Σάββατο, Νοεμβρίου 07, 2009

Σχετικά με τη στρατιωτική θητεία

Στην ομιλία μου κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης είχα τονίσει ότι ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας πρέπει να καταστεί χρόνος δημιουργικός και γόνιμος για τους νέους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα.
Κάθε στρατευμένος πρέπει να νοιώθει ότι εισέρχεται σε ένα χώρο δίκαιο, ορθολογικό και πολιτισμένο. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Πάνο Μπεγλίτη, έδωσα ήδη τις ακόλουθες εντολές προς τα Γενικά Επιτελεία:

1. Ο αριθμός των κληρωτών που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία θα βαίνει διαρκώς μειούμενος, ώστε σε δύο χρόνια να καταργηθεί η θητεία στους δύο αυτούς κλάδους. Στο μεταξύ θα επιλέγονται για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία στρατεύσιμοι με προσόντα που αντιστοιχούν σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες για τους δύο αυτούς κλάδους. (π.χ γιατροί, χημικοί, μετεωρολόγοι και οδηγοί για την Πολεμική Αεροπορία και όσοι ασκούν ναυτικά επαγγέλματα ή εκπαιδεύονται για αυτά στο Πολεμικό Ναυτικό). Η θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία διατηρείται προς το παρόν στη σημερινή της διάρκεια, όσοι όμως υπηρετούν σε περιοχές αντίστοιχες με τις περιοχές στις οποίες υφίστανται μονάδες προκάλυψης του Στρατού Ξηράς θα υπηρετούν εννιάμηνη θητεία, όπως και στο Στρατό Ξηράς.

2. Η επιλογή των κατατασσομένων και η τοποθέτησή τους σε όπλα, σώματα και ειδικότητες, θα γίνεται με βάση τα προσόντα τους, τυπικά αλλά όπου αυτό είναι εμφανές και ουσιαστικά.
Αυτό αφορά πρωτίστως τους κατόχους τίτλων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, και κατ’εξοχήν τους κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων αλλά και όλους τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θα τοποθετούνται με βάση το επιστημονικό τους αντικείμενο και μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης θα καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες των μονάδων. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία των υπηρετούντων σήμερα στον Στρατό Ξηράς, το 2.7% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, το 10% πτυχιούχοι ΑΕΙ και το 4.6% απόφοιτοι ΤΕΙ. Για παράδειγμα, υπηρετούν 522 πτυχιούχοι διαφόρων τμημάτων ΑΕΙ που έχουν ως αντικείμενο την πληροφορική, 290 νομικοί, κ.ο.κ. Είναι απολύτως λογικό, όσο γίνεται μεγαλύτερο διάστημα της θητείας τους, οι νέοι αυτοί άνθρωποι να ασχοληθούν με θέματα που άπτονται του επιστημονικού τους αντικειμένου προσφέροντας έτσι τις υπηρεσίες τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

3. Συμφώνησα ήδη με τον Υπουργό Απασχόλησης κ. Ανδρέα Λοβέρδο να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε νέος που κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις να καταγράφεται από τον ΟΑΕΔ και να αποκτά ατομική μερίδα με τη φροντίδα των στρατολογικών γραφείων των κέντρων κατάταξης. Το μέτρο αρχίζει να εφαρμόζεται στις 9/11. Με τον τρόπο αυτό θα καταβάλλεται εγκαίρως κάθε αναγκαία προσπάθεια, ώστε τη στιγμή της απόλυσής του ο κάθε νέος να έχει προετοιμαστεί με τη βοήθεια της Πολιτείας για την είσοδό του στην αγορά εργασίας.

4. Αυτό είναι πιο δύσκολο για όσους δεν έχουν επαρκή προσόντα. Σε αυτό συμφωνήσαμε ήδη με την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, να οργανώσουμε την ενίσχυση των προσόντων όσων στρατευμένων το επιθυμούν. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α. Οι στρατιωτικές ειδικότητες διαμορφώνονται έτσι ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και για την αγορά εργασίας. Λειτουργούν ήδη στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων δύο ΚΕΚ, ένα στη Σπάρτη (για οδηγούς αυτοκινήτων, αρτοποιούς και μάγειρες) και ένα στον Πύργο Ηλείας (για τεχνίτες τηλεπικοινωνιών και στελέχη πληροφορικής). Ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης ΚΕΚ σε όλα τα κέντρα εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΙΣ.

