Παρασκευή, Νοεμβρίου 03, 2006

Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

Τέσσερα μεγάλης σημασίας θέματα τέθηκαν την εβδομάδα αυτή στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος:

Πρώτον, το ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας
Δεύτερον, το ζήτημα των θεσμών άμεσης δημοκρατίας (και πιο συγκεκριμένα του δημοψηφίσματος και της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας)
Τρίτον, το ζήτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων και της διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων και
Τέταρτον το ζήτημα των κανονιστικών αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν αυτή ασχολείται με θέματα που της ανατίθενται από το κράτος και είναι μεγάλης σημασίας για τους πολίτες, όπως για παράδειγμα ο πολεοδομικός σχεδιασμός, θέματα υγείας και πρόνοιας κ.ο.κ.

Συνοπτικά σημειώνω:

Ως προς την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας


Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα στην Ελλάδα λειτουργεί με απλό και «εύχρηστο» τρόπο χωρίς να δημιουργούνται περιττές τριβές και εντάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα πολιτικής υποαντιπροσώπευσης της κοινωνίας ή κρίσεις αξιοπιστίας και πειστικότητας του πολιτικού και του κομματικού μας συστήματος. Προφανώς και αντιμετωπίζουμε οξύτατα προβλήματα αυτού του είδους. Αυτά όμως δεν οφείλονται στο Σύνταγμα και πιο συγκεκριμένα στις συνταγματικές ρυθμίσεις για την διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή, αλλά σε λόγους αμιγώς κοινωνικούς και πολιτικούς.
Γι΄ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να διαφυλάξουμε τον συναινετικό και κοινοβουλευτικό χαρακτήρα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Φυσικά και μπορεί να εξαλειφθεί η απειλή διάλυσης της Βουλής, σε περίπτωση αποτυχίας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας γιατί εφόσον επιμένουμε στην συναινετική διαδικασία εκλογής του Προέδρου δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε μία προεκλογική όξυνση και σε μία εκλογική αναμέτρηση με αφορμή ή πρόσχημα την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε άμεση εκλογή που αλλοιώνει την νομιμοποιητική λειτουργία του εκλογικού σώματος και εμφανίζει δύο όργανα με ισοδύναμη άμεση λαϊκή νομιμοποίηση: αφενός μεν την Βουλή, αφετέρου δε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ούτε είναι δυνατόν να μειώσουμε την αναγκαία πλειοψηφία, η οποία πιέζει τα κόμματα να συμφωνήσουν στην ανάδειξη μετριοπαθών και ευρύτερης αποδοχής προσωπικοτήτων όπως συνέβη με τις εξαιρετικές περιπτώσεις του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και τώρα του Κάρολου Παπούλια.
Η προσφυγή στην άμεση εκλογή είναι αναμφίβολα γοητευτική καθώς διευκολύνει την άμεση και απευθείας συμμετοχή των πολιτών στην επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι ούτε Πρωθυπουργός, ούτε Δήμαρχος ή Νομάρχης. Δεν διαμορφώνει ούτε ασκεί πολιτικές, που επηρεάζουν την οικονομία, την ανάπτυξη, την εισοδηματική κατάσταση κ.ο.κ. Είναι σύμβολο ενότητας του λαού, κοινό σημείο αναφορά της κοινωνίας και κομματικά ουδέτερος ρυθμιστής του πολιτεύματος. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκλογή του να είναι συναινετική και αυτός να μην λειτουργεί συγκρουσιακά σε σχέση με τη Βουλή που συμπεριλαμβάνει και την κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση.

Ως προς χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων κεντρικό στοιχείο της θέσης μου είναι η ανάγκη να περιοριστούν όλες οι περιττές και υψηλού κόστους δραστηριότητες προβολής που εμφανίζουν την πολιτική ως θέαμα και μειώνουν την αξία και την λειτουργία του πολιτικού λόγου και άρα του πολιτικού προβληματισμού.
Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η παροχή δωρεάν ραδιοτηλεοπτικού χρόνου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και γι΄ αυτό επιμένω στην ανάγκη να είναι κατά βάση κρατική η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων με αντίστοιχο αυστηρό έλεγχο. Και η ιδιωτική χρηματοδότηση να μπορεί να προέλθει μόνον με επώνυμο και οριοθετημένο τρόπο από μέλη και φίλους. Όχι όμως από μέλη και φίλους «φαντάσματα», αλλά από μέλη και φίλους ενεργούς πολίτες που θέλουν πράγματι να έχουν αυτή τη συμμετοχή.

Τάχθηκα επίσης κατά της ιδέας να ανατεθεί σε αμιγώς δικαστικό όργανο ο έλεγχος των ζητημάτων αυτών, γιατί δυστυχώς το ίδιο το δικαστικό σώμα δεν κατοχύρωσε την αξιοπιστία του, καθώς εμφανίστηκαν εντυπωσιακά πολλές περιπτώσεις δικαστικών λειτουργών, που «αμέλησαν» να υποβάλλουν την δική τους δήλωση «πόθεν έσχες».
Είναι πραγματικά σόλοικο να ανατεθεί ο έλεγχος παρομοίων δηλώσεων του πολιτικού δυναμικού της χώρας σε ένα σώμα ελεγκτών, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του νόμου.
Σημειώνω ότι τώρα ο έλεγχος ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές και τελικά από μεικτό όργανο στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι της Βουλής, αλλά και δικαστές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το όργανο αυτό είναι επαρκές, εφόσον φυσικά κάνει σοβαρά και ουσιαστικά τη δουλειά του.
Κανένας έλεγχος όμως και καμία τυπική διαδικασία δεν μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα ως προς το πολιτικό χρήμα, αν το πρόβλημα δεν κτυπηθεί στην καρδιά του και η καρδιά του είναι οι υπερβολικές δαπάνες προβολής «διαφημιστικού» χαρακτήρα που δεν επιτρέπουν στον πολίτη να αξιολογεί την προσωπικότητα, το πολιτικό έργο και τον πολιτικό λόγο των πολιτικών προσώπων και πολύ περισσότερο των πολιτικών κομμάτων καθώς όλα αυτά επικαλύπτονται από κοσμικού ή εμπορικού χαρακτήρα στοιχεία.

Ως προς το ζήτημα του δημοψηφίσματος και της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι πολύ σημαντικό να ξεπεραστούν δυσπιστίες και αγκυλώσεις που έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ιστορικά αίτια καθώς στο παρελθόν στην Ελλάδα το δημοψήφισμα είχε ταυτιστεί μόνον με πολιτειακού χαρακτήρα μεταβολές και με σοβαρά φαινόμενα αλλοίωσης της γνήσιας και ανόθευτης βούλησης του εκλογικού σώματος.
Η δημοκρατία μας, αν θέλει να ξεπεράσει τη βαθιά κρίση της, πρέπει να μην λειτουργεί απλώς ως αντιπροσωπευτική, αλλά να τείνει στο μετασχηματισμό της σε μετα-αντιπροσωπευτική δημοκρατία. με σεβασμό της κοινωνίας των πολιτών, με σεβασμό και αξιοποίηση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, όπως το δημοψήφισμα και η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

Ως προς τις κανονιστικές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης
Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε την θεσμική ολοκλήρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την μεταφορά σε αυτήν αρμοδιοτήτων πολύ σημαντικών για την καθημερινότητα του πολίτη από τον ιακωβινισμό και την συγκεντρωτική αντίληψη της νομολογίας των δικαστηρίων μας, που βλέπει με πάρα πού μεγάλη καχυποψία και δυσπιστία την ενίσχυση των σχετικών αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο πολίτης θέλει όμως καλή ποιότητα υπηρεσιών. Θέλει ένα κοινωνικό κράτος που να λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα και πολλές κρίσιμες υπηρεσίες που αφορούν την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη καθώς και τη λειτουργία του αναπτυξιακού κοινωνικού κράτους πρέπει να εξελίσσονται σε τοπικό επίπεδο με βασικό φορέα παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Αυτό αφορά την καλή λειτουργία των σχολείων, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τις εξατομικευμένες πολιτικές απασχόλησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας, το ζήτημα των ναρκωτικών κ.ο.κ.

Το άρθρο 16
Βέβαια συνεχίζεται ο προβληματισμός με αφορμή την αναθεώρηση του Συντάγματος για το άρθρο 16 και θέλω να δώσω στη δημοσιότητα ένα κείμενο μου στο οποίο προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα γιατί είναι τόσο κρίσιμη η συζήτηση για το άρθρο 16.
Στο ζήτημα του άρθρου 16 συγκεφαλαιώνονται όλα σχεδόν τα προβλήματα που αφορούν το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας και την διάρθρωση και την νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας.
Στο άρθρο 16 συμπυκνώνεται επίσης ο προβληματισμός για τη στρατηγική των μεταρρυθμίσεων. Ουσιαστικά δηλαδή αντιπαρατίθεται μία συντηρητική και μία προοδευτική αντίληψη για τις μεταρρυθμίσεις.

100 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Την ουσία δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε, αφού δεν διαθέτουμε την ανθρώπινη ποιότητα των συντρόφων σου στο κόμμα. Είναι όμως πιο ιταμό ποστ στα ιστολόγια παγκοσμίως! Καλή αρχή!

