Τετάρτη, Ιανουαρίου 24, 2007

Εκποίηση κειμηλίων...

Οι αντιδράσεις που προκαλεί η εκποίηση στο Λονδίνο κειμηλίων που ανήκουν στη λεγόμενη «βασιλική περιουσία» δείχνει πόσο ορθή ήταν η πρωτοβουλίας μας, του 1994, να διαπιστώσουμε νομοθετικά την αναγκαστική απαλλοτρίωση της λεγόμενης «βασιλικής περιουσίας» υπέρ του δημοσίου.
Δυστυχώς, δια παραλείψεων η κυβέρνηση Καραμανλή προσπαθεί να ολοκληρώσει το ατόπημα που έκανε η κυβέρνηση της Ν. Δ. το 1991. Τα αντικείμενα, η εξαγωγή των οποίων επιτράπηκε τότε, είχαν καταγραφεί και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Πολιτισμού και ο σχετικός κατάλογος υπάρχει στο αρχείο των υπηρεσιών.
Εάν η κυβέρνηση ήθελε πράγματι να παρέμβει για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου και της ιστορικής μνήμης έπρεπε να το κάνει εγκαίρως, από τα τέλη Νοεμβρίου, και με σοβαρό τρόπο και όχι την τελευταία στιγμή και με επιπόλαιο τρόπο.

