξέταση. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη.

Για τον ανοικτό διάλογο γύρω από το θέμα "Μπλογκόσφαιρα και κοινωνία"

Διαβάζω με προσοχή και καταγράφω όλες τις παρατηρήσεις. Σημειώνω δύο μόνον σκέψεις:
Οι συμπεριφορές των κομμάτων και των πολιτικών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τα κριτήρια που διαμορφώνουν τις πολιτικές επιλογές και τις εκλογικές προτιμήσεις των πολιτών. Βέβαια οι πελατειακές σχέσεις δεν είναι ισότιμες. Δεν εξομοιώνω τις ευθύνες του κάθε πολιτικού προσώπου με τις ευθύνες του κάθε πολίτη ατομικά.
Συγκρίνω όμως τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος με τις ευθύνες της κοινωνίας των πολιτών συνολικά. Δυστυχώς οι πολίτες ως εκλογείς επιβραβεύουν και πάντως ανέχονται πολιτικές, επικοινωνιακές και πελατειακές συμπεριφορές που κάποιοι άλλοι πολίτες (ελπίζω όχι οι ίδιοι) καταγγέλλουν και πολύ ορθά κάνουν.
Θα ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ χρήσιμο επίσης αν ο κάθε πολίτης αναλογιζόταν πως χρησιμοποιεί την όποια εξουσία διαθέτει κάποια στιγμή (π.χ. ως δημόσιος υπάλληλος ή και υπάλληλος μιας κοινωφελούς επιχείρησης, ως δημοτικός, νομαρχιακός ή διαμερισματικός σύμβουλος , ως μέλος της διοίκησης κάποιου σωματείου ή ιδρύματος, ως μέλος της διοίκησης κάποιου επιμελητηρίου ή κάποιου επαγγελματικού σωματείου, ως ένορκος, ως πραγματογνώμονας ή εκτιμητής κ.ο.κ.).
Εγώ (και μέσα από το διάλογο στο μπλογκ, αλλά κυρίως μέσα από την καθημερινή επαφή με τους πολίτες) προσπαθώ πάντα να αντιδρώ ως πολίτης και όχι ως πολιτικός απέναντι στα προβλήματα. Δεν μπορώ όμως να παραβλέπω την εμπειρία που έχω αποκομίσει από την κυβερνητική μου θητεία. Ξέρω πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Πόσο δύσκολο είναι να επιβάλεις το αυτονόητο, να κινητοποιήσεις το κάθε είδους προσωπικό του κράτους, να πείσεις την τοπική κοινωνία ή επιμέρους ομάδες για την ανάγκη να γίνουν κάποια πράγματα στο όνομα του γενικότερου συμφέροντος. Πόσο εύκολα φεύγει ο χρόνος. Γι΄αυτό χρειάζεται να σκέπτεται -νομίζω- ο καθένας μας πως θα αντιδρούσε αν είχε την ευθύνη για κάποιο θέμα σε κάθε δυνατό επίπεδο: Από το υψηλότερο πολιτικό έως το χαμηλότερο τεχνικό και υπηρεσιακό.

Για την καταστροφή της Πάρνηθας και τις άλλες περιοχές της χώρας

Στην εποχή μας το κράτος και άρα η κυβέρνηση οφείλει να είναι ικανός και αποτελεσματικός διαχειριστής κρίσεων. Κρίσεων κάθε είδους: Από την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, έως τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών μηχανισμών και από τους θεσμούς μέχρι τις φυσικές καταστροφές. Ως διαχειριστής κρίσεων η κυβέρνηση έδειξε στην αρχή της θητείας της αμηχανία – θυμίζω το Σινούκ – , στη συνέχεια περίεργες υστεροβουλίες – θυμίζω τις υποκλοπές- για να καταλήξει στην απόλυτη και παταγώδη ανικανότητα. Θυμίζω το «Sea Diamond» και τώρα τον καταστροφικό απολογισμό της προηγούμενης εβδομάδας με κορυφαίο, αλλά όχι μόνο ζήτημα την Πάρνηθα. Η κυβερνητική πολιτική στα σώματα ασφαλείας, η αίσθηση κομματικής ιδιοκτησίας του κράτους, η πορεία της ΔΕΗ όλη την τριετία, η απουσία επαγγελματισμού, πολιτικών αντανακλαστικών και κοινής λογικής είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν επιχαίρει. Στέκεται κοντά στους πληγέντες. Στηρίζει τους πυροσβέστες, τους τεχνικούς της ΔΕΗ και όλους όσους αγωνίζονται στο μέτωπο της κρίσης. Παροτρύνει τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας να μετέχουν μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση σε έναν κεντρικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας που δυστυχώς όμως είναι άτεχνος και ατελής. Υπάρχουν φυσικά και πολιτικές ευθύνες. Δεν χρειάζεται να τις καταλογίσει το ΠΑΣΟΚ. Τις καταλογίζει η κοινή συνείδηση της κοινωνίας.