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Υπουργέ,

Δε θα πω τίποτε άλλο, παρα μόνο ένα σχόλιο - το οποίο μπορείτε να το εκλάβετε και ως πολιτικό. Σας περιμέναμε.

Ανώνυμος είπε...

Θα μου επιτρέψετε μια παρατηρήρηση στο τρέχον θέμα, χωρίς να θέλω να μονοπωλήσω το χώρο των σχολίων της πρώτης σας καταχώρησης.

Αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Έχω την εύλογη απορία, πως είναι δυνατόν σε ένα πολιτικό σχηματισμό που λαμβάνει την ορισθείσα κρατική χρηματοδότηση η οποία κυμαίνεται από κάποιες χιλιάδες εως κάποια εκατομμύρια ευρώ να μην επαρκούν τα χρήματα για να πληρωθούν τα χρωστούμενα ενοίκια των γραφείων που στεγάζεται;

Μήπως θα έπρεπε τα κόμματα να προσανατολιστούν από μόνα τους σε ένα πιο εθελοντικό μοντέλο βάσης όπου τα μέλη/φίλοι θα ανελάμβαναν το κόστος σε μητροπολιτικό και τοπικό επίπεδο;

Μήπως - αφού δεν επαρκεί - θα έπρεπε να καταργηθεί τελείως πάσα δημόσια χρηματοδότηση των κομμάτων ώστε να ανασάνει και κάπως ο κρατικός προϋπολογισμός ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος;

Αυτά σαν αρχή,
καλή συνέχεια!

Antonis είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Chaca-Khan είπε...

!!
ωραία!!!

Ecumene είπε...

Kαλή Αρχή! Καλό ταξίδι!

Πολύ ωραία φωτογραφία...

Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει "ενας πύραυλος πολλαπλών κεφαλών".Ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ο Γιώργος Παπανδρέου "δεν έχει παρά να τον προγραμματίσει να σκάσει
στο αντίπαλο στρατόπεδο"


(Μιμης Ανδρουλάκης)
Ελεύθερος Τύπος(Νόνη Καραγιάννη)
Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2006
σελ.14

pascal είπε...

Welcome
(και φέρτε κι' άλλους από τους 300)

azrael είπε...

Καλως ήλθες, Ευάγγελε!!

Άριστο post btw

Stelios Frang είπε...

Εργοτελίνα, αν νομίζεις (ο Ανδρουλάκης δηλαδή) ότι ο Βαγγέλης είναι από τους ανθρώπους που προγραμματίζονται για να σκάσουν όπου τους προορίζουν άλλοι, μάλλον δεν έχεις σαφή εικόνα... :-))

azrael είπε...

Δύσκολο το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων, ακόμα και έτσι όπως το διατυπώνεις....

Οι Αμερικάνοι το παλέυουν δεκαετίες και ακόμα...

Ανώνυμος είπε...

Καλώς ήρθατε στην Αρένα κύριε υπουργέ .
Σαν παλαιότερος στην Ελληνική μπλογκοφάρμα θα σχολιάσω πως η βουλή είναι μια «ΙΜΙΤΑΣΙΟΝ» αρένα μπροστά σε αυτή που μπήκατε μόλις . Στην πολιτική το πολύ πολύ να κάτσεις να σε φάει το λιοντάρι ( ο Γιωργάκης λιοντάρι αχχααχχα), και γίνεις οσιομάρτυρας και να εξασφαλίσεις μια θέση στον Παράδεισο των σοσιαλιστών . Μιλάμε για εντελώς παθητική στάση...
Μέσα από την καρδιά μου χάρηκα που ένας πολιτικός πολύ πρώτης γραμμής αποφασίζει να επικοινωνεί μαζί μας με αυτόν τον τρόπο.
Αν και μου κάνει λίγο για Σουηδικό μοντέλο (χεχε) θα παρατηρούσα ότι ο ένας Λεκτικός – πολίτικος οδοστρωτήρας ουδέποτε θα ήταν «Σουηδός»

Ανώνυμος είπε...

Καλά το είδα εγώ το όνειρο ε;

Unknown είπε...

sykofanti άλλη φορά να μη κοιμάσαι με γεμάτο στομάχι!

άντε να πω κι εγώ welcome
Ποτέ δε ξέρεις που θα βγάλει όλο αυτό...

Ανώνυμος είπε...

Μάτζικα ματάκια μου αφού με ξέρεις, ακόμα και στην αντιπολίτευση μου τη σπάει το «λάδι πολύ και τηγανίτες τίποτα». Οταν χώνω το μπιρμπιλωτό ματάκι μου στην πολιτική
«κλειδαρότρυπα», γουστάρω να δω τον «στρουμπουλό αρχηγό». Εμείς οι Ελληνες
«βράζει το αίμα μας», έχουμε άλλη κουλτούρα, άλλη προσέγγιση για την πολιτική από ό,τι τα ανέραστα, φοβικά και υστερικά Αμερικανάκια.
Για αυτό το «όνειρο μου» είναι προφητικό..χεχεχε

roidis είπε...

τον Ροΐδη δεν τον ενδιαφέρει "ο διακριτός ρόλος μεταξύ Κράτους-Εκκλησίας" γιατί του θυμίζει το "ολίγον έγκυος"...

Και ούτε εκτιμά τα αναστήματα πολιτικών ανδρών να μειώνονται μπρος σε διαπιστευτήρια ιερωμένων του όποιου βαθμού.

...και Πάντα πίσω από μία μεγάλη παράγραφο πολιτικής ανάλυσης, η ουσία δεν είναι παρά 1-2 αράδες.

τα σέβη μου, περάστε.

Ανώνυμος είπε...

Σχετικά με το άρθρο 16.

Διαβάζω στο άρθρο 16 (όπως έχει σήμερα) ότι "H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων[?], την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής [?]συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. ..."

(Σημείωσα με ερωτηματικά τα δύο σημεία που μου "γρατζουνούν περισσοτερο το μάτι"!)

Το άρθορ 16 θα υπενθυμίσω ότι βρίσκεται στο τμήμα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Όσο όμως και αν προσπαθώ όμως, έστω και με το 'συνταγματικά-απαίδευτο' νου ενός απλού πολίτη, δεν βλέπω κανένα ατομικό ή κοινωνικό δικαίωμα να κατοχυρώνεται μέσα από την παραπάνω διατύπωση. Αντίθετα κοτοχυρώνεται το δικαίωμα της πολιτείας "να φέρνει [μέσω της παιδείας] τους πολίτες στα μέτρα της".

Αναζήτησα αλλά δεν κατάφερα να βρω καμμιά παρόμοια διατύπωση σε Σύνταγμα άλλης Δυτικής Δημοκρατίας (αν γνωρίζει κάποιος καλύτερα ας μου το υποδείξει) ...οπότε θέτω το ερώτημα: Μήπως είναι πρόωρο, και ενδεχομένως ήσσονος σημασίας, να συζητούμε το θέμα των μη-κρατικών ΑΕΙ πριν συζητήσουμε και αναθεωρήσουμε την (επιεικώς!) αναχρονιστική διατύπωση που αφορά στο σκοπό της Παιδείας;

Lorelei Am Rhein είπε...

Πολύ καλή κίνηση!
Καλώς ήλθατε!

Agobooks είπε...

Νιώθω πολύ όμορφα κύριε Βενιζέλε που, σε ένα χώρο σαν και αυτό τις μπλογκόσφαιρας, μπορούν να συνυπάρξουν ένας υπουργός-βουλευτύς-καθήγητης-διανοούμενος, με έναν απλό μετανάστη.
Καλό ξεκίνημα και, από κάτι φωνές σαν τη δική σας, εμείς οι μετανάστες, περιμένουμε πολλά.
Σας έχουμε ανάγκη.

Agobooks είπε...

p.s.: καθηγητής!

suigenerisav είπε...

Η μόνη μου -σοβαρή- επιφύλαξη αφορά στην _πραγματική_ επαφή του επώνυμου κατόχου του ιστολογίου με τους σχολιαστές: αν δηλ θα αποτελέσει μια ακόμη δραστηριότητα εργαζομένων στο πολιτικό γραφείο του-αλλά όχι του ίδιου.
Εκτιμώντας με βάση την προσωπική εμπειρία μου, κάτι τέτοιο συνιστά το πιθανότερο ενδεχόμενο, γεγονός που θα ακύρωνε την ίδια τη λειτουργία του δικτυακού χώρου.
Θα έπληττε την υπόσταση του.
Υπό την έννοια της συρρικνωσης της αμεσότητας του-θεμελιακό χαρακτηριστικό της παρούσας κοινότητας.
(:

_Μακάρι_ να διαψευστώ..
Σε κάθε περίπτωση, καλή αρχή.

Unknown είπε...

Αγαπητέ Βαγγέλη,
καλωσήρθες στη blogoσφαιρα. Ο διάλογος θα ακονίσει τις προγραμματικές μας ιδέες.

Ανώνυμος είπε...

Καλώς ήρθατε και από εδώ.

