Πέμπτη, Ιουνίου 28, 2007

Η απάντηση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Αμαλία

Από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έλαβα την ακόλουθη απάντηση όσον αφορά το θέμα της Αμαλίας:
"Απαντώντας στις ανωτέρω σχετικές Ερώτηση και Αναφορά, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, αναφορικά με το θέμα της υγείας της πρώην ασφαλισμένης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμαλίας Καλυβινού, όπως προκύπτει από το ιστολόγιο (blog) της ίδιας στο διαδίκτυο και ειδικότερα για το θέμα της αρμοδιότητάς μας, που σχετίζεται με τη λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων εξωτερικού υψηλού κόστους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της έγκρισης των απαιτουμένων φαρμάκων κατά τη διάρκεια της θεραπείας της προαναφερομένης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την ως άνω Ειδική Επιτροπή, προκειμένου να γνωματεύσει για την έγκριση θεραπειών υψηλού κόστους, αναλύονται κατά περίπτωση ως κατωτέρω:
1. Θεραπείες με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή, γνωματεύει όσον αφορά στην αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αφού προηγουμένως διαπιστώσει την αποτυχία προγενέστερης θεραπείας με κλασικά φάρμακα, ερευνήσει τη διεθνή βιβλιογραφία για άδειες κυκλοφορίας στο εξωτερικό, εγκεκριμένες ενδείξεις, κόστος κλπ. και ελέγξει την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται.
Σημειώνεται ότι, βασική προϋπόθεση για την έγκριση φαρμάκων εξωτερικού, αποτελεί η θετική απαντητική βεβαίωση του ΕΟΦ, που επιτρέπει την διακίνηση του υπό εξέταση φαρμάκου για τον συγκεκριμένο ασθενή, ο οποίος αιτείται την χορήγηση αυτού.

2. Θεραπείες για εγκεκριμένη ένδειξη
Η Επιτροπή γνωματεύει θετικά εφόσον συστήνονται για εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
Η έγκριση ανανεώνεται-όταν ζητηθεί-εφόσον ο ασθενής ανταποκριθεί στην αγωγή, γεγονός που πιστοποιείται από σχετική εξέταση ή ειδική ιατρική γνωμάτευση.

3. Θεραπείες για μη εγκεκριμένη ένδειξη
Θεραπείες, για μη εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις που παραπέμπονται στην Επιτροπή, λαμβάνουν θετική γνωμοδότηση, εφόσον έχουν ένδειξη σε άλλες χώρες και/ή υπάρχει εκτενής και έγκυρη βιβλιογραφία, η οποία να δικαιολογεί την χορήγηση της εν λόγω θεραπείας στην συγκεκριμένη πάθηση.
Εφόσον ο ασθενής ανταποκρίνεται στην θεραπεία, γεγονός που αποδεικνύεται με ειδικές εξετάσεις ανάλογα με την πάθηση, η έγκριση ανανεώνεται.
Η ανεύρεση των βιβλιογραφικών δεδομένων, καθώς και άλλων στοιχείων περί εγκεκριμένων ενδείξεων σε άλλες χώρες, είναι δυνατή σε διάφορες σελίδες-βάσεις δεδομένων στο ΙΝΤΕRΝΕΤ, όπως, π.χ., στο Medline ή στις σελίδες των Οργανισμών Φαρμάκων Ευρώπης (EMEA) και Αμερικής (FDA).
Σε κάθε περίπτωση που η χορήγηση ενός φαρμάκου απορρίπτεται διότι δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται με την πλήρη αιτιολόγηση της απόρριψης.
Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή Αθήνας συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Ειδικά για την περίπτωση της ασφαλισμένης Αμαλίας Καλυβινού, σύμφωνα με όσα μας πληροφόρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από τις 25/1/2005 έως και 8/2/2005 εξετάστηκαν από την Ειδική Επιτροπή αιτήσεις της ασφαλισμένης για την χορήγηση των φαρμάκων TAXOTERE 80mg και GEMZAR 1 gr, η χορήγηση των οποίων και εγκρίθηκε.
Αναφορικά με τις αιτήσεις της ασφαλισμένης για το φάρμακο YONDELIS, οι γνωμοδοτήσεις της Ειδικής Επιτροπής είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:
· Συνεδρίαση 41η /7-11-06: Η έγκριση δεν ήταν δυνατή, με βάση την από 25-10-06 απαντητική βεβαίωση του ΕΟΦ (επισυνάπτεται φωτ/φο), σύμφωνα με την οποία «Το ιδιοσκεύασμα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Κλινικών Ερευνών για παρηγορητική θεραπεία» .
Στις 22/11/06 προσκομίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω fax , επιστολή του ΕΟΦ (επισυνάπτεται), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση του φαρμάκου για την εν λόγω ασφαλισμένη, στο πλαίσιο παρηγορητικής θεραπείας.
· Συνεδρίαση 43η /23-11-06 «Εγκρίνονται 9 vial για 3 μήνες».
· Συνεδρίαση 11η/13-3-07 «Εκκρεμότητα. Να προσκομιστεί συγκριτικός απεικονιστικός έλεγχος, που να επιβεβαιώνει την ανταπόκριση στην θεραπεία».
· Συνεδρίαση 12η/23-3-07 «Εγκρίνονται 9 vial για 3 μήνες. Για επαναχορήγηση να προσκομιστούν πορίσματα ακτινογραφίας και αξονικής θώρακα και σύγκριση με τις προηγούμενες εξετάσεις».
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση αναγκαιότητας επείγουσας χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους, η γραμματεία της Επιτροπής ακολουθεί την διαδικασία προέγκρισης, αυθημερόν, από τον ειδικό ιατρό της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκ των υστέρων, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Αμαλίας Καλυβινού.
Η επώνυμη αναφορά της ασφαλισμένης σε δύο υπαλλήλους της Επιτροπής θεωρείται άδικη διότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν απλώς ως αρμοδιότητα την ενημέρωση των ασφαλισμένων για το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής.
Πάντως, το Υπουργείο, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει ως στόχο την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σκοπό την πρόληψη, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της υγείας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος και, κατ’επέκταση, την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω στόχου και αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και νέες προτάσεις και διαδικασίες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων".

ό το

33 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

kane oti mporeis.....min to afhseis ki auto etsi..

efapax είπε...

min to afhseis etsi ....piese...

Ανώνυμος είπε...