Πέμπτη, Ιουνίου 28, 2007

Η απάντηση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Αμαλία

Από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έλαβα την ακόλουθη απάντηση όσον αφορά το θέμα της Αμαλίας:
"Απαντώντας στις ανωτέρω σχετικές Ερώτηση και Αναφορά, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, αναφορικά με το θέμα της υγείας της πρώην ασφαλισμένης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμαλίας Καλυβινού, όπως προκύπτει από το ιστολόγιο (blog) της ίδιας στο διαδίκτυο και ειδικότερα για το θέμα της αρμοδιότητάς μας, που σχετίζεται με τη λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων εξωτερικού υψηλού κόστους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της έγκρισης των απαιτουμένων φαρμάκων κατά τη διάρκεια της θεραπείας της προαναφερομένης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την ως άνω Ειδική Επιτροπή, προκειμένου να γνωματεύσει για την έγκριση θεραπειών υψηλού κόστους, αναλύονται κατά περίπτωση ως κατωτέρω:
1. Θεραπείες με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή, γνωματεύει όσον αφορά στην αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αφού προηγουμένως διαπιστώσει την αποτυχία προγενέστερης θεραπείας με κλασικά φάρμακα, ερευνήσει τη διεθνή βιβλιογραφία για άδειες κυκλοφορίας στο εξωτερικό, εγκεκριμένες ενδείξεις, κόστος κλπ. και ελέγξει την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται.
Σημειώνεται ότι, βασική προϋπόθεση για την έγκριση φαρμάκων εξωτερικού, αποτελεί η θετική απαντητική βεβαίωση του ΕΟΦ, που επιτρέπει την διακίνηση του υπό εξέταση φαρμάκου για τον συγκεκριμένο ασθενή, ο οποίος αιτείται την χορήγηση αυτού.

2. Θεραπείες για εγκεκριμένη ένδειξη
Η Επιτροπή γνωματεύει θετικά εφόσον συστήνονται για εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
Η έγκριση ανανεώνεται-όταν ζητηθεί-εφόσον ο ασθενής ανταποκριθεί στην αγωγή, γεγονός που πιστοποιείται από σχετική εξέταση ή ειδική ιατρική γνωμάτευση.