(Με το καλημέρα) θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο του bn_b.
Είναι παράταιρο να μιλάμε για το άρθρο 16 ως μεταρυθμιστικό, την στιγμή που επεκτείνει τη φιλοσοφία ενός κράτους με Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (sic), εξευτελιστικούς μισθούς και δαπάνες για την παιδεία και τον πολιτισμό και γενναίες 'δωρεές' στην Εκκλησία. Μάλλον σε παλινόρθωση και ανορθολογισμό θα έπερεπε να αναφερόμαστε.
Και φυσικά το αντίθετο δεν είναι μια νεοφιλελεύθερου διαχειριστικού τύπου διευθέτηση.

Spinoza είπε...

Πράγματι, ελπίζουμε ο διάλογος μεταξύ των συμβούλων επικοινωνίας σας οι οποίοι συντάσσουν τα ιστολόγιά σας, ν'ακονήσει τις προγραμματικές σας ιδέες...

Nikos Dimou είπε...

Μία συμβουλή από κάποιον παλιότερο

τα blogs δεν είναι μονόλογος

αν δεν έχετε σκοπό να απαντάτε στα σχόλια, μη συνεχίστε.

Maria Velliou είπε...

Καλως ήλθατε!
Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να μπορείς να συνομιλήσεις απευθείας με έναν πολιτικό αυτού του βεληνεκούς.
Καλή συνέχεια, εύχομαι!

Yannis H είπε...

Κατ' αρχήν, το να ανοίξει πολιτικός blog (εάν δεν είναι ‘μούφα’ κάποιου, δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος ο Βενιζέλος και γράφουμε όλοι τζάμπα), είναι Ε-ΞΑΙ-ΡΕ-ΤΙ-ΚΟ.

Αλλά δυστυχώς, δεν πέσαμε από το φεγγάρι. Θέλω να πω, οι πολιτικοί στην Ελλάδα – ιδίως των λεγομένων κομμάτων εξουσίας – είναι απρόσιτοι στον υπερθετικό βαθμό, ξένοι προς κάθε έννοια επαφής με την καθημερινότητα και τον κόσμο. Και φυσικά, μοναδικοί υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση του κράτους. Διοικούν ένα αντιπαραγωγικό έκτρωμα και (όλοι το ξέρουμε) προΐστανται διαφόρων ανθρώπων που θεωρούν το κράτος μαγαζί τους και τους φόρους μας χρήματά τους: ανθρώπους του κόμματος, του φιλικού τους κύκλου, της κάθε υπηρεσίας.

Το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος κύριε Βενιζέλο δεν είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος - είναι η αναθεώρηση του ίδιου του κράτους, των πολιτών και των πολιτικών: των ανθρώπων. Είναι η αναθεώρηση μιας σειράς από φιλοσοφίες. Π.χ., από τη μια δουλικοί πελάτες κι από την άλλη απρόσιτοι μαγαζάτορες.

Μπαίνοντας λοιπόν σε ένα πλατύ και διαδραστικό μέσο, θα σας περίμενα πιο ανήσυχο σε προσωπικό επίπεδο, πιο αυτοκριτικό για το κατασκεύασμα που συμμετέχετε, λιγότερο θεωρητικό και «εκεί πάνω». Δεν είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος αυτό που χρειάζεται ο πολίτης σαν πρώτο θέμα συζήτησης μαζί σας. Αυτό θα το εκτιμούσα βαθύτατα - τώρα, είναι σαν να κρατάμε (και να κρατάτε) την κούπα δίπλα στα χείλη μας αλλά να μην πίνει νερό κανένας. Λυπάμαι που χαιρετίζω έτσι αυτή σας την κίνηση, αλλά δεν μου βγαίνει να σας καλωσορίσω διαφορετικά.

(Και τόσο απρόσμενη κίνηση: στην ουσία, δεν πιστεύω πως απευθύνομαι πράγματι μέσα από τα blog σε έναν κορυφαίο πολιτικό, εξακολουθώ να πιστεύω ότι κάποιος κάνει πλάκα).

heinz είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
heinz είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
heinz είπε...

Καλησπέρα.

Γράφετε:

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα πολιτικής υποαντιπροσώπευσης της κοινωνίας ή κρίσεις αξιοπιστίας και πειστικότητας του πολιτικού και του κομματικού μας συστήματος. Προφανώς και αντιμετωπίζουμε οξύτατα προβλήματα αυτού του είδους.

Ειλικρινά, δεν γνωρίζω κατά πόσο ένας άνθρωπος που συμμετέχει στα συστήματα εξουσίας για μακρό χρονικό διάστημα, αξιολογεί την έκταση του προβλήματος.

Δεν είμαι νομικός, αλλά - σαν πολίτης - νοιώθω ότι δεν υφίσταται σ' αυτόν τον τόπο Δημοκρατία με την ουσία του όρου. Πιστεύω ότι αν ερωτηθούν οι πολίτες,

"πιστεύετε ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί σας, είναι υπό τον έλεγχό σας;",

η απάντηση θα είναι συντριπτικά αρνητική.
Κάτι τέτοιο βέβαια, ακυρώνει κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας. Και τότε το πρόβλημα γίνεται πολιτειακό.

Τι γνώμη έχετε;

Stavros Katsaris είπε...

Καλησπέρα και από μένα.

Θα είναι ενδιαφέρον ο ζωντανός διάλογος με έναν πολιτικό πρώτης γραμμής.
Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχετε στη διαδικασία γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα!

Καλή αρχή!

ioannisk είπε...

Κύριε Βενιζέλο καλώς ήρθατε στην μπλογγόσφαιρα.

Η πολιτική στην χώρα μας θα κερδίσει πολλά αν θυσιάζετε μία καθημερινή επίσκεψη στα τηλέ-παράθυρα για να διαβάζετε τα σχόλια στο Blog σας και ενδεχωμένος να απαντάτε. Μπορεί έτσι να κερδίσετε (ή το κόμμα σας μιας και ψηφίζω σε άλλη περιφέρεια) την ψήφο κάποιου σαν εμένα που η εκτίμηση για ένα πολιτικό είναι αντιστρόφως ανάλογη με την συχνότητα εμφάνισης του στα κανάλια.

Αν θέλετε την άποψη μου...

Κατά τα άλλα συμφωνώ με το σχόλιο του yiannis_h, τι να την κάνουμε την αναθεώρηση όταν οι γνωστοί-άγνωστοι είναι υπεράνω του συντάγματος και έτσι και αλλιώς σαν απλός πολίτης άλλα είναι τα προβληματά μου δηλαδή: " είναι η αναθεώρηση του ίδιου του κράτους, των πολιτών και των πολιτικών: των ανθρώπων".

Αρχαίος είπε...

Αγπητέ Βαγγέλη
καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να αποντάς και κατά πάσα πιθανότητα το blog το έχει γράψει κάποιος άλλος και το πολύ πολύ να έχεις δει το κέιμενο (σε χαρτί). Ακολούθησε την συμβουλή του Ν. Δήμου και θ αδιαπιστώσει ότι δεν θα χάσεις.
Προσωπικά θα κάνω αλλη μια επίσκεψη.

Dark Angel είπε...

Stay On The Scene

Ανώνυμος είπε...

Καλώς ήλθατε στη μπλογκόσφαιρα και συγχαρητήρια για το τόλμημα να αφήνετε τα σχόλια ανοιχτά.
Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση: εαν πραγματικά σας ενδιαφέρει η γνώμη των αναγνωστών του blog σας για αυτά που γράφετε (το πιθανολογώ γιατί, αλλιώς, για ποιό λόγο να έχετε ανοιχτά τα σχόλια?), τότε θα ήταν προτιμότερο τα άρθρα να είναι περισσότερο εστιασμένα ως προς το περιεχόμενο. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γίνει μια συζήτηση σε ένα Blog για όλα τα ζητήματα που βάζετε στο συγκεκριμένο ποστ. Εκτός και εαν αυτό το ποστ είναι ένα είδος χαιρετισμού για να μας προϊδεάσει για το περιεχόμενο του blog σας.
Περιμένουμε (προφανώς) και τα δικά σας σχόλια.

azrael είπε...

...και εγώ που νόμιζα πως τούτο το μπλογκ είναι του Βαγγέλη Βενιζέλου... :(

George Nikolaropoulos είπε...

Περιμένω με τρομερό ενδιαφέρον την εξέλιξη της κίνησης αυτής. Ευελπιστώ σε ένα διάλογο που θα αναδείξει τόσο το blog όσο και τον ίδιο "ανοιχτό" χαρακτήρα του πολιτικού Ε. Βενιζέλου.

Τις καλύτερες ευχές μου και μακάρι να ακολουθήσετε τη συμβουλή του κ. Δήμου. Αποδίδει...

Argos είπε...

καλως ήλθατε.
Πρώτα θ απρέπει ν ακατανοήσετε ότι τα blogs δεν είναι μονόλογος. πρέπει ν απαντάτε στα comments. Μετά θα πρέπει να μάθετε ότι τα blogs δεν είναι εφημερίδες. πρέπει ν αγράφετε πιο ανθρώπινα. ξεχάσετ ότι είσετ βουλευτής. Αν δεν μπορείτε, κλείστε το. Εδώ εκτός από το να σας διαβάζουν πρέπει να ακούτε κιόλας.

shades είπε...