"IKA- H ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
Έχω καρκίνο
Έχω πάρει ο,τι χημειοθεραπεία υπάρχει και δεν υπάρχει, χωρίς αποτέλεσμα
Η κατάστασή μου επιδεινωνόταν συνεχώς: στο θώρακά μου μέσα, κάπου ανάμεσα στους δεκάδες όγκους, διακρινόταν λίγος πνεύμονας, τον οποίο και χρησιμοποιούσα για να αναπνέω υποτυπωδώς και μια καρδιά που, παραδόξως, εξακολουθούσε να χτυπάΚάπου στα τέλη του 2006, οι γιατροί μου στο Ερρίκος Ντυνάν, βρήκαν ένα φάρμακο που κυκλοφορεί προς το παρόν μόνο στο εξωτερικό και που ενδεχομένως θα μού έδινε κάποιες ελπίδες
Μετά κόπων και βασάνων, μετά δύο και πλέον (δυνητικά θανατηφόρους) μήνες γραφειοκρατίας, δικαιολογητικά για τον ΕΟΦ και το ΙΚΑ, πήρα την πολυπόθητη έγκριση για τις τρεις πρώτες δόσεις του φαρμάκου, αφού….
………….αφού φυσικά πρώτα ο γιατρός μου κ. Κλούβας αναγκάστηκε να ξεχάσει τη δουλειά του για ώρες ολόκληρες και να κάνει το γραφιά , προκειμένου να φτιάξει τον τόμο δικαιολογητικών που «χρειάζονταν» οι απανταχού καρεκλοκένταυροι για να δικαιολογήσουν το μισθό τους….
……….αφού φυσικά η Κοινωνική Υπηρεσία του Ερρίκος Ντυνάν , οι κυρίες Χατζάκη και Τζώρτζου έπρεπε να υπενθυμίζουν στους δημόσιους τεμπέληδες ότι η κατάστασή μου δε χωρούσε καθυστερήσεις
………..αφού φυσικά οι συγγενείς μου έτρεχαν από υπηρεσία σε υπηρεσία για να προσκομίζουν συνεχώς νέα «διορθωτικά» ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά – έπρεπε για παράδειγμα, να γραφτεί και στην τρίτη σειρά ενός εγγράφου τους ότι έχω σάρκωμα, αλλά και στην έκτη!!! Δε μπορούσαν αλλιώς να το συμπεράνουν κι έπρεπε οι συγγενείς μου να τρέχουν στο γιατρό μου να τον ξανακάνουν γραφιά της ηλιθιότητας
Κάποτε πήρα το φάρμακο και…..ω! του θαύματος, η κατάστασή μου άρχισε να αντιστρέφεται
Οι πόνοι ελαττώθηκαν σημαντικά, η αναπνοή μου έγινε ευκολότερη, οι αντοχές μου αυξήθηκαν…
Οι εξετάσεις έδειχναν για πρώτη φορά, μείωση του μεγέθους των όγκων!
Και με τους γιατρούς μου, αφού είδαμε ότι αυτό το φάρμακο μού έδινε ζωή, είχαμε την τρελλή ιδέα να…..εξακολουθήσω να το παίρνω!
Και πάλι έπρεπε να πάρω έγκριση από τον ΕΟΦ – παραδόξως, αυτό δεν ήταν χρονοβόρο
Και πάλι όμως έπρεπε να πάρω νέα έγκριση από το ΙΚΑ
Ζητούν αποδειξεις ότι το συγκεκριμένο φάρμακο όντως βελτίωσε την κατάστασή μου- και αυτό είναι πολύ λογικό να το απαιτούν….
Ξέρουν όμως να διακρίνουν τις αποδείξεις αυτές;
Ποιος κάνει τον έλεγχο και με ποιες γνώσεις;

*Πήγα 6 ακτινογραφίες που συγκριτικά μεταξύ τους δείχνουν τη βελτίωση της κατάστασής μου-
μια Τρίτη που συνεδρίασε η Επιτροπή Εγκρισης Φαρμάκων Εξωτερικού του ΙΚΑ, δεν «πέρασε» το φάρμακο , επειδή χρειάζονταν, λέει, αξονική τομογραφία (?!!??) [ο χρόνος στον καρκίνο δεν είναι αστείο…]
* Στέλνω αξονική τομογραφία, η οποία όμως δεν ήταν πρόσφορη για σύγκριση με τις ακτινογραφίες, αφού είχε γίνει με τη σειρά της σε σύγκριση με πολύ πολύ παλιότερη αξονική, όταν η κατάστασή μου ήταν εντελώς διαφορετική
* Η αξονική τομογραφία δεν τους ήταν αρκετή, επειδή ήθελαν το πόρισμα, από το ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, αφού προφανώς δεν ξέρουν να διαβάζουν τα φιλμ και χρειάζονται κάποιον , ίσως και απόφοιτο ΤΕΙ, βοηθό ακτινολόγου, να τους «αποκαλύψει» γραπτώς τι δείχνει η εξέταση…. (τέτοια σαΐνια θα κρίνουν για το πώς θα παλέψω για τη ζωή μου, λοιπόν…)
Διευκρίνισε η παιδίατρος της επιτροπής ότι «δεν έχουμε το γιατρό στο τσεπάκι μας, θα τον πάρουμε τηλέφωνο και θα του διαβάσουμε το πόρισμα» !!!! )
*Έπειτα ζήτησαν ακτινογραφία για να κάνουν σύγκριση με τη μία , όπως είπαν, ακτινογραφία που τους είχα στείλει προηγούμενη ημέρα, ενώ εγώ τους είχα στείλει έξι ακτινογραφίες, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση
* Έθεσα και πάλι τον (ήρωα!) γιατρό μου σε ρόλο γραφιά ζητώντας του τις υπόλοιπες ακτινογραφίες, και,φυσικά θιγμένος, μού απάντησε ότι δεν είναι ηλίθιος να έχει στείλει μόνο μία ακτινογραφία (με τι θα γινόταν η σύγκριση; )
*Πήραμε και εγώ και ο γιατρός μου τηλέφωνο στην Επιτροπή να τους πούμε να ξαναψάξουν γιατί ανεξάρτητα με το ότι σε μένα επέμεναν ότι είχαν λάβει μία μόνο ακτινογραφία, εμείς ήμασταν σίγουροι φυσικά ότι είχαμε παραδώσει έξι! Τότε καταλάβαμε, έντρομοι από την ηλιθιότητά τους, ότι με τον όρο «ακτινογραφία», οι γιατροί της Επιτροπής του ΙΚΑ, εννοούσαν «πόρισμα ακτινογραφίας»!!!!!. Δηλαδή, όχι μόνο δεν ξέρουν να «διαβάζουν» τα φιλμ μιας αξονικής, αλλά ούτε καν μια απλή ακτινογραφία! Και αυτοί κρίνουν το τι φάρμακο θα πάρω εγώ στον αγώνα μου για τη ζωή μου

*Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφω, ο γιατρός μου, ένας υπέροχος επιστήμονας και ανθρωπος, αντί να ασχολείται με τους ασθενείς του και τη δουλειά του γενικά, κάθεται και γράφει στις κυρίες Παπασάικα και Μάνου την αλφάβητο της ιατρικής, ώστε να μπορούν ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ για τη ζωή τη δική μου και τόσων άλλων ασθενών…..
Πάντως είμαι αισιόδοξη, ότι τελικά θα εγκρίνουν και πάλι το φάρμακο: μια από αυτές τις κυρίες μού είπε «την πρώτη φορά (σσ: το Δεκέμβριο που έγινε η έγκριση των πρώτων τριών δόσεων) είπαμε ¨νέος άνθρωπος είναι, ας το εγκρίνουμ娻 ………………….
ΑΡΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Αν ήμουν το παιδί σου κυρία Παπασάικα;
Αν είχες εσύ τους εβδομήντα-ογδόντα όγκους που έχω εγώ στους πνεύμονες κυρία Μάνου;

Θα ξέρατε τότε να διαβάζετε φιλμς από ακτινογραφίες και αξονικές;
Θα απορρίπτατε την αίτηση σας σε κάποια τριτιάτικη συνεδρίασή σας;
Θα παίζατε με το χρόνο σας;
Θα είχατε «το γιατρό στο τσεπάκι σας τότε»;"


Για όλα αυτά τι έχει να πέι ο κ. υπουργός, κ.υπουργε;;; Θα δικαστούν οι κκ. Παπασάικου και Μάνου για παράβαση καθήκοντος και φόνο εξ αμελίας με πράξεις και παραλήψεις τους;;;

ΗarryTsopanos είπε...