3. Θεραπείες για μη εγκεκριμένη ένδειξη
Θεραπείες, για μη εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις που παραπέμπονται στην Επιτροπή, λαμβάνουν θετική γνωμοδότηση, εφόσον έχουν ένδειξη σε άλλες χώρες και/ή υπάρχει εκτενής και έγκυρη βιβλιογραφία, η οποία να δικαιολογεί την χορήγηση της εν λόγω θεραπείας στην συγκεκριμένη πάθηση.
Εφόσον ο ασθενής ανταποκρίνεται στην θεραπεία, γεγονός που αποδεικνύεται με ειδικές εξετάσεις ανάλογα με την πάθηση, η έγκριση ανανεώνεται.
Η ανεύρεση των βιβλιογραφικών δεδομένων, καθώς και άλλων στοιχείων περί εγκεκριμένων ενδείξεων σε άλλες χώρες, είναι δυνατή σε διάφορες σελίδες-βάσεις δεδομένων στο ΙΝΤΕRΝΕΤ, όπως, π.χ., στο Medline ή στις σελίδες των Οργανισμών Φαρμάκων Ευρώπης (EMEA) και Αμερικής (FDA).
Σε κάθε περίπτωση που η χορήγηση ενός φαρμάκου απορρίπτεται διότι δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται με την πλήρη αιτιολόγηση της απόρριψης.
Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή Αθήνας συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Ειδικά για την περίπτωση της ασφαλισμένης Αμαλίας Καλυβινού, σύμφωνα με όσα μας πληροφόρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από τις 25/1/2005 έως και 8/2/2005 εξετάστηκαν από την Ειδική Επιτροπή αιτήσεις της ασφαλισμένης για την χορήγηση των φαρμάκων TAXOTERE 80mg και GEMZAR 1 gr, η χορήγηση των οποίων και εγκρίθηκε.
Αναφορικά με τις αιτήσεις της ασφαλισμένης για το φάρμακο YONDELIS, οι γνωμοδοτήσεις της Ειδικής Επιτροπής είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:
· Συνεδρίαση 41η /7-11-06: Η έγκριση δεν ήταν δυνατή, με βάση την από 25-10-06 απαντητική βεβαίωση του ΕΟΦ (επισυνάπτεται φωτ/φο), σύμφωνα με την οποία «Το ιδιοσκεύασμα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Κλινικών Ερευνών για παρηγορητική θεραπεία» .
Στις 22/11/06 προσκομίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω fax , επιστολή του ΕΟΦ (επισυνάπτεται), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση του φαρμάκου για την εν λόγω ασφαλισμένη, στο πλαίσιο παρηγορητικής θεραπείας.
· Συνεδρίαση 43η /23-11-06 «Εγκρίνονται 9 vial για 3 μήνες».
· Συνεδρίαση 11η/13-3-07 «Εκκρεμότητα. Να προσκομιστεί συγκριτικός απεικονιστικός έλεγχος, που να επιβεβαιώνει την ανταπόκριση στην θεραπεία».
· Συνεδρίαση 12η/23-3-07 «Εγκρίνονται 9 vial για 3 μήνες. Για επαναχορήγηση να προσκομιστούν πορίσματα ακτινογραφίας και αξονικής θώρακα και σύγκριση με τις προηγούμενες εξετάσεις».
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση αναγκαιότητας επείγουσας χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους, η γραμματεία της Επιτροπής ακολουθεί την διαδικασία προέγκρισης, αυθημερόν, από τον ειδικό ιατρό της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκ των υστέρων, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Αμαλίας Καλυβινού.
Η επώνυμη αναφορά της ασφαλισμένης σε δύο υπαλλήλους της Επιτροπής θεωρείται άδικη διότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν απλώς ως αρμοδιότητα την ενημέρωση των ασφαλισμένων για το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής.
Πάντως, το Υπουργείο, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει ως στόχο την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σκοπό την πρόληψη, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της υγείας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος και, κατ’επέκταση, την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω στόχου και αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και νέες προτάσεις και διαδικασίες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων".

ό το

Τρίτη, Ιουνίου 26, 2007

Ποινική προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της Αμαλίας

Στην ερώτηση και την αναφορά που υπέβαλα για την υπόθεση της Αμαλίας, απάντησε ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αναμένονται βεβαίως οι απαντήσεις των υπουργών Υγείας και Απασχόλησης.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην απάντηση του λέει:
"όπως προκύπτει από το υπάριθμ. πρωτ. 63352/11-6-2007 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για το διαλαμβανόμενο στη συγκεκριμένη Ερώτηση ζήτημα έχει ήδη σχηματισθεί η με Αριθμό Βιβλίου Μηνύσεων Β07/2498 προκαταρκτική δικογραφία. Η δικογραφία αυτή από την 7η -6-2007 έχει διαβιβασθεί στον 26ο Πταισματοδίκη Αθηνών, προκειμένου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τυχόν τέλεσης αξιόπινων πράξεων".

Πέμπτη, Ιουνίου 21, 2007

Μπλογκόσφαιρα και κοινωνία ΙΙ.

Χαίρομαι για την ανταπόκριση που βρήκε το σχόλιο μου «μπλογκόσφαιρα και κοινωνία». Οι περισσότερες από τις απαντήσεις / αντιδράσεις που διατυπώθηκαν διευκρινίζουν ή επισημαίνουν παραμέτρους που και κατά τη δική μου γνώμη ισχύουν.
Ευχαριστώ ιδιαιτέρως αυτούς που επεσήμαναν ότι απευθύνονται σε μένα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα ενός αντίστοιχου διαλόγου με άλλους πολιτικούς.
Ελπίζω επίσης να μπόρεσα να καταστήσω σαφές ότι δεν αρνούμαι καθόλου την ευθύνη του πολιτικού κόσμου, ούτε εξομοιώνω τις δικές μου ευθύνες με αυτές του κάθε πολίτη.
Προτείνω να αφήσουμε ανοικτή αυτή τη συζήτηση που βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνικής και πολιτικής λειτουργίας της μπλογκόσφαιρας. Θα επανέλθω και εγώ σύντομα.

ShareThis