Φίλε Βαγγέλη καλώς ήρθες, με εξέπληξες ευχάριστα θα έλεγα με το τόλμημα σου.
Είμαι από αυτούς που δεν πιστεύω καθόλου σε σας τους πολιτικούς δεν ψήφισα στις τελευταίες εκλογές γιατί αρνούμε να πάρω μέρος στη κωμωδία που έχετε στήσει.
Είδα ότι έχουν περάσει κάποιες ημέρες και δεν έχεις σχολιάσει τίποτα ακόμα...
Εδώ Βαγγέλη μου δεν είναι τηλεόραση δεν έχει τηλεθέαση εδώ εμείς έχουμε απορίες κι εσύ απαντάς, με το ταλέντο και τις γνώσεις σου αλλά απαντάς, δεν κανείς μονόλογο ούτε εμείς κάνουμε στημένες ερωτήσεις..
Ξεκίνα λοιπόν με το καλό να απαντάς και έχω πολλά να σε ρωτήσω.
Εύχομαι να έχεις αρκετά επιχειρήματα για να με ξανακάνεις να επιστρέψω στις κάλπες.
Βαγγέλη θα το ρισκάρεις;
Φιλικότατα ! !

libertarian είπε...

Καλωσήρθατε στην blogόσφαιρα, αυτό το blog http://anatheorisi.org/ ίσως να σας ενδιαφέρει.

Κοινότητα Εκάλης είπε...

Βαγγέλη καλως ορισες.

Και ως μελος της μπλογκοσφαιρας και ως μελος σε θεσμικο οργανο του ΠΑΣΟΚ σε καλοσοριζω.

Ελπιζω να παρεις σοβαρα του σχολειου του Ν.Δήμου, που για μενα προσωπικα ειναι απο τους λιγους που σεβομαι στην Ελλαδα.

Οσο αφορα την αναθεωρηση του συνταγματος, για ποσο ακομα το ΠΑΣΟΚ θα ειναι δεσμιο των πολιτικων του 80 και των συντεχνιών; Ο προέδρος στηρίζει τα μη κρατικά πανεπιστημια αλλά βλεπω οτι οταν ερχεται η ωρα να μιλησουμε για το Αρθρο 16 του συνταγματος κολαμε! Γιατι αυτο; Ειναι το κομμα δεσμιο 50-100 καθηγητων-καρεκλογκενταυρων που ξερουν μονο να απεργουν και να ζητανε λεφτα; Η ιδρυση ιδιωτικων και μη-κρατικων πανεπιστημιων ειναι αναγκη για την προοδο και το ζητα η κοινωνια. Επιτελους παρτε θεση επι του θεματος! Ψηφισαμε το προεδρο και το ΠΑΣΟΚ γιατι εχει προοδευτικες ιδεες, αν ειναι να γινει το κομμα δεσμιο των συνδικαλιστων να μας το πειτε!

Επίσης σαν νομικος και ως πολιτικος ποια ειναι η θεση σας για την υποθεση του blogme.gr; Μπορουμε σαν κινημα να ανεχτουμε την φιμωση της ελευθεριας του λογου αλλα και το γεγονος οτι οι δικαστικες και αστυνομικες αρχες φαινεται να μην γνωριζουν τα βασικα απο νεες τεχνολογιες και το πως δουλευουν με αποτελεσμα να γραφουν για εμας ακομα και στο bbc και να βαζουν την ελλαδα στο ιδιο καλουπι με την Κινα και τη Β.Κορέα; Την ίδια στιγμη καποιοι κανουν αντι-σεμιτικη προπαγανδα και βλεπουμε ρατσιστικα φαινομενα καθε μερα. Το συνταγμα τι μπορει να κανει για αυτα; Apo που και ως που μπορει καποιοι να κανουν ρατσιστικο κυρηγμα και καποιοι αλλοι που κανουν κριτικη να συλλαμβανονται ή να καταζητουνται;

Δίνω και σχετική πηγή απο Μ.Β.
http://www.theregister.co.uk/2006/10/30/greek_blogger_arrested/

evenizelos είπε...

Προς Heinz
Σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Ετοιμάζω τώρα ένα κείμενο για την μετα- αντιπροσωπευτική δημοκρατία". Θα ενημερωθείτε από το "πολιτικό μου ημερολόγιο"

evenizelos είπε...

Προς Ioannisk
Με την πρώτη παρατήρηση, συμφωνώ. Ως προς τη δεύτερη απαντώ: Το Σύνταγμα είναι η πιο σημαντική εγγύηση που έχει ο πολίτης στα χέρια του

Ανώνυμος είπε...

Ο chris mantas αναφέρει μεταξύ άλλων και την υπόθεση του blogme.gr. Το πιο πρόσφατο σχετικό δημοσίευμα υπάρχει στο e-working (http://www.eworking.gr), όπου και συνέντευξη του ιδιοκτήτη του, καθώς και η δική μου γνώμη για το θέμα: http://www.naftemporiki.gr/news/static/06/11/03/1261698.htm
Νίκος Παπαχρήστος

Eleni63 είπε...

Η σημασία του διαλόγου είναι μέγιστη. Ακολουθήστε τη συμβουλή του κ. Δήμου και να απαντάτε εφόσον υπάρχει νόημα στην απάντηση. Ομως προσοχή. Ο κ. Δήμου τσακώνεται πολύ κατά τον διάλογο. Είναι συγκρουσιακός! Ας μην σκυλοφαγωθούμε εδώ μέσα!

Ανώνυμος είπε...

Το ερώτημα είναι σαφές κύριε Βαγγέλη; Αν το ΠΑΣΟΚ χάσει τις εκλογές θα αμφισβητήσεις τον Γιώργο; Αυτό θέλουμε να μάθουμε κι όχι τις απόψεις σου για τα συνταγνματικά!

Ανώνυμος είπε...

φοβαμαι οτι οι αποψεις σου για τη συνταγματικη αναθεώρηση εχουν λιγη σημασια. Απο εναν πολιτικό που ειναι πιθανο να μας κυβερνησει μια μερα θα θελαμε να διαβασουμε τις αποψεις του για τα τρομερα και φοβερα και καθοριστικα για το μελλον του πλανητη (οπου και η Ελλας) τεκταινομενα σε Ιρακ, Ιραν,Κινα, ΗΠΑ. Η σιωπη σου σε θεματα διεθνους πολιτικης με παραξενευει.

evenizelos είπε...

Για dimitrios

Φοβούμαι ότι δεν είχες την ευκαιρία να διαβάσεις σχετικά κείμενα μου στον τύπο. Σε λίγες ημέρες τα προγραμματικά μου κείμενα, μεταξύ αυτών και τα σχετικά με την εξωτερική και την ευρωπαϊκή πολιτική θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο

Ar. Pardalakis είπε...

Σαφώς και ο Βενιζέλος πρέπει να ανταλλάσει απόψεις με τους Έλληνες που ψάχνονται στο διαδίκτυο. Σαφώς και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δραστηριοποιηθεί σε όλη την γκάμα του διαδικτύου. Αλλά, μιας και βρέθηκα σε αυτό το μέρος θάθελα να γράψω μερικές σκέψεις και αμφιβολίες που έχω και εγώ και οι περισσότεροι γνωστοί μου. α) μετά από 3 χρόνια φαγούρας με τα απίστευτα ψέμματα της Ν.Δ., των στελεχών της και του αρχηγού της, πώς είναι δυνατόν στα "γκάλοπ" να έχει σαφές προβάδισμα. Ή είναι παραμύθι ή το ΠΑΣΟΚ στα 11 χρόνια διακυβέρνησης πρέπει να σκότωσε τις μάνες πολλών.
β)Θέλει επιτέλους το ΠΑΣΟΚ να ξανακυβερνήσει; Γιατί όπως παρέδωσε αμαχητί την κυβέρνηση στις τελευταίες εκλογές έτσι εξακολουθεί και κρατά κλειστά τα χαρτιά του χωρίς να διαφοροποιείται σε καίρια σημεία από την κυβέρνηση της Δεξιάς. Συντήρηση ή προοδευτικότητα, έχουν αντίθετες πορείες στα ουσιώδη ζητήματα μιας κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά προς το παρόν...

Ανώνυμος είπε...

Ωραια.θα σπευσω να τα διαβασω με μεγαλο ενδιαφερον. Οι πολιτικοι που εσφραγισαν την πορεια του τοπου ειχαν ξεκαθαρισμενες αποψεις για τη θεση τη Ελλαδας στη διεθνη σκακιερα. Περιμενω το ιδιο κι απο σενα γι αυτο αλλωστε και η προτροπη στο προηγουμενο σχολιο.

Ανώνυμος είπε...