β. Όσοι στρατεύσιμοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου, θα διευκολύνονται από την στρατιωτική υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για όσους στρατεύσιμους επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΙΕΚ. Το Υπουργείο Παιδείας και ο ΟΕΕΚ θα συνεργαστούν με το ΥΠΕΘΑ για την εναρμόνιση των ωρών λειτουργίας ορισμένων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και ΙΕΚ με τις ανάγκες της στρατιωτικής υπηρεσίας σε περιοχές με μεγάλους στρατιωτικούς πληθυσμούς. Συγκροτείται κοινή ομάδα εργασίας των δύο υπουργείων για την προώθηση των θεμάτων αυτών.

5. Θα ληφθεί, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, μέριμνα ώστε:

α. Να υπολογίζεται το σύνολο των ημερών υπηρεσίας στον Στρατό για τους στρατεύσιμους Ι1 που υπηρετούν σε μονάδες προκάλυψης και εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας, αποτροπής εισόδου λαθρομεταναστών και άλλες συναφείς δραστηριότητες, ως ημέρες απασχόλησης σε μέτρα ασφάλειας για αναγνώριση προϋπηρεσίας για πρόσληψη σε εταιρίες ή υπηρεσίες φύλαξης.

β. Να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των στρατεύσιμων οπλιτών σε σχετικές δραστηριότητες ως ημέρες προϋπηρεσίας για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται (π.χ. θερμοϋδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μάγειρας, ζαχαροπλάστης).

γ. Να υπολογίζονται οι ώρες χειρισμού μηχανημάτων και οδήγησης οχημάτων για αναγνώριση προϋπηρεσίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. οδηγός οχημάτων, χειριστής μηχανημάτων έργων)

δ. Να υπολογίζονται οι ημέρες υπηρεσίας, αφαιρουμένου του χρόνου εκπαίδευσης, για τους κατόχους ειδικοτήτων που απαντώνται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (τεχνίτης τροχοφόρων οχημάτων, μάγειρας, αρτοποιός, τεχνίτης σκαφών, κ.ο.κ)

ε. Ζητήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να επανέλθει η μετατροπή των διπλωμάτων οδήγησης οχημάτων και σκαφών, καθώς και χειρισμού μηχανημάτων έργων που χορηγεί ο Στρατός σε αντίστοιχα πολιτικού τύπου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή άλλες εξετάσεις.

στ. Θα ζητηθεί από τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και από τα τμήματα των ΙΕΚ που προβλέπουν πρακτική άσκηση να μπορεί να θεωρηθεί η προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της θητείας ως χρόνος πρακτικής άσκησης και να χορηγείται σχετική βεβαίωση.

6. Δόθηκαν ήδη οι σχετικές οδηγίες ώστε στο πλαίσιο των νέων μέτρων που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των στρατοπέδων και των στρατιωτικών καταστημάτων να πάψουν οι στρατευμένοι να θεωρούνται ταυτόσημοι με την κάλυψη των αναγκών φύλαξης, δηλαδή με τις σκοπιές, ώστε να είναι εφικτή η διάθεση του αναγκαίου χρόνου στην ολοκλήρωση μιας ουσιαστικής και σύγχρονης στρατιωτικής εκπαίδευσης.

7. Δόθηκαν ήδη σαφείς οδηγίες για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε όλες τις μονάδες, καθώς και για τον σεβασμό της προσωπικότητας και των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των στρατευσίμων

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αντε παλι απο ποστ σε ποστ...

Επι της ουσιας,
ο καταναγκασμος σε στρατευση,
παρα τη θεληση του...θυματος,
με απειλη (οποιων) ποινων,
ειναι παραβιαση των ανθρωπινων δικαιωματων των πολιτων,
ετσι δεν ειναι ...?

Μόνο η εθελοντικη θητεια ειναι δικαιη.

Οσο για την " ανωτερη βια ",
τον κινδυνο εισβολων κλπ,
αντιμετωπιζεται με παλλαικο στρατο,κατα το ελβετικο προτυπο.

Η μονη χωρα χωρις εισβολη
επι...800 χρονια..

Θα καταργησει το Πασοκ τελειως τη καταναγκαστικη θητεια
& θα αλλαξει δογμα & προτυπο ?

Ποια η γνωμη σου ?

Ανώνυμος είπε...

Πραγματικά, οι εξαγγελίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σχετικά με τους διαπρέποντες επιστήμονες του εξωτερικού τι ισχύει τελικά; Άλλαξε ή θα αλλάξει κάτι;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Βενιζέλο,

Πράγματι σε θετική κατεύθυνση όλα τα μέτρα, ωστόσο απέχουν από την "Ολική ανατροπή" όπως αναφέρθηκε σε κάποια δημοσιεύματα.

Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μάθω αν σκοπεύετε να προχωρήσετε και ένα βήμα πέρα από τα αυτονόητα. Π.χ:
1. Είτε να μειώσετε αναλογικά τη θητεία για τους πολύτεκνους (κάτι που δεν έκανε η πρότερη κυβέρνηση) είτε να τους εντάξετε σε ειδική περίπτωση στρατευμένων και να υπηρετούν τη θητεία σε κεντρικές πόλεις [βλ. σχετικές επερωτήσεις βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Στρατάκη, 1/7/2009 και 25/8/2009 αντιστοίχως].
2. Να μειώσετε τα ηλικιακά όρια απαλλαγής και εξαγοράς από 45/35 τα οποία είναι παράλογα μεγάλα.
3. Να αναιρέσετε το καθαρά εισπρακτικό μέτρο της προηγούμενης κυβέρνησης για πρόστιμο σχεδόν 1000 Ευρώ (αντί περίπου 100) της επιπλέον θητείας.
4. Να ενισχύσετε τις ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη και επικουρικό όσο θα βρίσκονται στο στρατό. Εκτιμώ πρόχειρα (με βάση το κόστος του ΤΣΜΕΔΕ και πολλαπλασιάζοντας χονδρικά επί 50.000 κληρωτούς) ότι το σχετικό κόστος θα είναι "μόλις" 50 εκατομμύρια ευρώ που εύκολα μπορεί να εξοικονομηθούν [π.χ. από τους εξοπλισμούς εξοικονομούνται σχεδόν 500 εκατομμύρια το 2010]. Ιδανικά οι κληρωτοί θα έπρεπε να αμείβονται ωστόσο δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών αυτό είναι μάλλον αδύνατο.

Ελπίζοντας και προσβλέποντας σε μια απάντησή σας.

Ιωάννης είπε...

Κύριε Βενιζέλο,

Αληθεύει ότι η νομοθεσία για τους ασθενείς του AIDS έχει αλλάξει και ότι από εκεί που δικαιούνταν απαλλαγής, πλέον υποχρεούνται σε εξάμηνη θητεία; Το διάβασα σε ιστοσελίδα, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να θέσπισε έναν τόσο ανάλγητο νόμο!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Βενιζέλο,

Αισθάνομαι ότι πρέπει να τεκμηριώσω λίγο περισσότερο την πρότασή μου για τα ηλικιακά όρια. Αυτή τη στιγμή για να γίνει κάποιος ΕΠΟΠ δεν πρέπει να ξεπερνά το 28ο έτος της ηλικίας. Συνεπώς θεωρώ λίγο άστοχο, αλλά και ανακόλουθο από τη μεριά του κράτους, άτομα 30 και 40 χρονών να καλούνται ως κληρωτοί.

Συνεχίζοντας να προσβλέπω σε μια απάντηση θα ήθελα το σχόλιο σας επ'αυτού και των υπολοίπων προβληματισμών μου, αν δηλαδή βρίσκονται σχετικές ενέργειες στην ατζέντα σας.

Γιώργος Μαρτέλας είπε...

Κύριε Βενιζέλο,

Τι σκοπεύετε να κάνετε ούτως ώστε να σταματήσουν οι αντιρρησίες συνείδησης να υφίστανται τις διακρίσεις που υφίστανται εξαιτίας του τιμωρητικού χαρακτήρα της εναλλακτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις παραδοχές διεθνών και εγχώριων αναγνωρισμένων οργανώσεων και οργανισμών (Διεθνής Αμνηστία, Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ.)

Crocodile23 είπε...

Θα επαναφερω το ζητημα:
-------------------------------------------------------
Προ διετιας ειχε ειπωθει η ερωτηση προς εσας:

•"Οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις"

•"Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων"


α) Για ποιό λόγο, μόνο άντρες υπέχουν στρατιωτικής υποχρέωσης; Υπάρχουν Ελληνίδες που αποφοιτούν από στρατιωτικές σχολές, σε μάχιμες θέσεις, επομένως οι Ελληνίδες δεν είναι ανίκανες ακόμη και για μάχιμη στρατιωτική θητεία.


Και η απαντηση σας ηταν συγνωμη κιολας αοριστη και ανουσια:

"Η στράτευση μόνο των ανδρών θέτει αναμφίβολα σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας που θα τίθενται με ολοένα και πιο έντονο τρόπο στο μέλλον και ενώπιον των δικαστηρίων."