Αν κανει καποιος τον κοπο να παει στο ΙΚΑ για πολυ απλουστερο λογο απο το να προσπαθει να βρει ακρη μεσα απο επιτροπες και επιτροπουχους γιατρους,τοτε θα καταλαβει γιατι η υγεια εχει φτασει σε τετοιο χαλι.
Ο κυριος που κανει ο και η με τα χερια του(υπ. υγειας)δικαιολογιες ψαχνει.Αδικως.

learning is earning είπε...

Αριστουργηματική γραφή και νόημα. Ο Κάφκα μοιάζει συγγραφέας παιδικών ιστοριών μπροστά σε αυτό το έπος! Δεν τους λέτε να γράψουν το sequel του "Πύργου" να αυξηθούν και τα δημόσια έσοδα;

Υ.Γ. Θέλω να δω και στο Χριστοδουλο την ίδια διαδικασία (που είναι και σε απευθείας επικοινωνία με τον Παντοκράτορα)

Ανώνυμος είπε...

Είναι και υπουργός και τα υπογράφει αυτά; Εγκρίθηκε ως παρηγορητική θεραπεία το φάρμακο, η επανέγκριση γιατί απαιτούσε απεικονιστικές μεθόδους που θα έδειχναν βελτίωση της υγείας; Αν αφορούσαν την έρευνα για τα αποτελέσματα του σκεύάσματος, όλα μαζί κάθε 3 μήνες. Όχι όμως για επανέγκριση γιατί μπαίνουμε και σε θέματα δεοντολογίας, πέρα από αυτά της γραφειοκρατίας. Και σε επίπεδο έρευνας να είναι το σκεύασμα ο ασθενής δεν είναι πειραματόζωο. Ο στόχος, όπως επισημαίνεται από τον υπουργό απασχόλησης ή με θεωρεί ηλίθια γιατί είναι αυτονόητος, ή του είναι δυσνόητος και τον έγραψε για να τον κατανοήσει ο ίδιος. Το κάθε υπουργείο μας δείχνει εφαρμοσμένα ποιοιείναι οι στόχοι του.

Ανώνυμος είπε...

Με αφορμή την υπόθεση της Αμαλίας και την ευαισθησία που επιδείξατε, σας προτρέπω να επισκεφθείτε το www.grpalliative.org. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε την υπογραφή σας σε αυτές πολλών γνωστών και μη πολιτών, αλλά κυρίως να ασχοληθείτε περισσότερο με το επιστημονικό πεδίο της Παρηγορητικής Φροντίδας που στην Ελλάδα πάσχει και λειτουργεί στα κέντρα πόνου και παρηγορητικής φροντίδας των δημοσίων νοσοκομείων με την εθελοντική εργασία γιατρών και νοσηλευτών. Σας θυμίζω ότι η Αμαλία για πρώτη φορά θεωρήθηκε αδιάγνωστη ασθενής κι όχι "τρελή" που νόμιζε ότι πονούσε, από την κ. Αθηνά Βαδαλούκα, Επικ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και μη Ασθενών).

Eneekay είπε...

κ.Βενιζέλε,

Δεν νομίζετε ότι πολύ αργά ασχοληθήκατε με το θέμα; Είναι νεκρή και πέθανε ταλαιπωρημένη από την αδιαφορία των γιατρών και κατ' επέκταση των πολιτικών αρχών, αρχών στις οποίες ο ίδιος συμμετέχετε, το οποίο φυσικά και δεν σας τιμά(ελπίζω ακόμη και εσείς ο ίδιος να νοιώθετε κάποια προσωπική ευθύνη!).

Φοβάμαι ότι το ξαφνικό ενδιαφέρον για την Αμαλία από άτομα του πολιτικού χώρου είναι καθαρά η εκμετάλλευσή της για πολιτικά κέρδη. Και δεν νομίζω ότι της αξίζει κάτι τέτοιο. Αν πραγματικά θέλετε να κάνετε κάτι πιέστε την βουλή να πάρει κάποιες θέσεις, όχι για την περίπτωση της Αμαλίας συγκεκριμένα, αλλά για την καρκινοπαθούσα ιατρική περίθαλψη στην χώρα μας. Για αυτή την κατάσταση που άφησε ως έχει το κόμμα σας όταν ήταν στην εξουσία και που διαιωνίζει η τωρινή κυβέρνηση. Γιατί ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ μέσα στην Βουλή(αλλά και ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ που σας εκλέξαμε) θεωρώ υπεύθυνους για τον θάνατό της και τόσους ακόμα άδικου θανάτους.

Τελικά, μόνο αν υπάρξει ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και όχι απλά επίρηψη ευθυνών, πιστεύω ότι κάποιος θα σας θεωρήσει καλοπροαίρετο και όχι ως κάποιον που κερδοσκοπεί εις βάρος μιας λυπηρής κατάστασης.

dimitris είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση σχετικά με την απάντηση του υπουργείου για το θέμα της Αμαλίας.
Όσον αφορά τους δύο υπαλλήλους που απέρριψαν τη χορήγηση του φαρμάκου, δεν συμφωνώ πως τους αδίκησε η Αμαλία με την αναφορά της. Ο κάθε δημόσιος υπάλληλος σε μια τόσο υπεύθυνη θέση οφείλει να έχει συναίσθηση των συνεπειών των αποφάσεών του. Το να καταστρέφεις τις τελευταίες ελπίδες ενός βαριά άρρωστου ανθρώπου δείχνει σημαντικό έλλειμμα ανθρωπιάς.

Arkin είπε...

Δεν νομίζω ότι αυτό το κείμενο αναιρεί τα όσα έγραψε η Αμαλία. Περιέχει μια σειρά από διατάξεις που καθορίζουν τα κριτήρια, και αποφάσεις που ήδη ξέραμε. Δεν λέει τίποτα όμως για την ταλαιπωρία στην οποία υπεβλήθησαν η Αμαλία, οι συγγενείς της και ο γιατρός της για να πετύχουν την πολυπόθητη έγκριση (και για την ανικανότητα της επιτροπής να αξιολογήσει τις εξετάσεις της Αμαλίας).

VERONIQUE είπε...

Απίστευτη απάντηση καθαρά γραφειοκρατική για ένα θέμα που μόνο με ανθρωπιά μπορεί να ιδωθεί.

Ανώνυμος είπε...

Ο τρόπος αντιμετώπισης της Αμαλίας και γενικότερα της ταλαιπωρείας των ασθενών στα νοσοκομεία, μπορεί να "δικαιολογηθεί" με τέτοιου είδους απαντήσεις (όπως του Υπουργού Υγείας)αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το αν, δηλαδή, νομότυπα αντιμετωπίζονται οι ασθενείς. Το θέμα της δωροδοκίας ("φακελάκι"), πώς αντιμετωπίζεται? Το θέμα της αναμονής πάρα πολλών ημερών (ακόμα και μηνών) (!?)για μια εξέταση πώς αντιμετωπίζεται? Η απουσία κάθε ψυχολογικής συμπαράστασης πώς αντιμετωπίζεται?
Η έλλειψη (συχνότατα) της απαραίτητης καθαριότητας πώς αντιμετωπίζεται? Η προμήθεια ακαταλλήλου υλικού (στο όνομα της..
.. διαφάνειας)πώς αντιμετωπίζεται? Η υπερφόρτωση-υπερκόπωση των γιατρών (σε πολλά νοσοκομεία) λόγω των πολλών εφημεριών πώς αντιμετωπίζεται? --- Όλα αυτά τα προβλήματα (και πλήθος άλλων), τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά όσοι νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία... αναμένουν λύσεις... Και η λύση τους δεν είναι να μας αναφερθούν οι σχετικοί διάφοροι νόμοι ώστε να πεισθούμε ότι όλα καλώς έγιναν...