Έχετε καταντήσει το ΠΑΣΟΚ κόμμα της Δεξιάς. Όσο απομακρύνεστε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τόσο θα συρρικνώνεστε. Ο Καραμανλής π.χ. είναι πιο ΠΑΣΟΚ από την κα Διαμαντοπούλου.
Δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα γιατί δεν έγινε στην Ελλάδα;
Κατά τα άλλα κόπτεστε όλοι για δικαιώματα...
Καλή σας νύχτα

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κύριε Βενιζέλο, μου αρέσει πολύ η ιδέα αυτής της επικοινωνίας σας με τον κόσμο και θεωρώ ότι ένας έξυπνος άνθρωπος, θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί σωστά. Περιμένω απο εσάς αρκετά ως ανήσυχος και δραστήριος άνθρωπος που είστε. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ (όσοι απέμειναν) αλλά και όλοι οι Έλληνες περιμένουν γρήγορα αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον αρχηγό του κόμματος, αλλά και σε βαθύτερες αλλαγές που αφορούν νοοτροπίες και αυτές είναι πιό δύσκολες. Η εποχή των Παπανδρέου τελείωσε δυστυχώς με θλιβερό επίλογο και στις δυό περιπτώσεις. Περιμένουμε να δούμε τις πολιτικές σας κινήσεις...
ΥΓ. Παρακαλώ κύριε, στην τηλεόραση όταν εμφανίζεστε απομακρύνετε αυτό το αλαζονικό ύφος που είναι σαν να λέτε : "τα ξέρω όλα ακούστε με προσεκτικά.." και παρακαλώ ακούστε προσεκτικότερα. Ίσως κάποιοι είναι το ίδιο αξιόλογοι με εσάς!! Δεν αξίζετε σε καμιά περίπτωση να σας συγκρίνουμε με τον κύριο Γιακουμάτο σε μια συζήτηση!! Σκεφτείτε επίσης ότι όχι σπάνια και η σιωπή (ακόμη και στην TV) είναι καλύτερη απο το να λέμε πολλά. Ο κόσμος πια δεν μπορεί τα πολλά λόγια.

Ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε...Σας παρακολουθώ....

Ένας Έλληνας απο το Μεσολόγγι.

simos είπε...

welcome !! Η νεολαία περιμένει πολλά απο εσένα .

Ανώνυμος είπε...

ΜΙΣΘΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ-ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ,& ΟΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΞΑΝΑΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ

1.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΕΡΓΟΣ ...ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ...ΤΕΛΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΕΛΟΥ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥΣ
3. ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΒΟΛΕΨΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ;

evenizelos είπε...

Για Simo

Ευχαριστώ

evenizelos είπε...

Αγαπητέ φίλε από το Μεσολλόγι
κρατώ τις παρατηρήσεις σου

evenizelos είπε...

Για τον Ar Pardalakis
Τα σχόλια κρατούνται ως πολιτικό στοίχημα για το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Ευχαριστώ.

evenizelos είπε...

Gia anonymous

Απαντώ σε τρία σημεία που θέσατε:
1. Ο βουλευτής πρέπει να μπορεί να επιτελεί με ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια τα καθήκοντα του. Η βουλευτική αποζημίωση δεν είναι μέσο πλουτισμού ούτε καν αμοιβή, αλλά μηχανισμός διασφάλισης των παραπάνω στοιχείων. Ο βουλευτής δεν καταλαμβάνει μόνος του και επειδή το θέλει τη θέση του στο Κοινοβούλιο.Εκλέγεται καιάρα ελέγχεται και αξιολογείται περιοδικά με βάση πολιτικές επιλογές και πρακτικές, κυρίως του κόμματος του αλλά και του΄ίδιου προσωπικά.
2. Συμφωνώ απολύτως για τις τουριστικές σπουδές.
3. Αν εννοείτε ότι εξακολουθεί να επικρατεί μία αντίληψη κομματικής ευνοιοκρατίας, σας λέω ότι ναι εξακολουθεί ως ένα βαθμό. Η τάση όμως που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ είναι σαφώς αντίθετη. Ξέρουμε άλλωστε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι ανεκτά και δεν αποδίσουν πολιτικά.

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο εργαζόμενος και ο άνεργος να μην επιτελεί με ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια τα καθήκοντα του;
Πιστέυω όπως και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι, δεν λένε την γνώμη τους, που μπορεί να είναι προς όφελος του οργανισμού που εργάζονται(ισχυει και για τα κομματα) για να μην έρθουν σε σύγκρουση με τον προιστάμενο(στο κόμμα με τον αρχηγό) είτε για το φόβο απόλυσης τους αν δουλέυουν στον ιδιωτικό τομεα, είτε απο το φόβο για δυσμενή τοποθέτηση αν δουλέυουν στον δημόσιο τομεα.
Οπότε σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την δυνατότητα να λέμε την γνώμη μας μεσω του blog σας.
Έπισης ευχαριστώ για τις απαντήσεις στα 3 ερωτήματα που έθεσα και ομολογώ ότι δεν περίμενα ότι θα απαντήσετε αν και πιστευω οτι είστε ένας από τους πιο αξιόλογους πολιτικούς και μάλιστα το αποδυκνείεται.

Παναγιώτης (αμισθος συμβουλος)

evenizelos είπε...

Για anonymous

Περιμένω νεώτερα σχόλια. Ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι Ειδικοί Φρουροί προσελήφθησαν το 1999 & 2000 απο τότε μέχρι το 2005 δεν είχαν δικαίωμα μετάθεσεις ως ένστολο προσωπικό (παγκόσμια πατέντα) και φυσικά ούτε και μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές, ας είναι καλά ο κ. Μάρκος Μπόλαρης που έκανε μια επερώτηση στην Βουλή για το θέμα αυτό τελη του 2004 και κατόπιν η Έλενα Ράπτη, παρόλο που είναι στο κυβερνών κόμμα και τελικά ψηφίστηκε προεδρικό διαταγμα που προβλέπει τακτικές μεταθέσεις κάθε χρόνο Ε.Φ. οπου φέτος μετατέθηκαν 20 για Θεσ/ικη & αλλού,αλλα και εκτακτες!!! (δεν εβγαλε γιατί δεν εφαρμόστηκε το Π.Δ. του 2005).
Οι ανάγκες για αστυνομικό προσωπικό κυρίως στην Θεσ/ικη είναι μεγάλες 800 κενες θέσεις, αλλα και η αγωνία εκατοντάδων είδικών φρουρών να πάνε πιο κοντά στα σπιτια τους τεράστια.
Απο αυτη την σελίδα που αναφέρω παρακάτω μπορείτε να δείτε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει:

http://www.sefeaa.gr/last-news/2006/07-2006/07-2006-07-moria-meta8esewn.htm

Σίγουρα φταίει η ΝΔ που υποσχέθηκε ομογενοποιηση(πιθανώς με ομογενοποιηση να παγωσουν οι μεταθέσεις για άλλα 3 χρόνια συνολο δηλ.10 & 11χρονια υπηρεσιας σε Αθήνα και Κρήτη ) και δεν την έκανε ως τώρα, αλλά που είναι κάποιος βουλευτης απο την αντιπολίτευση να κάνει μια ερώτηση στην Βουλή (γιατι δεν εβγαλε εκτακτες μεταθέσεις για Ε.Φ. ; γιατι ο αριθμός των μεταθέσεων είναι πετσοκομενος ; γιατί ...γιατι... γιατι; )ειδικά για αυτούς που βγαίνουν απο την Θεσ/ικη οπου εντοπιζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Μάλλον άυριο θα έχει σχετικό αρθρο το Βήμα.


Ευχαριστώ
Π.Α.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Ξέχασα να αναφέρω πριν ότι η εκτακτες μεταθέσεις δεν επιβαρύνουν τον προυπολογισμο γιατι δεν υπάρχουν έξοδα μετάθεσεις όπως στις τακτικές.

Π.Α.Σ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ Τ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ .
ΣΥΝΤΡΟΦΕ ,( ΧΑΛΙΦΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΗ¨;) ΤΟ ΠΑΡΑΤΡΑΒΑΣ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ .ΚΑΝΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ , ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ: ΤΟΝ 'Ι Ο Υ Ν Ι Ο ' ΘΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ , ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΙΧΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ,ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΞΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΝ ΩΦΕΛΟΣ.ΕΙΝΑΙ Ι Τ Α Μ Ο Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΩΝ 500 ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΜΙΣΘΩΤΟ ΤΩΝ 1.000 ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΙΜΩ ..!
ΓΙΑΝΝΗΣ .

evenizelos είπε...

ΓΙΑ Π.Α.Σ

Για το ζήτημα των Ειδικών Φρουρών έχει διατυπωθεί πρόσφατα η επίσημη θέη του ΠΑΣΟΚ από τον εκπρόσωπό μας στα θέματα αυτά κ. Δ. Καρύδη, που συναντήθηκε με αντιπροσωπεία τους. Θα δω όμως ξανά το θέμα και θα σας ενημερώσω.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κύριε Βενιζέλο,