Και κατεληγε με μια δεσμευση:
"Θα συγκεντρώσω συγκριτικά στοιχεία και θα επανέλθω"

Εχουν περασει 2 χρονια απο τοτε.
Ως υπουργος πλεον και μαλιστα εκ των πλεον αρμοδιων για το θεμα εχετε συγκεντρωσει τα απαραιτητα στοιχεια και ποια ειναι η απαντηση στο ερωτημα?

•Γιατι οι γυναικες δεν καλουνται στον στρατο και καλουνται μονο οι αντρες?
•Ειναι αυτο συνταγματικο ή οχι τελικα?
•Εαν ναι τι σκοπευετε να κανετε για αυτο?

Και συνεχιζω στο ιδιο μοτιβο λιγο αναλυτικοτερα:

****************
Άρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
***************

Στο 4.1, προφανώς δεν αναφερόμαστε σε άνδρες μόνο.
Στο 4.2, γίνεται προφανές ότι όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως φύλου -πρέπει να- αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Στο 4.5, γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη η επί ίσοις όροις συνεισφορά στις υποχρεώσεις των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλλου.
Στο 4.6, με δεδομένη την ισότητα των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλλου, θεσπίζεται η υποχρέωση όλων των πολιτών να συνεισφέρουν στην άμυνα της χώρας.


Με απλη λογικη, όσοι Νόμοι ορίζουν τη στρατιωτική θητεία ως υποχρέωση των ανδρών και μόνο (εφόσον δεν γίνεται κλήση γυναικών), είναι αντισυνταγματικοί.

•Σωστα? Υπαρχει καποιο λογικο λαθος? Ως μαθηματικος μπορω να αναφερω ρητα οτι η απαντηση ειναι αρνητικη!
Το συνταγμα της Ελλαδος ειναι ανακολουθο, αντιφατικο!
•Ή εχετε διαφορετικη γνωμη, και γιατι?

Και συνεχιζω:
Οντας στρατιωτης(ναυτης) στον 6ο μηνα της θητειας μου και εχοντας ακομα 6 αφορητους μηνες να διανυσω, εχοντας αντιμετωπισει καταστασεις(ωντας στο ναυτικο και οχι στο πεζικο) δεκαδες φορες ευνοικοτερης μεταχειρισης σε συγκριση με τους στρατιωτες του πεζικου, αλλα καταστασεις που παραμενουν ομως τελειως αποπνικτικες για την ψυχολογια(οντας μεγιστος αντικομφορμιστης και με το αισθημα της ελευθεριας πανω απο ολα(εκτος υγειας βεβαιως)) μου που ισως μου αφησουν ακομα και μονιμα προβληματα ψυχικα και σωματικα, θελω να εκφρασω την βαθια θλιψη μου για το ολο θεμα της υποχρεωτικης στρατευσης.

.....συνεχιζεται

Crocodile23 είπε...

....Συνεχεια


Εχω φτασει σε τετοια σημεια απελπισιας (παροτι οι μοναδες που ειμαι ειναι απο τις καλες σε επιπεδα συνθηκων - αλλά παρολα αυτα η στερηση της ελευθεριας παραμενει στερηση της ελευθεριας) που ισως ειμαι διατεθειμενος τωρα ή μετα το τελος της θητειας, να ξοδεψω ακομη και 5 χρονια απο την ζωη μου και να προβω σε οποιεσδηποτε ενεργειες οι δυναμεις μου επιτρεπουν, ωστε να μηνυσω το Ελληνικο κρατος για το τεραστιο ψυχολογικο προβλημα που ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με οδηγησε, με αμεσες συνεπειες και σωματικες, λογω αγχους κυριως (επανεργοποιηση της ΓΟΠΝ-γαστροοισοφαγικη παλινδρομικη νοσος σε πιο οξεια μορφη) και να ζητησω αποζημειωση, αλλα κυριως για να αναδειξω και στο εξωτερικο τις πραγματικα ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ συνθηκες του Ελληνικου στρατου που υποχρεωτικα περνουν ολοι οι αρρενες Ελληνες.


Καθως και για να αναδειξω την αντισυνταγματικοτητα περι του γεγονοτος οτι δεν το περνουν οι μη αρρενες Ελληνες.


1 χρονο μας ΚΛΕΒΟΥΝ απο την ζωη μας!
Και γιατι?

Για να "υπηρετησουμε την πατριδα".