ΗarryTsopanos είπε...

Κωσταντοπουλειο Νοσοκομειο(Αγ Ολγα)
Ψυχιατρικο τμημα.
Εκανα εισαγωγη στην μητερα μου την 14-05-07 με συμπτωματα ψυχωτικα και εμμονες,Μετα δυο ημερες και αγωγη που της χορηγηθηκε χωρις εξετασεις αρχισε και εχανε ολη την επαφη της με την πραγματικοτητα,δεν γνωριζε κανεναν απο τους δικους της δεν περπαταγε δεν ετρωγε.Την ιδια περιοδο αρχισαν να την μεταφερουν στο κεντρικο κτηριο για εγγεφαλογραφηματα και αξονικες με ιδιωτικα αυτοκινητα μιας και ασθενοφορο δεν ηταν διαθεσιμο,με ορους και καθετηρες ολοι μαζι μεσα στο αυτοκινητο.Νοσηλευτριες δεν υπηρχαν και κυνηγουσαμε τους γιατρους να τους ενημερωσουμε για την κατασταση της.
Επι 17 ημερες συνεχιστηκε το κυνηγητο των γιατρων και η απουσια νοσηλευτων,μεχρι και βαρια ασθενεις τους εφευγαν και τους κυνηγουσαν στα στενα της Ν Ιωνιας.Εμεις να την ταισουμε να την σηκωσουμε να την πλυνουμε αφηστε που την εδεναν στο κρεβατι ελλειψει νοσηλευτων.Μετα την αναφορα μου στο υπουργειο υγειας μας εδιωξαν αρον-αρον παλι χωρις ασθενοφορο και παρ'ολο που δεν περπατουσε και εγραψαν βελτιωση στο εξητηριο.Τα δε φαρμακα που μας εγραψαν το μεν ενα ειχε αντενδειχη προς το αλλο,το τριτο καταργουσε την δραση του πρωτου κι αυτα παο την νευρολογο που επισκευθηκα και με ενημερωσε δεν επρεπε να εχουν γραφτει.
Τωρα για αποθεραπεια τιποτα μας εδιωξαν και υσηχασαν.Απο το γραφειο του υπουργου ακομη περιμενω απαντηση.Ξεφτιλα ολικη τιποτα αλλο.

Ανώνυμος είπε...

Προς Υπουργό Απασχόλησης:

ΝΤΡΟΠΗ!
Δεν τίθεται πλέον θέμα ανθρωπισμού (κατά τεκμήριο δεν υπάρχει) αλλά πολιτικής ευφυίας.
Είναι αυτό απάντηση πολιτικού που θα τολμήσει διεκδικήσει τη ψήφο σε λίγους μήνες?
Τα προσχήματα κύριοι, έστω τα προσχήματα!

------------
κ. Βενιζέλε,
εξηγήστε τους.

ανεστης είπε...

Είναι πολύ διαφωτιστικός ο τρόπος που η "εξουσία" απαντά στα καθημενριά μας δράματα. Θωρακίζονται πίσω απο τις διαδικασίες καταπίνουν την ουσία, αγνοούν τη γραφειοκρατία, αποστεώνουν το θέμα και το υποβαθμίζουν επικοινωνιακά. Τα λέμε εδώ διότι κύρε Βενιζέλε θα ξαναείσαστε στην εξουσία κάποια στιγμή και πρέπει να ξέρετε τι θα κληθείτε να ξανα-αντιμετωπίσετε. Όχι ως θέματα -αυτά τα γνωρίζετε καιρό τώρα- την κορυφούμενη αγανάκτηση του κόσμου, το "μη περαιτέρω" που θα οδηγήσει νομοτελειακά σε χειρότερα, πολιτικά και μη, δράματα

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Βενιζέλο.

Θεωρώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον Ανδρισμό και τον εν γένει εγωισμό να θέλει να πρωτοστατήσει και να πρωταγωνιστήσει στα κοινά δρώμενα, όπως εσείς, η αν θέλετε την κοινωνική ευαισθησία να θέλει να προσφέρει στα κοινά, οφείλει να αναλύει και τις βελτιώσεις ο οποίος έχει προκαλέσει (προς το καλύτερο πάντα) και με αυτό τον τρόπο, θα ικανοποιείται από το προσωπικό του αποτέλεσμα και την δική του προσπάθεια.

Εγώ προσωπικά στην θέση σας, θα είχα παραιτηθεί απογοητευμένος από την αδυναμία μου να αλλάξω έστω και στο ελάχιστο ένα σάπιο σύστημα.

Είναι άδικο να απευθυνόμαστε όλοι σε εσάς επειδή είχατε την στοιχειώδη διορατικότητα να έχετε blog και να ζείτε στο σήμερα, αλλά αφού το κάνετε, και θέτετε τον εαυτόν σας έναν ως εμάς, σας αντιμετωπίζω ως ίδιο με εμένα και παίρνω το θάρρος να σας κρίνω ως όμοιο μου.

Μιλάμε ότι το σύστημα στην χώρα μας, θυμίζει ένα κτίριο του 1900, με πολύ κακή συντήρηση, αστοχία υλικών, κακοκατασκευασμένο, ετοιμόρροπο και στο οποίο η συνήθης ταμπακέρα είναι με ποιο τρόπο να το επισκευάσουμε να γίνει καλύτερο.

Τι να επισκευάσουμε? Εδώ μιλάμε ότι χρειάζεται γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο από την αρχή. Και όπως γνωρίζετε, σε επίπεδο κοινωνίας, αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι δεν είναι στην διακριτική απόφαση ενός ιδιοκτήτη. Μιλάμε για μια σάπια χώρα. Ένα σάπιο κράτος. Μου έχει ζητηθεί στην ζωή μου, πάνω από 50 φορές φακελάκι για τα πιο απλά πράγματα. Τι να κάνω? Να κυκλοφορώ με κρυφή κάμερα για να φτιάξω το σύστημα? Πείτε μου εσείς?
Από πού να ξεκινήσω και που να τελειώσω? Το πράσινο που έχει η αθήνα? Η άναρχη οικοδόμηση σε όλη την χώρα? Η έλλειψη χώρων αναψυχής για τα παιδιά? Η ανύπαρκτη υγεία? Η ελλιπής παιδία? Μπορώ να σας γράφω ώρες.

Επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση.
Αν δεν υπήρχατε καθόλου στην πολιτική, και το επάγγελμα σας ήταν κάτι άλλο. Η χώρα θα ήταν σε καλύτερη μοίρα? Σε χειρότερη? Ή στην ίδια? Εγώ πιστεύω στην ίδια. Ως εκ τούτου, ή παραιτείστε, ή ξεκινάτε από αύριο το πρωί μια πιο δυναμική κινητοποίηση ώστε να προσφέρετε κάτι ουσιαστικό στην πορεία σας στην πολιτική.