Θέλω να θίξω ένα γενικότερο θέμα πολιτικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Παρακολουθώ-στο μέτρο του δυνατού-τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τελευταίο πυροτέχνημα η... ανανέωση-ανασυγκρότηση-αναδόμηση ή όπως αλλιώς θέλετε, του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε αλήθεια, εκεί στη Χ. Τρικούπη, πως ο κόσμος και πολύ περισσότερο ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, σας βλέπει με άλλο μάτι μετα την τελευταία κίνηση του προέδρου σας; Ότι αισθάνεται πως κάτι άλλαξε μέσα στο κόμμα; Αν ναί πάσχετε, συλλήβδην από στρουθοκαμηλισμό.
Αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα διαφορετικό, ήταν ότι είχε πραγματικά διαφορετικές θέσεις από την δεξιά. Όχι απλώς διαφορές τακτικής ή οικονομιστικων μεγεθών. Η σύγκληση του ΠΑΣΟΚ σε θέσεις της φιλελεύθερης ευρωπαϊκής δεξιάς είναι αυτό που αποθεί τον κόσμο. Με την δεξιά, ξέρουμε τουλάχιστον τι μας περιμένει!!!
Ένα άλλο ζήτημα-περίπου ταμπού-για κάθε σημαίνοντα πολιτικό, είναι το θέμα της Τουρκίας και της Ευρώπης, και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό.
Ολόκληρο Ευρωσύνταγμα απορρίφθηκε εξ αιτίας της Τουρκίας, όλοι οι ευρωπαίο πολίτες (μερικοί εξ αυτών και Τούρκοι δεύτερης ή τρίτης γενιάς) απορρίπτουν την ένωση της Τουρκίας στην Ευρώπη και ουδείς ακούει.
Θά θελα να ξέρω, ποιές εγγυήσεις έχουμε ή πιστεύουμε πως έχουμε, πως θα ησυχάσουμε από την γείτονα, δεδομένης της "τσαμπουκαλίδικης" συμπεριφοράς της σε σχέση με τις υποχρεώσεις της; Ποιός και τι μας εγγυάται ότι η Τουρκία με την είσοδο της στην Ευρώπη, θα γίνει αν όχι "το καλό παιδί", ένα "ευγενικό" παιδί τουλάχιστον;;; Διότι μέχρι σήμερα η Τουρκία δείχνει ότι την ΕΕ την έχει γραμμένη προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά της, και με τρόπο αυθάδικο και ιταμό συμπεριφέρεται σαν να ήταν ξερολούκουμο στα στόματα της Ευρώπης.
Δεν θέλω να πιάσω ζητήματα πολιτιστικής ή ακόμη πιο σημαντικά οικονομικής προσαρμογής της Τουρκίας με την Ευρώπη, γιατί εκεί τα επιχειρήματα είναι ακαταμάχητα εναντίον της.
Αλλά ήμαρτον... τέτοια τουρκολαγνεία???

Νίκος Καλογερόπουλος
Θεσσαλονίκη

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ

Οι εκτακτες μεταθέσεις δεν επιβαρυνουν τον κρατικό προυπολογισμό. Αλλά επισυμαίνω ότι δεν εφαρμόστηκε το π. δ. 211/2005 όσον αφορά τις έκτακτες όπως γίνεται με τους συναδέλφους αστυφυλακες π.χ. για αυτούς έβγαλε φέτος για Θεσσαλονίκη:70 τακτικές και άλλες 100 έκτακτες(πάντα οι έκτακτες είναι περισσότερες γιατί δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό) γιατί δεν έβγαλε και για Ειδικούς φρουρούς που πέριμένουν εδω και 5 χρόνια. Μάλιστα εχουν ζητήσει και οι διοικητές τις Θεσσαλονίκης τέτοιο προσωπικό.Αυτοί οι άνθρωποι ήταν χωρίς δικαίωμα μετάθεσεις εδώ και 5 χρόνια, και σε περίπτωση που ενταχθούν(την ένταξη την επιθυμούμαι όλοι αλλα ...) και εφαρμοστεί ότι και στο Π.δ. των αστυφυλάκων θα διαλυθούν πολλές οικογένειες γιατι θα φτάσουν τα 11 χρόνια χωρίς δικαίωμα αιτηση μετάθεσεις(ούτε ελπίδες δηλαδή θα έχουν)
διαβάστε σχετικά:http://www.sefeaa.gr/last-news/2005/12-2005/12-2005-13-2ΟΡΟΙ%20ΓΙΑ%20ΝΑ%20ΜΗ%20ΚΑΤΕΒΟΥΝ%20ΟΙ%20ΕΦ%20ΣΤΟ%20ΔΡΟΜΟ.htm

Χαιρετώ
Π.Α.Σ.

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΛΥΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΚΑ;

Το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να καταβάλεται στον εργαζόμενο και ο μισθός και οι κρατήσεις και αυτος να αποδιδει αυτές στο ΙΚΑ μόνος του( οπως στο ΤΕΒΕ),μόνο έτσι θα βελτιωθούν τα έσοδα του ΙΚΑ, αλλά χρειάζεται παρεμβάσεις και άλλα κίνητρα για τις επιχειρήσεις απο το κράτος.


Χαιρετώ
Π.Α.Σ.

evenizelos είπε...

Gia Anonymous μέλος Τ.Ο. Πετρούπολης

Ευχαριστώ που με παρακολουθείτε και με τιμάτε. Άρα γνωρίζετε ότι όλες μου οι προτάσεις έχουν ως στόχο να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ τη μεγαλύτερη δυνατή εκλογική εμβέλεια. Να πείθει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών. Έχετε δει κάποια θέση μου που δεν εκφράζει την ιδεολογική ταυτότητα και την κοινωνική ευαισθησία του ΠΑΣΟΚ;

evenizelos είπε...

Για Νίκο Καλογερόπουλο

Δύο σύντομες παρατηρήσεις:
α. Είναι αναμφίβολα θετικό να αξιοποιούνται όλα τα στελέχη και να συσπειρώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα φυσικά απαιτείται ο πολιτικός μας λόγος, προγραμματικός και καθημερινός, να κερδίζει σε αξιοπιστία και πειστικότητα. Το προσπαθούμε.
β. Η λεγόμενη στρατηγική του Ελσίνκι βασίζεται ακριβώς στην υπαγωγή της Τουρκίας στα κριτήρια της Κοπεγχάγης που ουσιαστικά περιγράφουν το λεγόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό και θεσμικό πολιτισμό. Τελικός κριτής είναι οι ίδιοι οι λαοί των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι από μόνο του πολύ σημαντικό γιατί το κρίσιμο πεδίο δεν είναι πλέον διμερές (ελληνοτουρκικό), αλλά κοινοτικό και πολυμερές. Στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση εναπόκειται βέβαια ο χειρισμός της στρατηγικής αυτής.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε κ. Βενιζέλο,

Κατ' αρχήν με τιμά που βρήκατε τον χρόνο να μου απαντήσετε, όμως, θα ήθελα να επιμείνω σε ορισμένα σημεία.
Πρώτον η απαντησή σας όσον αφορα τα στελέχη του Πασοκ είναι ... "διπλωματική" και στην ουσία δεν απαντά στον προβληματισμό μου. Θεωρείτε, πως το πρόβλημα στο Πασοκ είναι πρόβλημα επιλογής προσώπων; Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω πως είναι πρόβλημα θέσεων και κατεύθυνσης.
Όσον αφορα τα της Τουρκίας... Ναι, επισήμως είναι ένα Τουρκο-Ευρωπαϊκό πρόβλημα, είναι όμως ένα πρόβλημα που έχει τρομοκρατήσει την Ελλάδα, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό από την ήδη κατεχόμενη Κύπρο.
Επιμένω πως οι λαοί της Ευρώπης είναι κατα βάση και κυρίως για κοινωνικο-πολιτισμικούς λόγους αντίθετοι με την ένταξη της Τουρκίας. Και ΚΑΜΙΑ κυβέρνηση, πλήν ίσως αυτης της Γαλλία και σε μικρότερο βαθμό της Γερμανία είναι διατεθημένη ν' ακούσει αυτήν την αντίρρηση. Έχω δε την εντύπωση πως άν υπήρχε η τόλμη να γίνει δημοψίφησμα στην Ελλάδα, η διαδικασία ένταξης θα σταματούσε αμέσως.
Αυτό όμως που πραγματικά με εξοργίζει, είναι η προκλητική στάση της Τουρκίας που είναι παντελώς αντίθετη στο πνεύμα της Ευρώπης. Λες και η Ευρώπη παρακαλάει τη Τουρκία να ενταχθεί. Λες και χρωστάει κάτι...
Πότε, εσείς οι πολιτικοί, θα εξηγήσετε στον λαό, τι ακριβώς σημαίνει η ενταξη της Τουρκίας στην ΕΕ; Πότε θα μας πείτε τι επίδραση θα έχει αυτή η ένταξη στο ευρωπαικό κοινοβούλιο και ποιες ισσοροπίες θα διαταραχθούν; σε ποια φάση της ένταξης θα αρθεί το casus beli της Τουρκίας; Τι επιπτώσεις θα έχει στην καθημερινότητά μας η ελεύθερη διακίνηση τόσων εκατομμυρίων τούρκων από την Ανατολία; Ποιό το οικονομικό κόστος που ξα επωμιστεί η Ευρώπη και ειδικά η Ελλάδα (είτε με εισφορες, είτε απο περικοπή κοινοτικών κονδυλίων) που θα διοχετευθούν στην Τουρκία που είναι 40 χρονια πίσω;
Κρίσιμα ερωτήματα τα οποία κανείς μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει με σαφήνια.
Η Τουρκία, όσο έχει τον ρόλο που της έχει δώσει η Αμερική δεν πρόκειται να γίνει ισλαμικό φονταμελιστκό κράτος. Ας μην ανησυχούμε γι αυτό.
Η τρομοκρατημένη άποψη της Ελλάδας ότι θα... "σωθούμε" με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, είναι νομίζω μια άποψη του "σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω", ειδικά με την συμπεριφορά που μέχρι τώρα έχει επιδείξει η Τουρκία.

με εκτίμηση

Νίκος Καλογερόπουλος

evenizelos είπε...