Σε εισαγωγικα γιατι στην πραγματικοτητα αυτο που ισχυει κατα 99% ειναι για να βοηθησουμε τους αγραμματους, αμορφωτους καραβαναδες να ικανοποιησουν ολα τα κομπλεξ κατωτεροτητας και ολα τα κομφορμισιτκα αποθεματα ηλιθιοτητας που εχουν πανω στους υποτιθεμενους κατωτερους τους στρατιωτες, ωστε αυτοι οι καραβαναδες να γεμισουν λιγακι την αδεια ζωη τους.


Και το τραγικοτερο ολων ειναι οτι ολα αυτα θα μπορουσαν να λυθουν με λιγη οργανωση και μονο.

Λιγη περισσοτερη οργανωση να υπηρχε και μυαλο απο εσας που μας κυβερνατε και οι συνθηκες θα καλυτερευαν δραματικα! Εκατονταδες αχρηστα στρατοπεδα, χιλιαδες αχρηστες και ανουσιες υπηρεσιες, χιλιαδες βυσματα που επιβαρυνουν με υπηρεσιες τα μη βυσματα, λιγοι μονιμοι, απειροελαχιστοι διορισμοι ΕΠΟΠ, κομπλεξικοι καραβαναδες, κολληματα του 1910, κλπ κλπ.

Λιγα απο τα παραπανω να βελτιωνονταν γινεται φανερο οτι ο στρατος θα ηταν το πολυ 3 μηνες για ολους μας με 1-1 off και οχι 10 και 20 και 30 μερες μεσα, με απιστευτα καλυτερες συνθηκες διαβιωσης και ολα θα ηταν πολυ καλυτερα.

ΑΛηθεια η οδηγια για οχι παραπανω απο 3 μερες μεσα για οποιονδηποτε λογο, τηρειται? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ! Καποιοι απο την προηγουμενη της σειρα μου, μιλανε για 36 μερες μεσα, για 34 μερες μεσα για 30 μερες μεσα κλπ. Για 27 υπηρεσιες τον μηνα, για 24 τον μηνα, με τις 12 να γραφονται(για να φαινονται καθαρα ολα).
Και με συνθηκες απανθρωπες. Με 3-4 ωρες υπνου για εβδομαδες!


Αυτο που θελουμε(ειναι πολυ αργα πλεον για μενα αλλα τουλαχιστον ας ειναι καλυτερα τα πραγματα για τους επομενους) ειναι οχι 12 μηνες(12 θα περασω εγω που ειμαι ναυτικο δυστυχως) ή 9 μηνες οπου θα καθαριζουμε τουαλετες,οπου θα σφουγγαριζουμε και θα κανουμε τους καφετζηδες ή που θα γδερνουμε το δερμα μας με καθημερινο σουπερ ξυρισμα για να ικανοποιησουμε τους παρανοικους στρατιωτικους με την προφαση της καθαριοτητας,οπου θα φυλαμε ανουσιες χιλιαδες σκοπιες στα πιο απιστευτα μερη για να μην περασει καμια χελωνα και δεν την δουμε, οπου θα καθομαστε χανοντας τον χρονο μας και μη συμβαλλοντας στην παραγωγικη διαδικασια της χωρας και μη συμβαλοντας στην αυξηση της επιστημονικης γνωσης, δεν θελουμε λοιπον 9 μηνες με τα παραπανω με την προφαση της στρατιωτικης εκπαιδευσης, αλλα αυτο που θελουμε ειναι 2-3 μηνες στρατιωτικης εκπαιδευσης πραγματικης χωρις υποβιβασμο της προσωπικοτητας μας.

Γινεται?

Και για το τελος ενα γεγονος:
Οι περισσοτεροι στρατιωτικοι ειναι ψευτες και υποκριτες! Μην τους εμπιστευεστε ουτε στο ελαχιστο απο οσα σας λενε.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε βενιζέλο θα καταργήσετε πλήρως την στρατιωτική θητεία? η μετατροπή της θητείας σε μισθοφορική ή έστω και η ακόμα μεγαλύτερη μείωση αυτής είναι από μόνη της τόμη για την κοινωνία. Έλεος με αυτό, μαζί με τις σπούδες και την αναζήτηση εργασίας να χουμε και τον μπαμπούλα του φανταρικού. Σε καμία πολιτισμένη πολιτεία δεν υπάρχει καταναγκαστικη θητεία.
Τι γνώμη έχετε?

Apelp είπε...