Σε κάποια χρόνια, αυτό το ποστ θα φιγουράρει ως ένα παλιό πόστ 30-40 χρόνων, stored σε κάποιο server. Εμείς θα έχουμε φύγει από την ζωή.
Το θέμα είναι τι θα έχουμε προσφέρει για μια καλύτερη κοινωνία του αύριο.
Ξεκίνα Βαγγέλη τώρα αν το πιστεύεις και νομίζεις ότι έχεις τα κότσια.
Η αρχή θα είναι δύσκολη. Θα χάσεις κάποιους φίλους… ίσως κάποιους χρηματοδότες.. «ευχαριστώ» δεν θα ακούσεις ποτέ….. θα φας κριτική και τις περισσότερες φορές άδικη.. Θα σε συκοφαντήσουν….
Όμως…. Μια μέρα πριν φύγεις από αυτήν την ζωή…. Όταν κοιτάξεις τον καθρέφτη….
Θα είσαι υπερήφανος Βαγγέλη για αυτό που βλέπεις….
Πίστεψε με…
Σ’ευχαριστώ

Γιάννης

Ανώνυμος είπε...

Προς Υπουργό Απασχόλησης:
ΝΤΡΟΠΗ
Δεν τίθεται πλέον θέμα ανθρωπισμού (κατά τεκμήριο δεν υπάρχει) αλλά πολιτικής ευφυΐας.
Είναι αυτό απάντηση πολιτικού που θα τολμήσει να διεκδικήσει τη ψήφο σε λίγους μήνες?

Τα προσχήματα κύριοι, έστω τα προσχήματα
--------
κ. Βενιζέλε,
εξηγήστε τους…

Ανώνυμος είπε...

Η απάντηση του κ. Μαγγίνα μου δημιουργεί την εξής απορία.

Αν η χορήγηση των φαρμάκων εγκρίθηκε στο πλαίσιο της παρηγορητικής θεραπείας, για ποιόν λόγο η επιτροπή ζητούσε κλινικές εξετάσεις που να δείχνουν βελτίωση της κατάστασης. Από πότε δηλαδή υπάρχει προσδοκία πως ο ασθενής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην παρηγορητική θεραπεία (υποθέτω πως έτσι αποδίδεται στην Ελληνική το palliation therapy) η οποία χορηγείται για την ανακούφιση του ανθρώπου και όχι για την αντιμετώπιση της ασθένειας;

Ανώνυμος είπε...

Ο κύριος Υπουργός "μας γνωρίζει τα ακόλουθα". Σωστά. Είναι κι αυτό στις υποχρεώσεις ενός Υπουργού. Να "μας γνωρίζει τα ακόλουθα". Πιθανότατα κι εσείς, κύριε Βενιζέλο, να μας έχετε "γνωρίσει τα ακόλουθα" κάποτε, ή να το πράξετε στο μέλλον.
Εμείς γνωρίζουμε μόνο τα ανακόλουθα.
Αλλά το γνωρίζετε, νομίζω...

Ein Steppenwolf είπε...

Όταν διαβάζεις

"αφού προηγουμένως
διαπιστώσει,
ερευνήσει,
ελέγξει",

"δικαιολογητικών
πληρότητα
και εγκυρότητα",

"προϋπόθεση αποτελεί
βασική",

"η έγκριση
ανανεώνεται
εφόσον",

ανθρώπινο κρέας μυρίζει.

Unknown είπε...

Καλημέρα σας και πάλι Κε Καθηγητά

«Η επώνυμη αναφορά της ασφαλισμένης σε δύο υπαλλήλους της Επιτροπής θεωρείται άδικη διότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν απλώς ως αρμοδιότητα την ενημέρωση των ασφαλισμένων για το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής.»

με λίγα λόγια …

το « κοριτσάκι » και οι γιατροί του μετά από 16 χρόνια που έτρεχαν σε ΟΛΑ τα νοσοκομεία της χώρας , ήταν ηλίθιοι και δεν ήξεραν που να απευθυνθούν, για αυτό και μίλαγαν με κατώτατους , ανεύθυνους υπαλλήλους , αντί να μιλήσουν με τους υπευθύνους της επιτροπής , οπότε καλά να πάθουν)

ή

με άλλα λόγια

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
(Αν είναι και στελέχη της δικής μας πολιτικής παράταξης …. άστα καλύτερα .
Αν δε , εξακολουθείς να είσαι ζωντανός σε αντίθεση με την Αμαλία Καλυβινου , εκτός του είναι άδικη η αναφορά σου , θα υποστείς και τις συνέπειες της απαράδεκτης επίθεσης που τόλμησες να κάνεις.
Να πω τι θα γίνει αν είναι και συνδικαλιστές τις πολιτικής παράταξης που κυβερνάει ? )

Θεωρώ τουλάχιστον λυπηρή την αναφορά στους συγκεκριμένους υπαλλήλους , καθώς και το πόρισμα αθώωσης τους , που βγαίνει από την απάντηση του Κου Υπουργού . Θα προτιμούσα να το ακούσω ότι είναι αθώοι από τα χείλη του αρμόδιου ανακριτή ή από τα χείλη του αρμόδιου Δικαστή . Και ειλικρινά τους το εύχομαι .

Όσο αφορά την διαδικασία που διαβάζω , μάλλον σωστή μου ακούγεται , απλά θα ήθελα να μπορούν να κινηθούν αυτά τα περιβόητα « γρανάζια της γραφειοκρατίας » λίγο πιο γρήγορα .
Αν και για μένα Κε Καθηγητά

« γρανάζια της γραφειοκρατίας » = αδιάφορα , ανεξέλεγκτα εξαιτίας της μονιμότητας που τα προστατεύει , κοιμισμένα ανθρωπάκια , με καμία συμπόνια για τον συνάνθρωπο τους , χωρίς ίχνος σοβαρότητας , υπευθυνότητας ή επίγνωσης της θέσης που διατηρούν ή του ρόλου που τους έχει ανατεθεί και ΠΡΕΠΕΙ να διαδραματίσουν , για την εύρυθμη λειτουργία αυτής της δύσμοιρης Χώρας .
Άνθρωποι ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ που βολεύτηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και που πια δεν δίνουν ούτε σημασία , ούτε λογαριασμό σε κανέναν σας και κανέναν μας .
΄Ο,τι και να γράψω όμως ένα είναι , αυτό , που θέλω να πω . Τα περιβόητα γρανάζια της γραφειοκρατίας είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Και δεν μπορώ να ακούω αυτό το τηλεοπτικό κλισέ « αποτελούν εξαίρεση , αλλά η μεγάλη πλειοψηφία κάνει σωστά την δουλειά της ».
ΜΗΝ χαϊδεύετε άλλο τα αυτιά τους . Αποτελούν πια τον ΚΑΝΟΝΑ .
Αν δεν το έχετε καταλάβει είναι είτε γιατί ζείτε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μας , σε άλλη χώρα είτε γιατί πολύ απλά είστε εσείς , είστε επώνυμοι και δεν τολμάνε να σας συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρονται σε εμάς τους υπόλοιπους .


ΑΛΛΑΞΤΕ αυτό το ΓΕΓΟΝΟΣ για να μπορεί να έχει καλύτερη τύχη , η επόμενη Αμαλία .

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΤΟ τουλάχιστον , για να έχουμε ΕΛΠΙΔΑ όλοι μας .

Eleni V. Antoniadou είπε...