Για Νίκο Καλογερόπουλο

Ας περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί τις προσεχείς ημέρες το ζήτημα των σχέσεων Ε.Ε. / Τουρκίας και κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. της 15ης Δεκεμβρίου. Τα ξαναλέμε.

evenizelos είπε...

Για ΠΑΣ και ειδικούς φρουρούς
Κρατώ τα στοιχεία. Είναι πολύ χρήσιμα.

evenizelos είπε...

Για ΠΑΣ για ασφαλιστικό

Φοβούμαι ότι μπορεί να γίνει το αντίθετο. Ο εργαζόμενος να γίνει συνεργός σε μία εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή, σε όξυνση του φαινομένου της μαύρης εργασίας.

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Καλύτερα να ωφελείτε ο φτωχός παρά ο πλούσιος.Τότε ποιά η διαφορά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ; Μάλλον ίδια πολιτική με διαφορετικά λόγια;

Καλησπέρα από
Π.Α.Σ.

ascites είπε...

Καλησπέρα σας!
θα ήθελα την άποψή σας καθώς και την άποψη του κομματός σας (μια και πουθενά δεν την άκουσα -διαβασα)για το μείζον ζήτημα που απειλεί τα νοσοκομεία του ΕΣΥ απο 01/01/2007 μετά απο συγκεκριμένη απόφαση της ολομέλειας του ελεγκτικου Συνεδρίου το οποίο απεφάσισε να εφαρμόσει το ΠΔ 76/2005 συμφωνα με το οποιο οι ειδικευμενοι του ΕΣΥ δεν επιτρέπεται να εργάζονται περισσοτερο απο 48 ωρες εβδομαδιαια πραγμα που θα εχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία κυριως των Περιφερειακων Νοσοκομείων να εφημερεύουν με ασφάλεια ολο τον μήνα και την συνεπακολουθη κατακρημνιση των ηδη ανυπαρκτων αποδοχων των ιατρών του ΕΣΥ.
Υ.Γ.μην ρωτήσετε τον ανεκδιήγητο κο Λαοποδη της ΟΕΝΓΕ πριν απαντησετε.
Ευχαριστω και καλως ήλθατε στο δικτυο!!

Ανώνυμος είπε...

Προς Βενιζέλο Ευάγγελο : Τα ζητήματα που έχετε αναδείξει και οι θέσεις που υποστηρίζετε ικανοποιούν ένα πάγιο αίτημα πολλών "φίλων" απο το χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και της κοινωνίας πολιτών για μια πραγματική προσπάθεια δημόσιου πολιτικού διαλόγου. Η άρθρωση ενός επιστημονικού πολιτικού λόγου που να είναι κατανοητός στους πολίτες και να παράγει θετικά-προοδευτικά αποτελέσματα για τη ζωή των πολιτών παραμένει μια διαρκής πρόκληση για όλους μας. Καλή αρχή και όπως συνηθίζατε... να εξακολουθείτε να ακούτε τις "αντι-εξουσίες" και να ενσωματώνετε την αμφισβήτηση που παράγει η νεολαία αλλά και αρκετοί πολίτες ,που θεωρούν "σκοτεινά" τα κίνητρα ενασχόλησης με την πολιτική. Επι της ουσίας συμφωνώ σε γενικές γραμμές και με τις απόψεις σας στα 6 ζητήματα που αναδεικνύετε.

Ανώνυμος είπε...

Προς Βενιζέλο Ευάγγελο : Τα ζητήματα που έχετε αναδείξει και οι θέσεις που υποστηρίζετε ικανοποιούν ένα πάγιο αίτημα πολλών "φίλων" απο το χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και της κοινωνίας πολιτών για μια πραγματική προσπάθεια δημόσιου πολιτικού διαλόγου. Η άρθρωση ενός επιστημονικού πολιτικού λόγου που να είναι κατανοητός στους πολίτες και να παράγει θετικά-προοδευτικά αποτελέσματα για τη ζωή των πολιτών παραμένει μια διαρκής πρόκληση για όλους μας. Καλή αρχή και όπως συνηθίζατε... να εξακολουθείτε να ακούτε τις "αντι-εξουσίες" και να ενσωματώνετε την αμφισβήτηση που παράγει η νεολαία αλλά και αρκετοί πολίτες ,που θεωρούν "σκοτεινά" τα κίνητρα ενασχόλησης με την πολιτική. Επι της ουσίας συμφωνώ σε γενικές γραμμές και με τις απόψεις σας στα 6 ζητήματα που αναδεικνύετε.

Δευτέρα, Δεκέμβριος 11, 2006

ΙΟΑΝΝΙS KATMR ikatimer@yahoo.gr

evenizelos είπε...

Για ΠΑΣ
'Εχετε δει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;

evenizelos είπε...

Για ascites

Η ριζική και ιδεώδης λύση θα ήταν η αύξηση των θέσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να καλύπτεται πλήρως η 24ωρη λειτουργία των νοσοκομείων. Κάτι ανάλογο έχει γίνει π.χ. στη Γερμανία. Στο πλαίσιο της σχετικής κοινοτικής οδηγίας η λύση μπορεί να βρεθεί μέσα από τον σοβαρό διάλογο με το ίδιο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα θέματα αυτά τα χειρίζεται τώρα στο ΠΑΣΟΚ η Μ. Δαμανάκη.Θα της μεταφέρω το σχόλιο σας.

evenizelos είπε...

Gia Ioannisk

Ευχαριστώ για τα θετικά σχόλια

ascites είπε...

Ευχαριστώ πολύ έστω και για την μη απάντηση.
Ειλικρινά χαίρομαι που ανταποκρίνεστε σε κάθε σχολιο.
Καλά ταξιδια στον κυβερνοχώρο!!
Θα τα ξαναπουμε

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΛΕΒΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ...ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ;

Όταν πληρώνεις 2,70 ευρω για διόδια της Αττικη οδού και 10 ευρω διόδια για να πάς από Αθήνα Θεσσαλονίκη αλήθεια πως αισθάνεσαι; μάλλον οτι σε κλέβει η ιδια η χώρα σου, και το θέμα είναι οτι δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα,πληρώνεις και 19% ΦΠΑ στα προϊοντα που αγοράζεις ,τέλη κυκλοφορίας το κινείς δεν το κινείς ,ΕΡΤ βλέπεις δεν βλέπεις,δημόσιο παρκινγκ θες δεν θες,φόρο και τέλη και στο τηλέφωνο ακούς δεν ακούς κτλπ...και έτσι απλά η αγοραστική σου δύναμη μειώνεται κατα 50%τουλάχιστον και όλα αυτα τα χρήματα πηγαίνουν στο δημόσιο γιαυτο έχουμε τόσους δημόσιους υπαλλήλους σε αυτή τη χώρα για να μην μιλάνε.

Καλημέρα
Απο Π.Α.Σ.
γιατι οι αλήθειες πάντα πονάνε...

evenizelos είπε...

Για Π.Α.Σ.
Η γενική παρατήρηση ότι η συμπεριφορά του κράτους συχνά ενθαρρύνει την παρανομία και την παραοικονομία, με βρίσκει σύμφωνο.

Ανώνυμος είπε...

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Γιατί όταν θέλουμε να πάμε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα πληρώνουμε διόδια 10 ευρω ενω στην επιστροφή μόνο 8 ας αυξυσουν και την επιστροφή να σκεφτόμαστε να γυρίσουμε πίσω...στο νταχαου...

Θερμές ευχές
Χρόνια Πολλά
Π.Α.Σ.

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤ;

Ποιός διοικητής κεντρικού Αστυνομικού τμήματος της Αθήνας, σύντροφος υποτίθεται δεν εφαρμόζει το ωράριο στο προσωπικό του, μένουν 20 ημέρες χωρίς ημέρα ανάπαυσης.Ο θείος του είχε διετελέσει αρχηγός πρίν 20 χρόνια. Γιατί δεν ελέγχεται από την αντιπολίτευση;

Να τον χαιρόμαστε
Π.Α.Σ.

evenizelos είπε...

Για ΠΑΣ

Το διαβιβάζω στον Αλ. Παπαδόπουλο που έχει την σχετική ευθύνη. Μήπως πρέπει να έχω κάποια συμπληρωματική πληροφορία;

Ανώνυμος είπε...

Διοικητής ΑΤ...

'Εχει ίδιο επώνυμο με τον διετελέσα αρχηγό του 1986.(ανηψιος-έπαιρνε μέρος στην επεξεργασία των περίφημων λιστών)
Έιναι γεγονός ότι στα κεντρικά τμήματα υπηρετούν διοικητές πάντα μη προσκείμενη στην κυβερνηση, όπως και τώρα, αλλά αυτός είναι ο χειρότερος που πέρασε από το συγκεκριμένο, στα 7 χρόνια υπηρεσίας μου έχω αλλάξει 8 διοικητές νομίζω κάτι ξέρω.Υπάρχουν αυτή την στιγμή άτομα που έχουν να πάρουν ρεπό εδώ και 1 μήνα, δεν τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη.Παρανομή σε βάρος του προσωπικού λες και το δημόσιο είναι τζιφλίκι του, το αποτέλεσμα.. πολλοί συνάδελφοι να έχουν ως μοναδικό όπλο την ιατρική γνωμάτευση.
Και μια συμβουλή για να φτιάξει η δημόσια διοίκηση πρέπει τα ανώτερα στελέχη που επιλέγονται να έχουν περάσει από όλες αλλά και την τελευταία βαθμίδα της πυραμίδας για να μπορούν να καταλάβουν τι χρειάζεται για την βελτίωση της και όχι επειδή γνωρίζουν έναν υπουργό.