Τρίτη, Ιανουαρίου 16, 2007

Να προστατεύσουμε το περιβαλλοντικό Σύνταγμα

Η διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος είναι από τις σημαντικότερες συμβολές της αναθεώρησης του 2001. Τότε πολλοί είχαν εκφράσει ανησυχίες για την τελική διατύπωση της διάταξης από την προηγούμενη αναθεωρητική Βουλή. Χαίρομαι βλέποντας σήμερα όλους τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς να υπερασπίζονται την ισχύουσα διατύπωση.
Με το άρθρο 24 συγκροτείται το περιβαλλοντικό Σύνταγμα της χώρας και αυτό γίνεται με ευαισθησία και διορατικότητα που τοποθετεί το Ελληνικό Σύνταγμα στην πρώτη ίσως θέση διεθνώς. Άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων που απορρέουν από το άρθρο 24 προστατεύεται ή τίθεται στο επίπεδο του διεθνούς και του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Αυτές οι ρυθμίσεις του διεθνούς και του ευρωπαϊκού κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου συνιστούν ένα πλαίσιο από το οποίο δεν μπορούν, ούτως ή άλλως, να αποκλίνουν οι εθνικές έννομες τάξεις. Αυτό μάλιστα στο πεδίο του διεθνούς δικαίου δεν αφορά μόνον τις κανονιστικά πλήρεις διατάξεις, αλλά ακόμη και το λεγόμενο soft law: διακηρύξεις, δηλώσεις, κατευθυντήριες γραμμές. Στο μέτρο μάλιστα που το περιβαλλοντικό Σύνταγμα συνδέεται με την αλληλεγγύη των γενεών και άρα την αξία και την προσωπικότητα του ανθρώπου (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1) είναι στοιχείο του σκληρού πυρήνα των μη υποκείμενων σε αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος κατά το άρθρο 110, ο σεβασμός προς το οποίο σε οριακές περιπτώσεις τελεί και υπό δικαστικό έλεγχο.
Με την αναθεώρηση του 2001 το άρθρο 24 θέτει ρητά ως πλαίσιο το ατομικό δικαίωμα του καθενός στην προστασία του περιβάλλοντος και την αρχή της αειφορίας, δηλαδή της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται η προστασία των δημόσιων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, παρατίθεται ο ορισμός τους δάσους και της δασικής έκτασης, επιβάλλεται η σύνταξη δασολογίου και κτηματολογίου, τίθενται οι αρχές ενός ορθολογικού και συστηματικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και προβλέπεται η διαρκής προστασία των μνημείων. Αυτό το πλέγμα συνταγματικών ρυθμίσεων είναι και επαρκές και αναγκαίο. Τίποτα δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να μεταβληθεί στο κείμενο της ισχύουσας διάταξης του άρθρου 24.
Η πρόταση της Ν.Δ. για αναθεώρηση του άρθρου 24 εμπεριέχει τον κίνδυνο να υπονομευθεί το σύνολο των δικαιωμάτων και εγγυήσεων του περιβαλλοντικού συντάγματος της χώρας. Είμαι συνεπώς απολύτως αντίθετος προς την πρόταση αναθεώρηση του άρθρου 24.
Υπάρχουν βέβαια πολύ σοβαρά προβλήματα που απασχολούν μεγάλες ομάδες πολιτών: η αυθαίρετη δόμηση, η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, η προστασία των νεωτέρων μνημείων που επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες κατά τρόπο άνισο, η αδυναμία προώθησης και πραγματοποίησης επενδύσεων λόγω της απουσίας εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και συγκροτημένης πολιτικής γης, η αδυναμία πολλών συνεταιρισμών να αξιοποιήσουν εκτάσεις που έχουν με κόπο αποκτήσει και δεν είναι δασικές κ.ο.κ.
Τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά προκύπτουν λόγω των ελλείψεων, των υστερήσεων και κυρίως των αντιφάσεων της νομοθεσίας. Ποτέ δυστυχώς δεν αποκτήσαμε ως κράτος μία πλήρη και συστηματική χωροταξική, πολεοδομική και δασική νομοθεσία. Το νομοθετικό κενό το καλύπτει ο υπερεντατικός δικαστικός έλεγχος των νόμων και η προσπάθεια του δικαστή πολλές φορές να διαμορφώσει τη δική του χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική πολιτική ενώ από την ίδια τη θέση του ο δικαστής δεν μπορεί (γιατί δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τη νομιμοποίηση, ούτε τα μέσα) να διαμορφώσει το δικό του επιστημονικά τεκμηριωμένο και συγκροτημένο σχεδιασμό. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Αυτή είναι δουλειά του νομοθέτη και της διοίκησης.
Αυτό συνεπώς που χρειάζεται είναι καμία σύγχρονη, πλήρης, συστηματική, κωδικοποιημένη και εφαρμόσιμη από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές νομοθεσία που θα σέβεται το Σύνταγμα, το διεθνές και το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την αειφορία και την προστασία των οικοσυστημάτων με κορυφαία τα δάση.

Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2007

Περίεργες κλιματολογικές συνθήκες...

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι καταθέσαμε χθες με τον Ανδρέα Λοβέρδο ερώτηση στη Βουλή απευθυνόμενη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τις επιπτώσεις από τις περίεργες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο καιρό.
Παραθέτω το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

"Οι περίεργες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν φέτος, κυρίως οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και η εντυπωσιακή μείωση των χιονοπτώσεων, προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές αφορούν:
Πρώτον, τα υδατικά αποθέματα και δεύτερον, την πιθανή αύξηση των πλημμυρών και των πυρκαγιών.
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση οφείλει: Πρώτον, να συγκεντρώσει όλες τις αναγκαίες έγκυρες επιστημονικές πληροφορίες αξιοποιώντας το πανεπιστημιακό και ερευνητικό δυναμικό της χώρας σε συνεργασία με τα όργανα και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των εμπλεκομένων διεθνών οργανισμών και, δεύτερον, να συντονίσει, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα μέτρα πολιτικής προετοιμασίας ενόψει των συνθηκών που διαμορφώνονται.
Ερωτώνται συνεπώς οι κ. Υπουργοί
α) Τι ενέργειες έχουν ήδη κάνει ως προς τα θέματα αυτά;
β) Τι ενέργειες σκέπτονται να προγραμματίσουν για το αμέσως επόμενο διάστημα;"

ShareThis