"Όλοι είμαστε ίσοι αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους!"Η χιουμοριστική αυτή παραδοξολογία εγκλείει έναν πυρήνα αλήθειας.(Την στιγμή που ο Μακαριότατος αναρρώνει εδώ και μέρες στη Μ.Ε.Θ. δεκάδες άλλοι ζητιανεύουν για ένα κρεβάτι μήνες,μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά...)Το ήθος των τεχνοκρατικών μας δυνάμεων κινείται σε λυκοφωτικές αποχρώσεις.Η αξιοκρατία επίσης.
Βασικό θύμα οι πολίτες και ιδίως αυτοί που έχουν ανάγκη(ή καλύτερα δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια),βασικός θύτης αυτοί που ανελίχθηκαν σε θέσεις ισχύος πατώντας στα πτώματα των ψηφοφόρων τους και μη.Εκεί που η υπευθυνότητα συναντάει την ανθρωπιά ίσως κάποιοι συνάνθρωποί μας βρουν μια διέξοδο στην καθημερινή τους πάλη.
Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας κ.Βενιζέλο και την αποφασιστικότητά σας να μην περάσει στα "ψηλά γράμματα" το ζήτημα της Αμαλίας.

Αντωνιάδου Ελένη,
Γραμματέας Πασπ-ΑΕΙ Λαμίας

satelite είπε...

Το κάθε σύστημα στην προσπάθεια του να βρει λύσεις κοινά αποδεκτές μαζοποιεί. Στην περίπτωση της υγείας όμως η μαζοποίηση είναι επικίνδυνη και βλαπτική για τον ασθενή.
Εκεί βρίσκεται και η ουσία του θέματος της Αμαλίας.

Συνεχώς και παντού μάχεται η ατομική κουλτούρα με τον σύγχρονο (μαζικά εξεταζόμενο) αντιληπτό πολιτισμό μας. Το ελληνικό πολιτισμό μας. Συγκρινόμενοι με την Ευρώπη γκρινιάζουμε.

Η Αριστερά είναι ο πρώτος διδάξας στην μαζοποιήση και έχει προσθέσει το λιθαράκι της σε αυτή την διαδικασία.
Όντας κρατικιστική και φορώντας παρωπίδες αδυνατεί να σεβαστεί αυτή την ατομική κουλτούρα που (διάολε) ο καθένας την θεωρεί μοναδική και διακριτή.

Πιάστε τον καιρό, η απάντηση βρίσκεται σε τέτοιες εποχές όπως και πάντα στο μέτρο το άριστο και η αφαίρεση θα κάνει το μήνυμα αποδεκτό.

harrygrath είπε...

Εκανα για λιγο καιρο αποχη απο το μπλογκ,για να σχολιασουν & αλλοι.
Ενα μπλογκ δεν ειναι εφημεριδα & δεν κανει δημοσιογραφια. Ομως,πρεπει τα σχολια να ειναι συγκεριμενα,συντομα & περιεκτικα,ωστε ο Μπεν να δινει απαντησεις που μπορουν & " να βγαλουν ειδηση".
Να κανω δημοσια μια προταση.
Υπαρχει κανονισμος της ΕΕ για πανευρωπαικη αδεια οδηγησης ΙΧ στα 18. Στις ΗΠΑ ειναι 16-17 ( αναλογα με τη πολιτεια).
Σκεφτεται το Πασοκ για προταση για εθνικης εμβελειας (GR) αδεια απο τα 16-17 ? Με περιορισμους σε ιπποδυναμη,ταχυτητα κλπ ?
Για καλυτερη ποιοτητα ζωης για τη νεολαια & για τη προστασια της απο τα μηχανακια-σκοτωστρες ?
Μια φιλολαικη φιλονεολαιικη προταση που θα επηρεασει σε ενα βαθμο & αναποφασιστους φηφοφορους πρωτης φορας...

evenizelos είπε...

Ανώνυμε,
θα επισκεφθώ αμέσως την ιστοσελίδα που μου υποδεικνύετε. Θα έρθω σε επαφή με την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α

evenizelos είπε...

Χάρη
τα περιστατικά που μου γράφετε τα θέτω με αναφορά υπ΄όψιν του Υπουργού Υγείας για να δούμε πως θα αντιδράσει.

evenizelos είπε...

Harrygreco

Θα εξετάσω αν αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου ή αν δημιουργεί πρόβλημα αντίθετα προς τον σχετικό κανονισμό.

Ανώνυμος είπε...

@papaioannou
Μα, δεν είναι αυτονόητο ότι η μαζοποίηση προϋποθέτει την ατομική κουλτούρα; Χρειάζεστε άλλους όρους.

@evenizelos
Είναι νομίζω οφθαλμοφανές ότι η απάντηση του υπουργού δεν ήταν η αναμενόμενη. Είτε έχει δίκιο είτε άδικο, ανήκει στην ίδια τυπολογία με τις ΕΔΕ που κρατούν τα προσχήματα χωρίς να αλλάζουν τίποτα. Αυτό θα ίσχυε ακόμη κι αν δεν έβγαζε λάδι τους δύο υπαλλήλους, στους οποίους περιστέλλει την υπόθεση. Μπορεί βέβαια το κείμενο-απάντηση να ανταποκρίνεται στην κοινοβουλευτική τυπολογία των ερωτήσεων-αναφορών ή όπως αλλιώς λέγονται. Αλλά διάολε, όταν διαβάζεις την αναφορά εκ παραλλήλου τραβάς τα μαλλιά σου.

Όμως: χωρίς καμμία διάθεση συμψηφισμού, που είναι της μόδας τελευταία εκατέρωθεν, δεν θα ήταν πρέπον να καταθέσει και ο υπεύθυνος του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ την αντίδρασή του για το ζήτημα; όχι για να μπορέσουν οι bloggers να βγάλουν τα απωθημένα τους, ούτε για να τρίψουν τα χέρια τους οι νύν κυβερνώντες, μα για να εννοήσουμε εμείς οι δυστυχείς, ποια ήταν τα λάθη (όχι των υπαλλήλων, όχι άλλη μια ΕΔΕ) που κατέστησαν το ΕΣΥ έναν ευφημισμό. Μιλάμε δηλαδή για ουσιαστική πολιτική αυτοκριτική, όχι πολυδώρειους λόγους του στυλ, "κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν", ή "είχαμε μερική επιτυχία". Πόσο πιο πειστική θα ήταν τότε η έκθεση της τυπολαγνείας του χ ή ψ νύν υπουργού! Αλλά αυτά φαίνονται ψιλά γράμματα για τον λούμπεν πολιτικό λόγο που ενστερνίζεται μέχρι κεραίας τις συμβουλές των επικοινωνιολόγων. Κι αυτές οι συμβουλές είναι το σύστοιχο των ΕΔΕ στην πραγματική πολιτική. Θα αντιπροτείνετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Πώς προέκυψε αυτό το πρόγραμμα; βασίζεται σε μια ειλικρινή αυτοκριτική; γιατί δεν τη βλέπουμε πουθενά; ή προϋποθέτει τον γελοίο θετικισμό μιας συνεχούς "βελτίωσης";

Εν κατακλείδι, τις είκοσι μέρες που αναμενόταν η απάντηση των υπουργών, δεν θα ήταν σκόπιμο, να μας πληροφορήσει ο κύριος Πρωτόπαπας (ή κι εσείς) την πολιτική αυτοκριτική του ΠΑΣΟΚ; Έτσι, έστω για ξεκάρφωμα.

harrygrath είπε...