Αγαπητέ κ. Yπουργέ,

θα συμφωνήσω και εγώ ότι τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Από τη μεριά μου (σε συνέχεια της ερώτησης του «Ανώνυμου Σάββατο, Νοέμβριος 07, 2009 9:53:00 πμ») θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σκέφτεστε να αλλάξετε κάτι σχετικά με τη στράτευση όσων έχουν αναβολή μέχρι τα 33 ως «επιστήμονες που διαπρέπουν σε εργασίες στο εξωτερικό». Πολλά πανεπιστήμια, ένα από τα οποία είναι και το δικό μου, δεν δίνουν άδειες για πάνω από ένα μήνα το χρόνο. Έτσι δεν μπορούμε να έρθουμε για να υπηρετήσουμε (6 μήνες τμηματικά ανά δίμηνο λέει ο νόμος). Το σκεπτικό είναι ότι η ερευνητική δουλεία καθώς και η καθοδήγηση-επίβλεψη εργαστηρίων μένει πίσω. Οι επιλογές που έχουμε δεν είναι πολλές: Είτε αψηφούμε το νόμο και γινόμαστε ανυπότακτοι είτε αψηφούμε τον κανόνα του πανεπιστημίου, περνάμε πειθαρχικό και ερχόμαστε ίσως αντιμέτωποι με απόλυση. Η ακαδημαϊκή καριέρα και οι κόποι χρόνων μπορούν να καταστραφούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε έχει αρνητικότατο αντίκτυπο για την εικόνα των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού. Πολλοί συνάδελφοί μου εδώ στις ΗΠΑ, χωρίς δισταγμό επέλεξαν το πρώτο δρόμο της ανυποταξίας. Δεν συμφώνησα ποτέ… Θεωρώ ότι τα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας δικαίου είναι ο σεβασμός και η εφαρμογή των νόμων του κράτους. Θα ήθελα πραγματικά, αν μπορούσατε, να μου εκθέσετε τις απόψεις πάνω στο θέμα και αν νομίζετε ότι μπορεί να υπάρξει λύση.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Βενιζέλο,

Θα ήθελα να επαναφέρω την προσοχή σας τις ερωτήσεις μου αναφορικά με τα θέματα του υπουργείου σας (σχόλια Νο3 και Νο5). Θα ήταν ευχής έργον να αφιερώσετε λίγο χρόνο να εξετάσετε την εφαρμογή εφικτών μέτρων αλλά και να συνδιαλέγεστε με καλοπροαίρετους πολίτες αντί να απαντάτε απλά σε κάθε συκοφαντικό δημοσίευμα.

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡΙΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ,

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΡΙΜΗΝΗ!!ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ.ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ..ΤΟΣΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ.

ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ,ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!! ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ; ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΟΧΙ;

ΠΑΡΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ "ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ...!!!" ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ..ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ..
ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ...ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ..ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ..ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ

ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Για να μην είναι η θητεία τροχοπέδη στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων θα έπρεπε να καταστεί παράνομο να απαιτούν οι εργοδότες απολυτήριου στρατού προκειμένου να προσλάβουν άρρενες εργαζόμενους. Όσοι υπέχουν στρατιωτικών υποχρεώσεων να λαμβάνουν από την εργασία τους άδεια θητείας όπως ακριβώς οι εγγυμονούσες γυναίκες λαμβάνουν άδεια μητρότητας.

Ανώνυμος είπε...

[Παρατηρώ ότι το προηγούμενο σχόλιό μου δεν έχει αναρτηθεί ενώ ταυτόχρονα έχουν διαγραφεί και κάποια που ήταν ανηρτημένα. Επαναδιατυπώνω το τελευταίο μου ερώτημα λοιπόν ελπίζοντας σε δημοσίευση και απάντηση]

Κ. Βενιζέλο,

Θεωρώ πως τα ερωτήματά μου αναφορικά με την αναλογική μείωση της θητείας σε πολύτεκνους (πρόταση βουλευτή του κόμματός σας), μείωση των ορίων ηλικίας, κατάργηση καθαρά εισπρακτικών μέτρων και μερική επιδότηση των κληρωτών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και άμεσα εφικτά.

Προσωπικά θεωρώ πως είναι πιο γόνιμο να σχολιάζετε (έστω απορρίπτοντας τεκμηριωμένα) υγιείς προτάσεις πολιτών αντί αποκλειστικά συκοφαντικά δημοσιεύματα. Κατά συνέπεια ελπίζω και προσδοκώ σε μια ουσιαστική απάντηση και σχόλιο από τη μεριά σας.

ShareThis