Καλό κουράγιο
Από Π.Α.Σ.

Ανώνυμος είπε...

vaggeli eimai apo oikogeneia paliwn pasokw epi andrea papandreou..exete mazepsei mesa sto pasok gia vouleftes vlepe prwtopapas kai stis topikes ta xeirotera atoma..pou exoun kanei pera tous agnous pasoktzides..to pasok einai kolimeno sto30 tois ekato kai ekei tha meinei kai stis epomenes ekloges..se topiko epipedo stin athina xasate dimous apo ta lamogia pou eixame epi seira etwn vlepe xalandri..sou xtipaw to kampanaki..pare ton pagalo kai paragwniste ta lamogia giati se ligo den tha yparxei kan pasok..to kovw kana20 tois ekato...elpizw me afto to gramma proxeira grammeno na se tarakounisw ligo...perimenw apanthsh...

Ανώνυμος είπε...

ΧΤΥΠΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ...KAI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ηρθε στην επικαιρότητα αυτα που αναφέρω στις 9/01/2007 ... και έχεις ένα προσωπικό κουρασμένο σωματικα και ταλαιπωρημένο ψυχικά αφου δεν έχει προσωπική ζωη γιατι δεν ξερει πότε θα πάρει ημέρα αναπαυσης ... το πρόβλημα της ΕΛ.ΑΣ. είναι η έλειψη προσωπικού καθώς και η κακή διαχέιριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Από Π.Α.Σ.

evenizelos είπε...

Για ΠΑΣ

Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει αναδειχθεί από όλα τα ΜΜΕ

evenizelos είπε...

Gia Italiano 7777

Το ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως η κοινωνική του βάση και όχι τα στελέχη του. Η κοινωνία είναι αυστηρή και ξέρει να κάνει αξιολογήσεις και διαχωρισμούς.

Ανώνυμος είπε...

Ένα κόμμα δεν μπορεί να στηρίζετε στην κοινωνική του βάση όταν τα στελέχη του είναι αποσαθρωμένα.Είναι αδιανόητο αυτό που λέτε και απορώ που το εκφραζετε ετσι!
Συμφωνώ με τον Ιταλιάνο.Ειδικά τα στελέχη της επαρχίας είναι βουτηγμένα μέσα στην βρωμιά.Πάρτε έναν έναν τους βουλευτές σας όταν ήσαστε στην κυβέρνηση και ψάξτε να δείτε πόσα προγράμματα της Ευρωπαικής κοινότητας έχουν πάρει αυτοί προσωπικά(εννοείτε σε άλλα ονόματα)όταν κάνετε αυτό και μόνον τότε ελάτε να ζητήσετε την ψήφο μας.

evenizelos είπε...

Για μαραμένα σύκα

ειλικρινά δεν καταλαβαίνω σε ποιούς αναφέρεσθε και δεν είναι σωστές οι τγενικεύσεις και οι ισοπεδωτικές αναφορές

Ανώνυμος είπε...

Ερώτηση μομφής προς το ΠΑΣΟΚ

Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ όταν έρθει ξανά στην εξουσία στα θέματα της οικονομίας & διοίκησης του κράτους;

Το κράτος σε συνεργασία με τις πολυεθνικές εταιρείες και τους περισσότερους υπουργούς και βουλευτές κλέβει καθημερινά τον Έλληνα πολίτη με διάφορους τρόπους απο τους λογαριασμούς τις ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,κινητής τηλεφωνίας,από τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,ΚΤΕΟ,κλήσης στάθμευσης,απο το πετρελαιο και την βενζίνη που όταν μειώνεται η τιμή του στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εδω παραμένει σταθερή,από τα διόδια, στις συναλλαγες μας στις τράπεζες,σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι ακριβότερα στην χώρα μας συγκριτικά με όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,όταν και η εφορία σε κλέβει εμείς ως Έλληνες πως πρέπει να αντιδράσουμε όταν το 70% του μισθόυ μας το παιρνει πίσω το κράτος με διάφορες πατέντες.Το ΠΑΣΟΚ τι λέει γιαυτα;
Ουσιαστικά τι μας προσφέρει το κράτος μήπως Υγεια; μήπως Παιδεία;
Τιποτα!!!

Υ.Γ.Σκέφτομαι μήπως είμαι κοροϊοδο που δεν κλέβω και εγώ το κράτος.

Καλό κουράγιο σύντροφε Βαγγέλη.
Από Π.Α.Σ.

evenizelos είπε...

Για ΠΑΣ

Ελπίζω να δώσουμε απάντηση με τα προγράμματα μας. Τις προσωπικές μου απόψεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μου και σε ορισμένες συνδέσεις που γίνονται από εκεί.

Ανώνυμος είπε...

Προβλήματα καθημερινότητας

Σχόλιο: Χθές το απόγευμα πρόσεξα διοικητή τροχαίας να είναι σε διαστάυρωση και να κάνει ρύθμιση της κυκλοφορίας γιατι θα περνούσε ο πρωθυπουργός.
Αυτά που γινόταν και με μας στην εξουσία.
Πως ένας πρωθυπουργός χώρας μπορεί να αντιληφθεί τα προβλήματα της καθημερινότητας όταν καταναλώνονται καθημερινά γιαυτον εκατοντάδες άτομα;

Υ.Γ.Το κρύο που έφαγε ο διοιηκητής... πραγματικα τον λυπήθηκα, τι να γίνει ας πρόσεχε ...έρχονται και κρίσης.

Από:Π.Α.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου υπουργέ μου,

Είμαι ένας υπάλληλος Δ.Ε.Τ.Ε του Δήμου Αχαρνών, αυτή την στιγμή βρίσκομαι σε απόγνωση διότι έχουμε να πληρωθούμε εδώ και 7 μήνες διότι έχει γίνει κατάχρηση στο Δήμο απο την προηγούμενη δημοτική αρχή.Αυτή την στιγμή έχει αναλάβει δήμαρχος ένας σύντροφος και δεν θέλω να εκτεθεί.
Θα ήθελα όπως θέσετε το θέμα στο κοινοβούλιο.

Σας ευχαριστώ.
Σούλης φίλος Π.Α.Σ.

evenizelos είπε...

Σούλη
θα διερευνήσω το ζήτημα και θα τα ξαναπούμε

evenizelos είπε...

ΠΑΣ

Εύστοχη παρατήρηση και -ελπίζω- χρήσιμη για εμάς στο μέλλον

Ανώνυμος είπε...

Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στον Ιανό στην εκδήλωση με θέμα: « ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΚΡΟΝΙΟΝ ».... Το αρχαιότερο κινηματοθέατρο της Βορείου Ελλάδος το « ΚΡΟΝΙΟΝ », δεμένο με ιστορικές μνήμες στην πόλη των Σερρών, που απείλείται.

Χαιρετώ Π.Α.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε υπουργέ...

Βρίσκω πολύ θετική την ανάρτηση του
blog ενός πολιτικού και ελπίζω να
ακολουθήσουν όλοι το παράδειγμά σας.
Ενας πολίτης αυτής της χώρας είμαι
και εγώ και έχω τις απορείες μου!

Τί ρόλο παίζει η παιδεία σε αυτή τη
χώρα?
Ενδιαφέρεται κανείς για το τι συμβαίνει στα ΤΕΙ?
Προχθές έμαθα απο την κοπέλα μου
κάποια ανήκουστα πράγματα και
ερεύνησα ο ίδιος το θεμα.
Το στομάχι μου ακόμα πονάει και
το κεφάλι μου ακόμα είναι ζαλισμένο
με αυτά που άκουσε και είδε!
Κάντε καμιά βόλτα απο τα ΤΕΙ για
να διαπιστώσετε και ο ίδιος το πως
μερικοί "καθηγητές"-τραμπούκοι
συμπεριφέρονται και ποια συμφέροντα
εξυπηρετούν!
Μπήκα παράνομα σε μάθημα λογιστικής
στα ΤΕΙ (ετσι και αλλιώς κανείς δεν
ενδιαφέρθηκε να μάθει ποιος είμαι) κατόπιν συζήτησης που είχα με την κοπέλα μου, γιατι θεώρησα υπερβολικά τα λεγόμενά της.
ΠΑΡΑΝΟΙΑ!
Είναι δυνατόν καθηγητής να πετάει τεστ στο καλάθι των αχρήστων και να δηλώνει ευθαρσώς οτι είναι δογματισμένος πολιτικά και οτι οποιος δεν ακολουθήσει τις πεποιθήσεις του θα κόβεται?
Κάποια παιδιά απο το μάθημα του
συμφώνησαν να αντιγραψουν τα ίδια ακριβώς στο διαγώνισμα τους μεταξύ τους και η κοπέλα μου.
Το αποτέλεσμα?
Εξι διαφορετικές βαθμολογίες 3/6 παιδια κόπηκαν εχωντας γράψει τα ίδια.
Θα επανέλθω κατονομάζωντας όσουν μπορώ.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ?

ShareThis