Για την αδεια οδηγησης ΙΧ,η εντυπωση μου ειναι οτι μια εθνικης εμβελειας,εντός συνορων,ειναι αρμοδιοτητας του κρατους-μελους ΕΕ. Οπως στη France,οπου υπαρχουν τα voiturettes που οδηγουνται χωρις αδεια εντος της επικρατειας France.
Μακαρι να κανει το Πασοκ ευχαριστη προταση-εκπληξη. Μπορει να εχουμε εκλογες θριλλερ με διαφορα 30χιλ ψηφων.

satelite είπε...

@ κμ
Όσο και να σου φαίνεται παράξενο αγαπητέ/η μου ο όρος ατομική κουλτούρα αυτός δεν αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει την πολιτική σκέψη κάποιου υπουργού/υπουργών ή φορέα/φορέων κρατικής εξουσίας.
Το ίδιο το κράτος όπως είπα, μαζοποιεί σε μια κάθ’ολα ειλικρινή διάθεση να βρει λύσεις κοινά αποδεκτές, στην βάση του ελάχιστου κοινού αποδεκτού παρονομαστή.

Ο Μιμής Ανδρουλάκης στο βιβλίο του ζητούνται Αλχημιστές μας λέει:
«Όμως η ομαδική σκέψη (group thinking), είναι μια παθολογία της πολιτικής σκέψης. Το έχω ζήσει επί χρόνια στα κομματικά όργανα. Μαζεύεις δέκα., είκοσι, πενήντα. έξυπνους ανθρώπους και όμως το αποτέλεσμα της ομαδικής σκέψης είναι μια συλλογική βλακεία. Τι συμβαίνει; Συγκλίνουν αυθόρμητα, ειλικρινά, σε μια μέση γραμμή η οποία είναι πολύ ποιο κάτω από την ευφυΐα και του λιγότερου έξυπνου της ομάδας.

Αν βάλεις όπου ομάδα τις λέξεις: κόμμα, κυβέρνηση, βουλή, υπουργείο, κράτος, ΕΕ ή όποια άλλη ομάδα, πιστεύω ότι θα βρεις «κοινά αποδεκτές λύσεις νόμους και εξαγγελίες» που έμειναν ανεφάρμοστες καθώς βρίσκονται κάτω από την μέση γραμμή ευφυΐας της κοινωνίας (μεταξύ άλλων προβλημάτων).

Στο post στο blog μου Πίσω από κάθε πρόβλημα στην ζωή στην κοινωνία….ψάξτε το κόμμα για να βρείτε την αιτία. ίσως λίγο υπερβολικά τονίζω αυτό το πρόβλημα. αλλά και τα αποτελέσματα του.

Αποτελούν συνολικές λύσεις σε ατομικά -στην μεγάλη πλειοψηφία προβλήματα-.
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που παρουσιάζεται στο Βήμα της Κυριακής 1-7-2007 το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αποτελεί κύρια αιτία πρόθεσης ψήφου μόνο για ένα 18% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη έρευνα.
Πιστεύω ότι εάν τα προγράμματα των κομμάτων ήταν αυταπόδεικτα και σωστά ή αποτέλεσμα υψηλής επεξεργασίας ευφυών όντων δεν θα χτυπιόντουσαν τα κόμματα για να μας πείσουν. Θα το είχαμε καταλάβει. Δεν είμαστε ηλίθιοι

Αυτό το γεγονός οδηγεί την ατομική μας κουλτούρα σε άμυνα έναντι των συνολικών λύσεων και σε (ατομικές) συμπεριφορές όπως φακελάκι, ρουσφέτι, αποχή, διαφθορά, και άλλα.
Συμπεριφορές που είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν είναι σημεία των καιρών και αποτελέσματα μια συνολικής «Ελληνικής» νοοτροπίας, αλλά ατομικές ατομιστικές συμπεριφορές μας. Ατομικές συμπεριφορές πολιτών που ζητούν ειδική μεταχείριση.

Έτσι ο καθένας ζητά ειδική μεταχείριση την ίδια στιγμή που όλα τα πολιτικά κόμματα κάνουν λέξη κλειδί στα προγράμματα τους την αξιοκρατία, ενώ τα περισσότερα πολιτικά γραφεία υποψήφιων κλείνουν το μάτι στους πολίτες όταν ζητούν "ειδική μεταχείριση".

Καθώς ζούμε ήδη στην Μελλοντική Πολιτεία. Δημοκρατία των προσωπικοτήτων.(ατομικότητα) και σε ένα συντεταγμένο κράτος (συλλογικότητα group thinking), και καθώς κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν σε αυτό το κράτος, έχουμε ως επιλογές:
α. Την ατομική συμπεριφορά που με την βοήθεια των κομμάτων διαλύει το κράτος.
Β. Να ζητήσουμε αυτά που δικαιούμαστε από αυτό το κράτος με μέτρο… το άριστο.
Για το ΠΑΣΟΚ προτείνω την αφαίρεση τόσο στα προγράμματα όσο και στον πολιτικό λόγο. Ξέρουμε ότι αρκεί πολλές φορές μια λέξη σύνθημα για νίκη στις εκλογές. Μια λέξη αφαιρετική που συμπυκνώνει τα πάντα μέσα της.

Για τα κόμματα προτείνω την αυτοδιάλυση τους το βραδύ της Κυριακής των εκλογών.
Για τους υποψήφιους προτείνω την μάχη με όπλο την προσωπικότητα τους.

Για τους πολίτες εύχομαι να βρουν τρόπους να αναγνωρίσουν την ατομική τους κουλτούρα. Να δράσουν με βάση αυτή συλλογικά (μικρές κοινωνίες κοινής κουλτούρας και σώμα πολιτων) στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους.

Με την ΝΔ δεν ασχολούμαι είναι απαράδεκτοι.

Για μένα εύχομαι να καταφέρω να συμπυκνώσω και άλλο τα σεντόνια μου

Ξαναδιαβάζοντας το σχόλιο βλέπω οτι δεν είπα τελικά τιποτα καινουργιο. Απλά περιέγραψα το παρων.

evenizelos είπε...

Κμ

Θυμίζω ότι έχω αναφερθεί σε προηγούμενα σημειώματα, αλλά και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την υγεία και τις προσωπικές μου θέσεις που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μου. Αφετηρία των θέσεων αυτών είναι μια όσο γίνεται πιο ακριβής και ρεαλιστική αποτύπωση της κατάστασης με ισχυρές δόσεις αυτοκριτικής, αλλά και κριτικής.

g_0x είπε...

Μας συμφερει να σε κρατησουμε στη ζωη?Αληθεια αν σε αφησουμε να ζησεις τι κερδος θα φερεις για το κρατος και τις επιχειρήσεις μας?μειον τα φαρμακα που θα πληρώσουσυμε.οποτε βγαζουμε το αποτελεσμα....Οπα.εδω ειναι.το κομπιουτερακι λεει οτι δε συμφερει στο κρατος να σε κρατησει ζωντανο.Κριμα.δε συμφερεις...Just business...
Τα ιδια στην παιδεια, στο ασφαλιστικο, στους μισθους...οταν για καποιους εισαι απλα ενας αριθμος...

NOM_DE_PLUM είπε...

Στ’ αλήθεια μερικά κείμενα εδώ είναι εξαιρετικά. Εύχομαι να μπορέσει ο Κος Ε.Β. να τα αξιοποιήσει (θέμα θέλησης είναι άλλωστε)...


