Πέμπτη, Δεκεμβρίου 20, 2007

...Καλές Γιορτές...

Επιτρέψτε μου να κάνω δυο - τρεις παρατηρήσεις :

1. Έχουν αυξηθεί πολύ τα σχόλια και αυτό κάνει αρκετά δύσκολο το να δίνω χωριστές απαντήσεις σε όλους. Από όσους δεν δίνω ξεχωριστή απάντηση, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δε διάβασα ή δεν πρόσεξα τις παρατηρήσεις τους που τις ενσωματώνω στα γενικά μου σχόλια και σίγουρα στον προβληματισμό μου.

2. Ευχαριστώ όσους έκαναν σχόλια για την ομιλία μου στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Στα σχόλια που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και το μέλλον του δεν απαντώ. Τοποθετούμαι μέσα από τη δημόσια πολιτική μου στάση ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

3. Ο διάλογος για τους μετανάστες είναι -όπως βλέπουμε όλοι - πάρα πολύ έντονος με αντιφατικές συγκρουόμενες και συχνά συγκρουσιακές απόψεις. Δεν φταίνε πάντως οι μετανάστες ούτε για τα προβλήματα της χώρας ούτε για την μακροχρόνια έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής. Θα επανέλθω μετά τις γιορτές με συγκεκριμένες προτάσεις.

4. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλές γιορτές. Υγεία και αντοχή. Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος.

Τρίτη, Δεκεμβρίου 18, 2007

Προϋπολογισμός 2008...

Η ομιλία μου κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2008 στη Βουλή βρίσκεται εδώ για όποιον ενδιαφέρεται. Παρατηρήσεις και σχόλια ευπρόσδεκτα...

Απάντηση του ΥΠΕΣ για τα παιδιά των μεταναστών

Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έδωσε δυστυχώς την εξής τυπική και γραφειοκρατική απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή για το νομικό καθεστώς των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς.
Επισυνάπτεται η απάντηση

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 2360/23-11-2007 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, η οποία κατετέθη στη Βουλή από τον Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας και το νομικό καθεστώς των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, τα εν λόγω τέκνα δύνανται να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτούν με τη γέννησή τους την αλλοδαπή Ιθαγένεια των γονέων τους ή είναι άγνωστης Ιθαγένειας. Στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης υπάγονται και οι περιπτώσεις των τέκνων γεννηθέντων από ανιθαγενείς γονείς. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται, εφόσον αυτά ενηλικιωθούν, να υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης ακολουθώντας την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία παρέχει όλες οι νόμιμες διευκολύνσεις στα τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και ζουν στη χώρα μας, προκειμένου να επιτύχει την ομαλή ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, εξασφαλίζοντας τους όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους (υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση).

Σχετικά δε με τη διατυπούμενη στην εν λόγω ερώτηση επισήμανση περί νομικής "ανυπαρξίας" τους, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ληξιαρχικό νόμο, άρθρο 5 του Ν.344/1976, υφίσταται υποχρέωση δήλωσης ενώπιον του αρμόδιου ληξίαρχου του γεγονότος της γεννήσεώς τους, που έχει λάβει χώρα στην Περιφέρεια αυτού, προκειμένου να συνταχθεί οικεία ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, η οποία φέρει την αποδεικτική ισχύ δημοσίου εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αναφορικά δε με το καθεστώς νομιμότητας παραμονής τους, εφόσον αυτά δεν έχουν συμπληρώσει το 14o έτος της ηλικίας τους, ακολουθούν τις διατάξεις που ισχύουν για τους γονείς τους σχετικά με τη χορήγηση αδειών παραμονής, αφού καλύπτονται από το άτομο που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Όσον αφορά, τέλος, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η Υπηρεσία μας κρίνει ότι είναι επαρκές και συνάδει με τις γενικές αρχές και διακηρύξεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων και θεσμών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει οποιαδήποτε ουσιαστική πρόταση τροποποίησης, η οποία θα μελετηθεί με τη δέουσα προσοχή, Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι ήδη λειτουργεί τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο σχετικό μητρώο αλλοδαπών μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο έκδοσης της άδειας παραμονής τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Νάκος

ShareThis