Θα ήθελα κι εγώ να προσθέσω τους προβληματισμούς μου. Όντως κάποιες θέσεις που λειτουργούν σαν πλατφόρμα ιδεών δεν μπορούν παρά να είναι περιληπτικές και γενικόλογες. Όπως έγραψαν και αρκετοί κανείς δεν θα διαφωνούσε μ’ αυτές, ούτε ο ΓΑΠ. Άρα έμμεσα τίθεται το ζήτημα του τρόπου που θα γίνουν αυτές πράξη καθώς και της βούλησης για την πραγματοποιήσή τους. Έχω την αίσθηση ότι η ουσία βρίσκεται ακριβώς εκεί. Θέλει ο Χ ηγέτης να τις πραγματοποιήσει; Τις πιστεύει στ’ αλήθεια; Από εκεί και πέρα, ο συντάκτης των θέσεων είναι σαν να λέει, ελάτε να συζητήσουμε τους τρόπους... Αλλιώς προς τι και η επανάληψη του «θέλουμε» ;

Το θέμα της βούλησης ήταν και ένα από τα κυρίαρχα , νομίζω, των εκλογών του Σεπτέμβρη. Από την μία είχαμε τον Κ.Κ. , που
επαναλάμβανε τα προ 4ετίας λόγια του (με λιγότερες υποσχέσεις ωστόσο), και από την άλλη τον ΓΑΠ , ο οποίος όταν μιλούσε , νόμιζες ότι δεν καταλάβαινε αυτά που έλεγε. Σαν να ήταν φορέας ιδεών κάποιου άλλου και διεκπεραίωνε απλά... Και πάλι η ψήφος ήταν αρνητική λοιπόν (όπως τόσες φορές στην μεταπολιτευτική Ελλάδα). Δεν ψηφίζω κάποιον που μ’ αρέσει, μα καταψηφίζω αυτόν που με ενοχλεί περισσότερο, αυτό εγώ κατάλαβα από το εκλογικό σώμα.


Θυμίζω επίσης ότι ένας από τους βασικούς λόγους που καταψηφίστηκε ο Κ.Σ. το 2003 (μα και παρ’ολίγο το 2000) ήταν αυτή η απίστευτη διγλωσσία του. Πόσοι από εμάς βγάζαμε τότε σπυράκια ακούγοντάς τον να μιλάει για τον σοσιαλισμό και τα σοσιαλιστικά ιδεώδη; Ο ΓΑΠ αποτέλεσε , σ’ αυτό το επίπεδο, την συνέχειά του... Από το «άλλα λέω και άλλα πράττω» του Κ.Σ. (πρωθυπουργός ων) στο « λέω χωρίς να πιστεύω και να νιώθω τίποτε απ'όσα λέω» του ΓΑΠ... Γιατί να υπερψηφιστεί τελικά;


Δύο, θα έλεγα, ήταν τα θέματα που έθιξαν οι περισσότεροι από τους σχολιαστές εδώ μέσα και είναι αυτά που απασχολούν πιστεύω και την έξω κοινωνία. Η συνέπεια λόγων και έργων και η ικανότητα του μηχανισμού του κόμματος (αλλά και εσάς του ιδίου!)να αντιληφθεί τι συμβαίνει στην κοινωνία, να δει δηλαδή τις προφανείς αλήθειες και να μιλήσει για αυτές. Υπό αυτή την έννοια διαφωνώ με τις μεγαλειώδεις ιδέες που πλέον τις βρίσκω εντελώς γραφικές και παρωχημένες. Είναι σα να πετάς στα μούτρα του άλλου ένα ψέμμα, σαν να του φωνάζεις ότι τον θεωρείς ηλίθιο! Και εξηγούμαι:


Μετά και την πτώση του ανατολικού μπλοκ , έγινε ξεκάθαρο ότι κάποιες ιδέες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν (τουλάχιστον όχι ακόμη). Είναι ο άνθρωπος έτσι φτιαγμένος, πώς να το κάνουμε; Εδώ ακόμη , μετά από 10.000 χρόνια, δεν έμαθε να λύνει το πρόβλημά του με τον διάλογο , αλλά εξακολουθεί ακόμη να πολεμάει με τον «αντίπαλό» του και θα κάνει κολλεκτίβες (θυμίζω επίσης την αποτυχία των κοινωνικοποιήσεων του Ανδρέα λόγω της ανωριμότητας –κυρίως- των ίδιων των εργαζομένων) ; Τα κόμματα λοιπόν την τελευταία 20ετία μετακινήθηκαν πιο πολύ προς το πρακτικό κομμάτι διακυβέρνησης αφήνοντας κατά μέρος τα ιδεολογήματα. Αυτός , νομίζω, είναι και ο λόγος που τα κόμματα εξουσίας μοιάζουν ως προς τα προγράμματά τους . Π.χ. και το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. θέλουν να σταματήσουν να υπάρχουν ράντζα στα νοσοκομεία ή να αυξήσουν το ποσοστό του Α.Ε.Π. που δίνεται στην παιδεία. Ο τρόπος και η βούληση είναι που φέρνουν την διαφοροποίηση. Εγώ προσωπικά, θα ήμουν ευχαριστημένος, εάν κατάφερνε η εκάστοτε κυβέρνηση να πραγματοποιήσει ένα ελάχιστο μέρος αυτών που επαγγέλλεται ότι θα κάνει. Σε τελική ανάλυση, όλοι μας νιώθουμε ικανοποίηση όταν δεν χειροτερεύει , χρονιά με χρονιά, η οικονομική κατάστασή μας ...

Εγώ λοιπόν θα ήθελα λίγα έως και ελάχιστα λόγια. Απλές, μικρές δεσμεύσεις πάνω σε κάποια ζητήματα που είναι στοιχειώδη μα δείχνουν να έχουν ξεχαστεί. Τα θίγουν λίγο- πολύ όλοι εδώ μέσα. Η απλή καθημερινότητα. Τα μεγάλα θέλουν και πολύ χρόνο για να γίνουν... καλό είναι να λέγονται και αυτά , μα κάντε πρώτα πράξη αυτά που φαντάζουν ευτελή, τετριμμένα, αυτονόητα. Θέλω ένα πάτημα για να πιστέψω στην συνέπεια και την συνέχειά σας. Αρχίστε απότα ελάχιστα λοιπόν και μετά πείτε για ποιό λόγο να κάνω παιδιά και ποιά προοπτική θα έχουν...


Κλείνω με κάτι σχετικό με την περίφημη αριστερά. Γιατί κυνηγάτε μανιωδώς έναν διάλογο που δεν θέλουν εκείνοι; Ξεχάσατε τόσο εύκολα το 1989; Πεθαμένο τον περίμεναν από το νοσοκομείο και χώριζαν τα κομμάτια του, πώς το ξεχάσατε ; οι ίδιοι περίπου άνθρωποι δεν είναι στον ΣΥΝ. και στο ΚΚΕ; Αυτοί δεν λένε τώρα ότι προτιμάνε να μην κυβερνήσουν αλλά να κρίνουν εκ του ασφαλούς ; δηλαδή εάν το ΠΑΣΟΚ κατηγορείται για απουσία πρακτικής εφαρμογής των όσων υπόσχεται, τι να πούμε για εκείνους ; Είναι άραγε τυχαίο ότι πλην των εκλογών του 1958 (ΕΔΑ 25%), ουδέποτε άλλοτε η αριστερά πήρε πάνω από 15% συνολικά;

Ευχαριστώ για την φιλοξενία και την συγγνώμη μου για το «σεντόνι»!

ShareThis